La nostra història

  hist_00 hist_01 hist_00 hist_03 hist_04 hist_05

La història de l'Institut Europa s'inicia l'any 1969 i passa per diferents etapes. Les podeu anar seguint clicant sobre els desplegables següents:

{slider title="Anys 2018 - 2022" open="false"}

 • Curs 2021-2022

El curs 2021-22 serà recordat com el del retorn a la normalitat educativa després de dos anys amb restriccions i canvis prou significatius com per alterar la idea que sempre hem tingut d'escola, de centre docent. Aquest curs, que vam iniciar encara amb reducció de ratios en algun curso i amb alguna mesura restrictiva, va anar normalitzant-se pocs mesos després de l'inici: mascaretes fora, i patis sense limitacions espacials. Va estar una gran noticia, la veritat.

Hem seguit aprofundint en la busca de la millora docent a traves de noves vies didàctiques i educatives (competències bàsiques, projectes...) i intentant treure el màxim rendiment de la nostra tasca i de la dels nostres alumnes. El reforçament del PAT i del sistema de relacions amb les famílies també ens han d'ajudar en aquesta direcció. Fins a vuit professors nous ens han ajudat en aquesta tasca. El nostre agraïment a tots ells, als que romandran al centre i als que marxaran a d'altres centres. Aquest ha estat també el tercer any del Programa de Pràctiques MUFPS, que vol optimitzar la feina i els resultats de les pràctiques als centres dels estudiants del Màster de Professorat.

De la mateixa manera, la vida escolar ha seguit el seu rumb sense massa entrebancs. Hem seguit fent els camps d'aprenentatge a 1r, 2n i 3r d'ESO amb la realització dels treballs de síntesis de cada curs i el viatge de fi d'etapa a Port Aventura dels estudiants de 4t d'ESO. Així mateix, s'han reprès les sortides curriculars de forma normal (La Pedrera, diverses sortides al teatre, al Museu Egipci, al Museu de la Música i al museu Picasso entre d'altres. S'han reprès les programacions de programa Erasmus + amb una reunió de professors a Lisboa i els cursos vinents els nostres alumnes apuntats al programa aniran a Itàlia, Polònia, Turquia i Finlàndia. Cal afegir que ja s'estan reprogramant les ja tradicionals sortides a l'estranger de batxillerat (Roma, Atenes i Dublín) després de dos anys d'immobilitat a causa de les restriccions.

Podem assenyalar també entre allò més destacable de les activitats dins el centre, la Fira del Coneixement, el Març Feminista, la Matmota i el seu l'Scape Room, aquest any dedicat al Japó i a la cultura japonesa, la Pista Algebraica, la Jornada Virtual Matemàtica, la presentació del PR de 4t d'ESO, el Murder Party a 2n de batxillerat, la celebració, amb diferents activitats a tots els cursos, del Dia Internacional de les Dones Científiques, el Fem Radio, l'Internacional Atomic Meeting o l'English Day, etc. No ens voldríem oblidar les activitats i campanyes de la Comissió Verda i de la Comissió de Gènere.

Tot i que aquest curs molts dels concursos que es feien sempre encara no s‘han pogut dur a terme, ens hem seguit presentant a diversos concursos literaris i artístics, com la Jornada de Poesia Jove de l'Hospitalet o el concurs Art en Femení, en el que va rebre una menció la nostra alumna Alba Serrano. Hem continuat amb el programa de Robòtica a 2n, 3r i 4t d'ESO.

No podem deixar de comentar algunes de les activitats que més ens apropen i integren al barri com son les activitats de Primària-Secundària, les diferents activitats del Servei Comunitari, les festes de graduació de 4t d'ESO i de 2n de Batxillerat, el Carnestoltes, la Festa de Sant Jordi o el Festival de Fi de Curs.

I no volem acabar aquest repàs del que ha estat aquest curs sense recordar que ha estat un any dolent a nivell de política educativa (i ja en son uns quants) en el que els docents han protagonitzat tot un seguit de vagues per reclamar diverses reivindicacions, algunes de les quals ja fa anys que s'arrosseguen: l'augment d'inversió en educació, la supressió del nou calendari escolar que limita i perjudica molt la preparació del curs vinent, el rebuig al nou currículum educatiu de primària i de secundària, la defensa de la immersió lingüística, o l'estabilització del personal interí.

 • Curs 2020-2021

Aquest curs 20-21 serà indubtablement recordat, entre moltes altres coses, com el curs dels protocols de seguretat. La resta d’elements que han conformat la vida del nostre centre aquest curs, han anat seguint la seva via amb més o menys normalitat, però l’existència del COVID 19 a la nostra societat, i també a la vida del centre, n’ha alterat el funcionament i ha impregnat totes i cadascuna de les activitats que es desenvolupen al seu interior. I és normal que així hagi estat ja que són molts els canvis que ens hem vist obligats a dur a terme: mascaretes obligatòries a tot hora i a tot arreu, entrades i sortides esglaonades, separació permanent dels grups bombolla, gel hidroalcohòlic i presa de temperatura diverses vegades al dia, separació espacial a l’hora del pati, reunions telemàtiques. Massa canvis per a que no deixin una empremta en la memòria del centre.

D’altra banda, val a dir que, el fet d’estar avisats i advertits ens ha ajudat, i que malgrat els titubejos de les autoritats, que han sovintejat més del que fora convenient a l’hora de donar-nos les pautes de funcionament, aquests protocols de seguretat sanitària s’han mostrat com absolutament necessaris. El fet de complir-los gairebé de forma malaltissa és el que ens ha permès de passar tot el curs sense tenir cap cas de contagi intern i cap transmissió comunitària. Els alumnes i docents que s’han contagiat a l’exterior del centre, gràcies a tot aquest reguitzell de mesures de seguretat, no han contagiat cap altre membre del centre i, així, un cop confinats convenientment, cada cas s’ha anat solucionant de forma individual i sense més complicacions. Els esforços que suposa seguir cada dia, en cada moment, les mesures del protocol, han valgut la pena i ens hem de felicitar per haver-ho aconseguit entre tots.

Cal remarcar també, que malgrat tots aquests canvis que han impossibilitat o dificultat la possibilitat de realitzar algunes activitats, tallers, sortides, reunions, etc, s’ha intentat que es poguessin dur a terme el màxim possible d’actuacions i activitats del dia a dia escolar. La situació especial de grups-classe més reduïts ens ha permès anar més de presa, forçats per les circumstàncies, incorporant cada cop més ensenyaments competencials i introduint els projectes transversals i interdisciplinaris com a mètodes educatius. Els resultats no ens han decebut i ens han ajudat a creure encara més en aquesta via.

Hi ha hagut més desdoblaments estructurals que mai a la historia del centre, per una qüestió de protocol. Tres grups de 1r d’ESO, tres de 2n i de 3r i quatre grups de 4t, a més de dos grups de 1r de Batxillerat i un de 2n de Batxillerat, sense oblidar els desdoblaments per matèries de modalitat a batxillerat i d’optatives a l’ESO. Això, evidentment, ha tingut efectes positius en el desenvolupament de les activitats i, conseqüentment, en els resultats acadèmics.

Si bé cal dir també que aquest curs ha estat el que menys activitats externes i sortides s’han realitzat. Sense viatges ni intercanvis d'Erasmus ni els ja tradicionals viatges a Dublín o Liverpool i a Atenes o Roma, el curs de l’alumnat de batxillerat no ha estat tan estimulant com hauria pogut ser. Per a compensar, els tutors de batxillerat s’han tret de la mànega unes mini colònies a la Jonquera, que no està clar que no es tornin a repetir. També s’han vist reduïdes o anul·lades moltes sortides i tallers externs que normalment es venien fent amb regularitat. El que sí que s’ha dut a terme són els camps d’aprenentatge de 1r, 2n i 3r d’ESO i el viatge de fi de curs de 4t, que s’han pogut fer amb unes certes restriccions.

La participació en concursos literaris i matemàtics també s’ha vist reduïda a la mínima expressió, només aquells que no s’havien anul·lat per la pandèmia. En canvi sí que s’ha fet el nostre concurs matemàtic, La Matmota, de forma més participativa que mai i amb un enorme èxit entre l’alumnat del centre. Així mateix, els alumnes de Robòtica de 4t d’ESO han participat en la First Lego League, quedant subcampions del torneig.

Com a jornades a recordar cal esmentar una Diada de Sant Jordi especial, diferent, i dissenyada amb molt imaginació pel Departament de Llengües i recolzada de forma massiva per tot el centre. Així mateix, s’ha celebrat el dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.

Sí que s’han realitzat, també, en la mesura que se’ns ha permès per raons de protocol sanitari, les festes que es realitzen dins el centre. El Carnestoltes ha estat aquest any retransmès en streaming per a tot el centre, aula a aula, davant la impossibilitat de fer la festa tots junts. Com a festa de final de curs es va celebrar una versió particular d’Eurovisió, també en streaming, amb un èxit difícil de preveure per la seva magnitud. Malgrat les restriccions imposades hem pogut celebrar també les festes de graduació de 2n de batxillerat i de 4t d’ESO: el nostre alumnat i les seves famílies no es mereixien, acabar les seves etapes aquí sense un dia per a recordar.

En definitiva, ha estat un any diferent, complicat i difícil, que ens ha exigit a tots plegats molt més del que és normal, però que vist amb perspectiva, ens ha ajudat a entendre que amb l’esforç i la dedicació de les famílies, alumnes i tot el personal, docent i no docent, del centre, podem aconseguir allò que ens proposem.

 • Curs 2019-2020

El curs 2019-2020 ha estat significativament diferent de tots els cursos anteriors. Ha estat la demostració de que en la pràctica educativa, com en gairebé tots els àmbits de la vida, cal estar preparat per les situacions imprevistes que poden deixar en res tot allò que havies preparat i que cal un pla B que et doni un ample marge de maniobra davant aquestes situacions inesperades.

El curs ha començat amb la intenció d’anar millorant en els viaranys de la docència que ens han de permetre oferir un servei més complert i adaptat als nous temps i a les noves demandes que fa temps que s’anuncien. Per aquesta raó hem anat reforçant la via de les competències bàsiques i en l’ensenyament per projectes, fent més palesa la voluntat d’incidir en aquesta via per a aconseguir uns millors resultats en els tres objectius que fa anys ens vam marcar: el manteniment i la millora dels resultats acadèmics, la millora de la gestió, de l’organització i del funcionament de l’institut i l’enfortiment de la cohesió social entre el centre, les famílies i el barri.

De cara al primer objectiu hem seguit incidint en el desdoblament en tres classes dels dos grups de 1r i 2n d’ESO (amb la qual cosa canvien molt i per a bé les condicions per als docents a l’hora de millorar els resultats i l’assoliment de les competències per part dels alumnes. De la mateixa manera, s’ha seguit intentant augmentar, al màxim que ens permet la nostra plantilla de professors, els desdoblaments a 3r i 4t d’ESO, i només han quedat sense desdoblar les matèries d’Anglès, Ciències Socials , Matemàtiques i Educació Física. En aquests dos cursos hem seguit amb l’Aula Oberta, que ens permet alleugerir encara més les classes i treure més profit de les diferents característiques tant del professorat com de l’alumnat de centre. Els resultats de l’AO han estat significativament bons.

Podríem seguir enumerant els plans que teníem per a aquest curs en quant a tractament de l’Anglès (viatges, GEP, concursos, Erasmus +, la presentació dels nostres alumnes als exàmens de B1 i B2 de l’EOI, les nostres ja habituals English assistents...), la presentació d’alumnes del centre a tots i cadascun dels concursos que es realitzen tant a l’Hospitalet com a nivell nacional, els viatges, sortides i camps d’aprenentatge que es realitzen cada cop més i més sovint, fent que l’aula com a lloc gairebé únic d’aprenentatge perdi una mica el seu sentit i vegi ampliats de manera exponencial els seus límits físics i geogràfics. Tot això, juntament amb altres plans més específics com els projectes de millora de lectura, escriptura o en matemàtiques o els projectes interdisciplinaris i transversals en els primers cursos de l’ESO, en definitiva, han servit per a que els resultats finals a nivell acadèmic, tant els interns com els que venen de l’exterior, siguin francament bons.

Podríem parlar, també, dels canvis o les continuïtats que s’han produït en el camp de la gestió i organització del centre que tenen a veure amb la part documental, la distribució de tasques, la divisió d’àmbits, o els canvis organitzatius; i també dels que hi ha hagut que fan referència a la cohesió social del centre en relació amb les famílies i la resta del barri i la ciutat, que guarden relació amb els sistemes de comunicació amb les famílies, les tutories, les xarxes socials...

Podríem seguir, dèiem, però potser millor ocupar l’espai explicant com ha estat el veritable i indiscutible protagonista d’aquest curs: el confinament al que ens hem vist tots obligats a causa de la pandèmia del COVID-19. Ha estat aquest fet, i les conseqüències i efectes que ha tingut en tots i cadascun dels aspectes de la vida del centre i de tota la comunitat educativa que en forma part, el que ha estat l’aspecte essencial del curs, el que ha distorsionat el normal funcionament del centre, el que ha ens ha fet canviar totalment els sistemes d’ensenyament i el que, en definitiva, farà recordar aquest curs com un any, ja decididament i sense cap mena de dubte, diferent de tots als altres anteriors.

El dia 12 de març, quan se’ns va comunicar que els centres havíem de tancar, de moment encara es deia que per uns dies, no sabíem el que ens esperava, però ben aviat vam veure, com tots els altres centres, suposem, que havíem de canviar totalment el procés d’ensenyament i d’aprenentatge que durant anys havíem dut a terme amb variacions més o menys importants però fetes sempre de forma gradual i planificada.

Aquest cop ha estat diferent de la nit al dia hem hagut de canviar, sobre la marxa i de forma més o menys improvisada, cadascun amb els seus recursos i habilitats, la forma en que els nostres alumnes han d’aconseguir assolir les competències que estan marcades. Les videoconferències han estat les nostres aliades, els menjadors i estudis de cada casa s’han convertit en aules durant mesos, els horaris s’han vista alterats sovint de forma generosa. Hem hagut de suplir l’administració a l’hora d’evitar que l’anomenada bretxa digital faci encara més evidents les desigualtats socials i impedeixi a molts alumnes assolir les competències necessàries per manca d’equipament a casa seva. En aquest aspecte el centre resta molt agraït a l’equip de professors per haver estat tan ràpid canviant el pas i adaptant-se a la nova situació i aconseguint en la majoria de casos que al menys a nivell de resultats el confinament no hagi fet uns estralls encara més grans a nivell acadèmic.

Així mateix els pares dels nostres alumnes recordaran aquest curs com aquell en el que van haver de fer de mig tutors-mig professors acompanyants des del menjador de casa seva. Tots en major o menor mesura s’hi han posat, alguns amb notable èxit i altres, potser amb menys temps i recursos, no ens han pogut ajudar tant. A tots ells, també el nostre agraïment.

 • Curs 2018-2019

El curs 2018-2019 ha estat un curs de canvis i així mateix ha estat el de la reafirmació del centre en la seva voluntat d’aprofitar aquest canvis com una oportunitat de seguir innovant i avançant en les noves vies que, de forma indubtable, el mon de l’ensenyament sembla emprendre.

S’ha seguit en la línia d’anar aprofundint en tot allò que poc a poc, ja fa anys que intentem aconseguir: un ensenyament públic de qualitat que doni resposta als reptes que el nou tipus de societat sembla demandar. Per aquest motiu s’ha continuat apostant per seguir formant-nos en competències bàsiques, en l’ensenyament per projectes i en tot allò que ens ha de permetre aconseguir aquells objectius que el centre es va marcar fa ja uns quants anys: la millora dels resultats acadèmics, la millora de la gestió i de l’organització del nostre centre i enfortir la cohesió social del centre amb les famílies i el barri.

S’ha mantingut el desdoblament en 3 classes dels dos grups de 1r i2n d’ESO (seguim creient en aquesta via com hi creiem fa set anys) i s’ha intentat anar augmentant els desdoblaments a 3r i 4t, sobre tot en algunes matèries comunes. En aquests cursos s´ha continuat amb l’Aula Oberta, la qual cosa deixa els grups classe molt més lleugers.

Com sempre hem intentat fer, els alumnes del nostre centre s’han presentat a tots aquells concursos que s’organitzen a la nostra ciutat i altres d’àmbit nacional. Podem esmentar entre altres la Jornada de Poesia d’Hospitalet, el Premi de Lectura en Veu Alta, el concurs de relats de Coca Cola, el Concurs de Narracions de Policials de Joves Estudiants, el Premi Sambori, d’Òmnium Cultural, les proves Cangur, el Fem Contes de Ciències, l’EstalMat, el Fem Matemàtiques, la Jornada Matemàtica. Així mateix hem continuat amb la Matmota, el nostre propi concurs de matemàtiques que tan bona acollida té entre els nostres alumnes.

De la mateixa manera, durant el curs 18-19, l’INS Europa ha continuat insistint en la conveniència de millorar, de forma estructural i sense opció de fer marxa enrere, en l’aprenentatge de l’anglès. Des del Departament d’Anglès, i recolzades en tot moment pel Grup Experimental Plurilingüe (GEP), les nostres professores han anat millorant els sistemes, recursos i vies per aconseguir aquest propòsit. Podem comentar entre aquestes vies, les visites culturals en anglès (al Parc Güell o a la Pedrera), els viatges a Liverpool i a Dublín amb els alumnes de 1r i 2n de batxillerat; la continuació del projecte Erasmus + amb el viatge a Holanda en aquesta ocasió i un altre projecte d’intercanvi amb Dinamarca amb alumnes de 3r i 4t d’ESO; el Projecte Acting Together amb els alumnes d 4t d’ESO; la participació en el Concurs de Poesia de l’Hospitalet; el manteniment de fins a quatre English assistents, durant el curs, que ajuden els alumnes a millorar en les seves habilitats de conversa en anglès, la presentació de molts dels nostres alumnes en els exàmens per a treure’s els nivells B1 i B2 d’anglès en l’EOI (la immensa majoria d’ells amb enorme èxit). Cal afegir també aquest curs els camps d’aprenentatge en anglès de 2n i 3r d’ESO que han tingut un gran èxit tot i la por inicial que semblaven generar.

Així mateix, no ha variat en absolut la línia que portem des de fa anys d’obrir les aules per anar a aprendre on faci falta. En aquest sentit cal remarcar no només els CdA de 1r fins a 3r en anglès o el viatge a Roma dels alumnes d’Humanístic i Social de 1r i 2n de Batxillerat, si no també el gram nombre de sortides a museus , exposicions, fàbriques, plantes de reciclatge, universitats i sales de cine o de teatre.

L’INS Europa ha seguit veient clara la necessitat de reforçar la cohesió social entre tots els membres de la comunitat educativa i la integració dins el barri. Per aquest motiu hem seguit, i seguirem, oferint els tallers de Primària/Secundària; reforçant l’acció tutorial, la continuïtat de la promotora escolar les xerrades per a famílies, o la jornada de Portes Obertes.

De la mateixa forma, aquest ha estat el curs en el qual, intentant millorar en l’organització i funcionament del centre, s’ha canviat la forma de comunicar-nos amb les famílies. El pas donat utilitzant la plataforma Dinantia, especialista en comunicació escola-família, ha servit per a fer un salt qualitativament força important en aquest aspecte. En definitiva, el curs 18-19 ha estat un curs de continuïtats i de canvis: de continuar fent allò que creiem que ens ha donat resultat i ens ha permès anar millorant els darrers anys i d’anar canviant de forma pausada però continuada cap als nous camins que els nous temps semblen exigir al mon de la docència.

 • Curs 2017-2018

Aquest curs 2017-2018 ha estat el de la confirmació de la necessitat d’aprofundir en les noves vies que sembla que s’obren en el mon de la docència i de l’aprenentatge. Per una banda, per qüestions normatives, el sistema de programar i d’avaluar (i per tant, tot el procés d’ensenyar i aprendre) ha de canviar. Les competències bàsiques ja són l’eix central sobre el que giren les tasques d’ensenyar i aprendre. El nostre centre s’està posant les piles per a que no ens agafin amb el pas canviat (cursos de formació de competències, Xarxa de Competències Bàsiques...). D’altra banda, sembla que bufen nous aires en el mon de l‘educació amb l’anomenat ensenyament per projectes. Ja l’any passat vam començar a fer uns proto-projectes i aquest curs ja han començat a 1r d’ESO amb el projecte Juguem i Aprenem. La necessitat o no d’entrar en aquests nous paradigmes de la docència, així mateix, han creat la necessitat de reflexionar i debatre al voltant d’aquest tema.

També ha estat el curs de la confirmació de la necessitat i la voluntat de millorar de forma clara en l’aprenentatge de l’anglès. El Departament d’Anglès, juntament amb el GEP han dissenyat tota una sèrie d’estratègies per assolir aquell objectiu. Podem parlar els CdA de 1r i de 3r que se segueixen fent amb l’anglès com a llengua vehicular; dels assistents de conversa (fins a 3 n’hem tingut aquest curs); les diverses, variades i engrescadores activitats del GEP (podem parlar del Lip Dub, el Short Film Festival o la Murder Party) o els diversos viatges a l’estranger que han fet els nostres alumnes de Batxillerat (aquest any a Atenes, Londres i Dublín). Com cada any, la voluntat d’obrir el centre a l’exterior s’ha vist reflectida, per un costat, amb la gran quantitat de sortides que els nostres alumnes han fet de tot tipus: a museus (n’hem visitat més d’una dotzena) , a universitats (UPC, UPF, UB, UAB), al teatre (fins a mitja dotzena d’obres han vist els nostres nois i noies , al cinema (en català, en castellà i en anglès). Val a dir, també que el centre ha seguit amb la seva política d’apertura cap al barri buscant estretir els lligams existents. En aquest sentit podem parlar de les festes de Graduació de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat, les xerrades tallers per a mares i pares, les activitats de l ‘AMPA o les festes de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi o el festival de final de curs.

{slider title="Acords de Coresponsabilitat 2014 - 2017"}

 • Curs 2016-2017

Al llarg dels darrers anys han quedat cada cop més establerts i més clars els sistemes per a aconseguir els objectius que el centre s’ha proposat. Aquests objectius segueixen sent els mateixos que l’INS Europa es va marcar fa uns anys: millorar els resultats acadèmics, optimitzar la gestió i l’organització del centre i augmentar i enfortir la cohesió social. Bon apart de les activitats del centre durant aquest curs han anat encaminades a assolir aquests objectius. Els canvis buscant les millores a nivell acadèmic han anat lligats, aquest curs 2016-2017, a reforçar els desdoblaments de matèries a 3r i a 4t, sobre tot de les matèries vehiculars (3 grups a Llengua Catalana i a Llengua Castellana i la incorporació permanent de l’assistent d’Anglès. Així mateix, la incorporació d’una desena d’alumnes de 3r i 4ta l’AO permet d’esponjar una mica les aules traient els alumnes que han de menester unes actuacions diferents per part dels professors. Així mateix s’han donat nous caires a les matèries de Tecnologia de 3r i Informàtica de 4t.

En el camp de la matèria d’Anglès cal dir que se segueix amb el programa Erasmus + i s’han incorporat algunes novetats. Els CdA de l’Espluga de Francolí (2n ESO) i de Sant Quirze de Safaja (3r) han variat els seus continguts i ara es fan en anglès. Es planteja la conveniència de fer-hi també el CdA de 1r d’ESO. Aquest curs és també el de l’inici dels viatges de batxillerat., per a reforçar l’aprenentatge de l’anglès. Se n’han fet dos i la previsió és que se’n facin dos més cada curs, alternant els destins. Aquest any els alumnes de la modalitat d’Humanístic han anat a Roma i es planteja la possibilitat d’anar a Atenes l’any vinent i anar alternat tots dos destins cada any. Els alumnes de 1r de Batxillerat, de totes les modalitats, han anat a Londres i l’any vinent està pensat que vagin a Dublín. El departament d’Anglès continua amb la incorporació d’assistents de llengua i amb el GEP, amb el qual cada cop es fan més activitats i més variades.

D’altra banda, el centre animant els alumnes a presentar-se a tots els concursos que es fan a prop de casa nostra. Sense anar més lluny aquest any ens hem presentat a les Proves Cangur, el Fem Contes de Ciències, el Premi Sambori d’Òmnium, l’Estalmat, el Fem Matemàtiques, el Premi de Lectura en Veu Alta, la Jornada Matemàtica, la Jornada de Poesia de l’Hospitalet, el Concurs de Relats de Coca Cola, i a més hem començat amb el Concurs de Narracions Policials per a Joves Estudiants i el propi centre ha endegat el seu propi concurs de matemàtiques que té previst gaudir de continuïtat: la Matmota. Hem d’afegir també que aquest any, s’han iniciat dues propostes educatives noves en el marc de l’ensenyament per projectes: el projecte Missió Europa, per als alumnes de 2n d’ESO i l’scape room sobre “Bearn o La Sala de les Nines”, per als alumnes de 2n de Batxillerat.

El centre no ha variat en absolut la seva voluntat d’augmentar i millorar la cohesió social dels membres de la comunitat educativa i la seva integració i inclusió en la vida del barri. És per això que seguim reforçant l’acció tutorial amb canvis i millores en el PAT, la continuïtat de la TIS i la Promotora escolar, les xerrades i tallers per a mares i pares, la jornada de Portes Obertes i, sobre tot, la nostra gran eina d’apertura cap al barri, els tallers de Primària/Secundària.

Tenint com a objectiu la millora de l‘eficiència en l’organització i la gestió del centre continuem ampliant i fent més eficaços els sistemes d’organització del centre, a nivell de guàrdies, faltes d’assistències, mesures correctores, comunicació amb les famílies, etc, tant a nivell d’accions personals com d’aplicacions informàtiques.

 • Curs 2015-2016

El curs 15-16 ens havíem proposat que fos el del ple assoliment de tots els objectius que el centre s’havia marcat en el marc dels acords de coresponsabilitat i aquell en el que el centre s’instal·laria ja definitivament dins uns bons paràmetres, tant d’eficiència i de reeiximent acadèmic com de millora en l’organització i de funcionament del nostre institut.

Els diferents indicadors ja mostren clarament que el camí que es va iniciar fa ja uns quants anys no és fruit d’una conjuntura momentània. Els resultats ens permeten veure que la feina realitzada fins ara dona els seus resultats. Si mirem els tants per cent d’aprovats, els índex de graduats, les qualificacions de les Proves de Competències Bàsiques o les notes de les PAU, la conclusió que en podem treure és que l’esforç té recompensa.

Hem continuat amb algunes de les estratègies que, a nivell acadèmic, ens han donat bons resultats. Seguim amb els desdoblaments en tres grups de les dues classes de 1r i les dues de 2n. També hem continuat amb els desdoblaments a 3r de Física i Química, Biologia i Tecnologia; les optatives de lectura, les diferents optatives per a millorar aspectes que necessitaven una millora, el PR a 4t d’ESO. S’ha continuat amb l’estudi assistit, l’aula d’acollida i l’aula oberta per a 4t d’ESO.

Aquest també ha estat el segon any del Programa Erasmus+ amb el tema Hard-soft skilling-charting your career path. Aquest any els països amb els que hem col·laborat han estat: Alemania, França, Bulgària i Romania.

S’han seguit programant un bon munt de sortides a tots els nivells, més de 50, intentant eixamplar el marc de coneixements i experiències dels nostres alumnes. I hem continuat participant en tots aquells concursos, de diferents tipus, però sobre tot relacionats amb les matemàtiques i les llengües.

Aquest curs tampoc hem deixat de banda la necessitat d’estrènyer relacions entre el centre, les famílies i el barri i s’ha continuat fent diverses activitats destinades a aquest objectiu, tant per part de l’AMPA com per part del centre.

S’ha continuat millorant la cohesió, la integració i la inclusió escolar i reforçar la visió que el barri té del centre. Es va re-elaborant el PAT, se li dona continuïtat a diferents activitats que ens apropen més al veïnat: xerrades, tallers, Tallers de Primària/Secundària, Jornada de Portes Obertes, la revista escolar del centre...

I de la mateixa forma, les novetats instrumentals i documentals iniciades el cursos passats, que ens oferien millores evidents en l’organització i gestió del centre, s’han continuat mantenint i, en la mesura que ha estat possible, actualitzant, per a per a oferir solucions a les necessitats cada cop més grans que presenta un centre en millora contínua com és l’Institut Europa.

 • Curs 2014-2015

Durant aquest curs 14-15, s’ha intentat anar aprofundint en els objectius que el centre s’havia marcat com a elements centrals dels Acords de Coresponsabilitat i que tenen com a eixos principals els resultats acadèmics, la gestió i l’organització del centre  i la cohesió social. Aquests objectius tenen com a subjectes amb el quals treballar els alumnes, les famílies i per extensió el conjunt del barri, així com el personal docent i no docent de l’institut. L’assoliment d’aquests objectius, creiem, és el que ha permès al nostre centre de millorar la imatge dins el barri i augmentar de forma notòria el nombre d’alumnes matriculats.

A nivell acadèmic s’ha seguit amb alguns dels factors que de forma clara han demostrat que funcionaven: el desdoblament de 1r i 2n d’ESO, i Física i Química, Biologia i Tecnologia a 3r d’ESO en tres grups, les optatives de lectura als 3 primers cursos de l’ESO, les optatives de matemàtiques i de llengües per a millorar el domini en aquests camps, el PR de 4t d’ESO, l’adequació metodològica d’algunes matèries a uns perfils més pràctics (EVP, Tecnologia, Informàtica…). Val a dir també que s’ha continuat amb el Taller d’Estudi Assistit i l’Aula d’Acollida.

El centre, després d’haver estat uns anys en el projecte europeu Comenius, ja finalitzat, s’ha integrat en el Programa Erasmus+, amb el tema de la preparació dels alumnes de cara al seu futur professional. Aquest projecte és clau també per la millora del nivell d’anglès de molts dels nostres alumnes. Hi participen centres de vuit països europeus: Romania, Portugal, Bulgària, Alemanya, França, Turquia, Espanya i Italia. Durant aquest curs s’ha realitzat ja l’estada a Itàlia, a Portugal i el mes de gener van venir aquí a l’Hospitalet. L’any vinent continuaran les reunions i els viatges per als alumnes que s’hi han apuntat.

El centre, com ja comença a ser costum, ha seguit  participant en nombrosos concursos de diferents àmbits sobre tot els relacionats amb les matemàtiques i amb les llengües: Estalmat, Fem Matemàtiques, Proves Cangur, Jornada Matemàtica, Lectura en Veu Alta, Jornada de Poesia de l’H., Concurs de Relats de Coca Cola, Fem Contes de Ciències, Premi Sambori d’Òmnium…

Com a eina bàsica per augmentar la cohesió i millorar en la integració i la inclusió social i alhora progressar en la nostra projecció externa hem reforçat i ampliat l’acció tutorial amb la reelaboració del PAT del centre, amb l’ajut i la col·laboració des de tots els àmbits de l’institut. En aquest punt hi podem afegir també tant la continuïtat del la TIS i la reincorporació de la Promotora Escolar com el desenvolupament de les xerrades i tallers per a pares, la Jornada de Portes Obertes, els tallers de Primària/Secundària, la publicació de la revista del centre, entre d’altres

Així mateix s’han fet tot un seguit d’activitats destinades  a consolidar la relació entre el centre, els alumnes, les famílies i el barri: Concert de Nadal, Festa de Sant Jordi, Festival de Final de Curs, Jocs Florals, Festes de Graduació de 2n de Batxillerat i de 4t d’ESO, Sortida al Bosc Urbà, la Paella de Pares organitzada per l’AMPA del centre a Begues, i altres sortides lúdiques organitzades per les diferents tutories.

Per a millorar la gestió i organització del centre s’ha intentat portar a terme una actualització  i ampliació documental que encara no ha acabat: Guies de l’alumne, Projecte Educatiu, Aplicatius d’Agenda d’aula i de faltes d’assistència per a dispositius mòbils, manteniment del full de dades de l’alumne, creació de la bústia de suggeriments…

{slider title="Acords de Coresponsabilitat 2012 - 2014"}

 • Curs 2013-2014  

Aquest curs, ja més o menys establertes les bases del que s’ha anat assolint en els anys anteriors, els objectius del centre han estat els d’insistir i aprofundir en les actuacions que poden incrementar les millores en els camps dels resultats acadèmics, la gestió i l’organització de l’institut i la cohesió social dins el nostre centre.

Aquest curs, tot i que les millores ja fa uns anys que es van notant, els avenços en aquests àmbits s’han fet palesos de forma més clara.

En l’àmbit dels resultats acadèmics s’ha treballat a partir dels desdoblaments en tres aules dels dos grups de 1r i 2n d’ESO, malgrat els esforços en quant a recursos que això suposa. Aquesta nova distribució en tres aules s’ha mostrat com una eina força eficient per facilitar i millorar el treball dels professors, dels alumnes i dels resultats. Així mateix, s’ha continuat amb la resta d’actuacions que s’havien endegat el curs anterior: segueixen les optatives de lectura als tres primers cursos de l’ESO juntament amb optatives de matemàtiques i llengües per a millorar la comprensió i l’expressió tant oral com escrita. S’ha anat augmentant la producció pròpia de materials per a treballar a l’aula i al mateix ritme ha millorat la producció i la qualitat dels treballs dels alumnes. Assignatures amb un perfil més pràctic i més properes als interessos dels alumnes, sobre tot a 3r i 4t d’ESO (ViP, Informàtica, Projecte de Recerca...) han ajudat també en aquest aspecte. Els resultats, tant a 4t d’ESO com a 1r i 2n de Batxillerat han estat notòriament millors i en no pocs casos excel•lents.

La continuïtat en el Programa Comenius ha seguit permetent millorar el nivell d’anglès de molts dels nostres alumnes.

En el camp organitzatiu i de gestió, a més de la revisió i actualització del NOFC, cal destacar la posta en funcionament de les aplicacions per a mòbil de l’agenda d’aula i de les faltes d’assistència, així com el manteniment de la resta de funcions de la web del centre (calendari, reserva d’espais...)

En quant al reforçament de la cohesió social, sembla evident l’encert a l’hora d’intentar normalitzar el centre. Cada cop més famílies demanen el nostre centre com a primera opció i els darrers anys les aules de 1r i 2n estan plenes. De la mateixa manera, els alumnes que venen d’altres centres a matricular-se de batxillerat al nostre institut creix any rere any. Així mateix els índex d’absentisme i d’abandonament dels estudis han baixat aquest any també, tot i haver-ho fet ja els anys anteriors. Cal esmentar el paper integrador de l’AMPA, cada cop més activa i que ja ha institucionalitzat alguns dels seus actes més socialitzadors, com la festa de 4t d’ESO, la de 2n de batxillerat, el dinar de pares a Begues, o la sortida de fi de curs dels alumnes aprovats com a promoció de l’èxit escolar.

 • Curs 2012-2013

Curs de canvis importants en el nostre centre: deixem enrere completament els mòduls i ens instal•lem definitivament en el nou edifici, ja totalment remodelat; s’incorpora un nou equip directiu amb un nou projecte de direcció i nous plans de treball; es canvia el nom del centre, el qual es torna a dir Europa, com el col•legi de primària amb el que es va estrenar l’edifici...

El centre, un cop finalitzat el PAC 2007-2012, pren part en els Acords de Coresponsabilitat entre el centres públics i el Departament d’Ensenyament per a l’aplicació de projectes educatius. Els objectius del centre en aquests acords tenen relació amb la millora dels resultats acadèmics, de l’organització i gestió del centre i de la cohesió social, millores que ja s’havien començat a notar durant el període anterior, amb l’aplicació del PAC. En definitiva, millorar les dinàmiques de funcionament i de resultats i fer evident el canvi del paper del centre dins el barri.

Algunes de les actuacions per a millorar resultats han estat el desdoblament en tres aules dels dos grups de 1r i 2n d’ESO, l’aplicació del Pla d’Impuls a la Lectura (que ha suposat entre altres fets, l’optativa de lectura a tots els nivells de l’ESO, la participació amb èxit notable a nombrosos concursos literaris d’interès acadèmic, representacions teatrals, adaptacions de textos literaris, ...), la formació del professorat en competències bàsiques i millores en la programació o l’ elaboració de materials i recursos digitals propis. La millora dels resultats finals, lenta però progressiva, sembla demostrar que aquest objectiu s’ha assolit en certa mesura tot i que evidentment el centre no es dona per satisfet.

També cal recordar que el centre ha participat en el programa Comenius juntament amb altres sis països de la UE, proporcionant als nostres alumnes la possibilitat de millorar notablement en l’ús de l’anglès.

Quant a la millora d’organització i gestió del centre els esforços s’han orientat a l’elaboració i revisió del NOFC i a la continuació i ampliació d’eines TIC per a l’ús del professorat.

Les millores en quant a la cohesió social s’han basat, entre altres propostes, en l’existència d’un tutor i un cotutor a tota l’ESO, en la continuïtat de la TIS, en la continuació de la comissió social i la comissió de convivència i en la millora de la relació amb les famílies mitjançant el creixent paper i activitat de l’AMPA. La percepció de millora en aquest camp es fa evident en quant al clima a les aules, al nivell descendent d‘absentisme i abandonament escolar, l’augment de matrícula, o la percepció que del centre es té al barri.

{slider title="Pla Estratègic 2008 - 2012"}

 • Curs 2011-2012

Ens instal•lem en la part ja construïda de l’edifici nou (aproximadament mig edifici). Es continua amb la bona feina de l’Aula Oberta, l’Aula d’Acollida, els tallers de Mediació i la Comissió de Convivència i el Pla d’Acollida a nouvinguts. La tutoria compartida està ja plenament normalitzada (amb els recursos propis). El projecte lingüístic és aprovat pel Claustre de professors.

 • Curs 2010-2011

La valoració global és pràcticament molt satisfactòria). És de destacar la millora en els resultats acadèmics, en aquest aspecte el resultat és molt satisfactori. En aquest sentit s’ha potenciat especialment l’expressió oral i escrita, la comprensió lectora i el càlcul. S’inicien els tallers d’escacs com a assignatura optativa. Les obres de remodelació integral del centre, amb el pas a mòduls prefabricats i pèrdua d’instal•lacions, han provocat una davallada en els resultats. Es continuen publicant dos exemplars anuals de la revista del centre i es constata un augment significatiu en la participació dels alumnes en la seva elaboració. S’ha ressentit molt l’ús de les TAC dins l’aula per problemes d’infraestructura, malgrat la normalització del seu ús per part de professors i alumnes amb els ordinadors portàtils a l’aula. L’AMPA del centre i la participació de les famílies no acaba d’arrancar i seran un dels objectius a desenvolupar en el proper curs 2011-2012. Continua el treball en grups reduïts de tutoria (amb tutor + co-tutor). Disposem de la col•laboració del treball en pedagogia emocional del grup Nou Quitxalles. S’ha aconseguit una notable disminució de l’abandonament escolar prematur i de l’absentisme. S’elabora una programació completa de sortides curriculars a l’ESO i al Batxillerat amb un increment notable en la realització de sortides d’interès acadèmic en horari escolar.

 • Curs 2009-2010

La valoració global és molt satisfactòria, encara que en la millora dels resultats acadèmics ha estat una mica inferior al curs anterior: manca una total normalització en l’ús de la pissarra digital i de les TAC dins l’aula i no s’ha pogut elaborar una programació completa de sortides curriculars a l’ESO i al Batxillerat. Comença la implantació dels llibres digitals a l’aula (Projecte Educat1x1) i s’implanta l’HEURA al centre amb problemes d’infraestructura que fan que no acabi de funcionar correctament. Es continua aprofundint en l’acció tutorial amb tutories compartides. És de destacar l’activació a la web del centre de l’agenda d’aula com a eina telemàtica de seguiment de l’alumnat per a tots els membres de la comunitat educativa. S’ha disminuït l’absentisme i l’abandó escolar prematur i en aquest sentit són de destacar la feina de la TIS, de la promotora escolar i de l’EAP i de l’Aula Oberta del centre. S’ha avançat molt en l’elaboració del projecte lingüístic, amb la col•laboració dels professionals LIC. Continua el TEA. Es consoliden com un gran èxit els taller de coordinació entre primària i secundària, les xerrades informatives a les famílies dels alumnes de 6è de primària de les escoles públiques de la zona, la participació dels alumnes de PQPI/FIAP, el manteniment de les instal•lacions del centre – especialment en la remodelació dels tallers de tecnologia - , la WEB i les eines telemàtiques de comunicació entre els membres de la comunitat educativa. Es continua amb la forta inversió – iniciada el curs anterior – en instal•lació de pissarres digitals interactives (PDI) a totes les aules i tallers. S’inicien els tallers d’escacs en hores d’esbarjo. Els alumnes de quart d’ESO representen l’obra de teatre “Hèrcules” al Centre Cultural de Bellvitge com a treball transversal d’un trimestre del curs.

 • Curs 2008-2009

La valoració global és molt satisfactòria amb un grau d’impacte satisfactori pel que fa a la millora de resultats i millora de la cohesió social. La problemàtica socio-econòmica de gran part del nostre alumnat fa preveure que la millora en l’impacte serà lenta i dificultosa, especialment en allò que es refereix a la disminució de l’absentisme i l’abandó escolar prematur, tot i destacant l’acció tutorial i el treball en grups desdoblats i flexibles sempre que ens és possible. Aquest curs disposem també de la Tècnica d’Integració Social (TIS) i de la Promotora Escolar, dins el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i el Programa d’Orientació i Acompanyament (POA) per als alumnes de quart d’ESO. El taller de lectura eficaç no ha funcionat com era previst, especialment pels grans problemes tècnics de l’aplicatiu que ha fet impossible el desenvolupament normal del taller. Quant a la cohesió social s’han fomentat les activitats extraescolars, dins el Pla Català de l’Esport i s’han realitzat tallers d’escacs. És de destacar la feina de la comissió de convivència en la mediació i prevenció de conflictes. S’inicia el Taller d’Estudi Assistit (TEA). Respecte la millora de la imatge del centre s’ha treballat molt la relació i participació de les famílies. La web, el correu electrònic i la revista escolar es consoliden com a eines de comunicació del centre i de seguiment del pla estratègic. Endeguem el projecte d’innovació de l’ús transversal de l’estació meteorològica, de dos cursos de duració. El centre disposa de la socialització dels llibres de text.

 • VALORACIÓ GLOBAL DE L’APLICACIÓ DEL PLA (el canvi global)

Un cop finalitzat el termini d’aplicació del Pla d’Autonomia, ja podem veure millores respecte a la situació prèvia a la seva implantació. Aquetes millores les podem veure reflectides en les dades objectives dels indicadors d’avaluació. Però tan important o més que aquestes, és el canvi d’opinió i les dinàmiques que a nivell de centre que s’ha produït en alumnes, professors, famílies i especialment al barri, i que no sempre son fàcils de quantificar. Un dels àmbits més importants de la millora és el que fa referència als resultats acadèmics. El gran nombre d’accions realitzades en aquest sentit han permès un canvi de sensibilitat en relació a aquest aspecte. Treure bones notes, fer els treballs demanats cuidant la presentació ja no són motiu d’exclusió o bulling, sinó de valoració entre els alumnes. S’ha augmentat la producció de materials propis, especialment en l’àmbit de les TAC. El plantejament de molts d’aquests materials es fa mirant més a l’excel•lència que al reforç. Des del punt de vista de la cohesió social, els comentaris d’alumnes, professionals i famílies coincideixen en el bon clima de les aules, tot i la gran diversitat d’alumnat, tant nouvingut com d’altres grups amb més conflictivitat. L’AMPA és cada dia més present, així com les funcions i activitats que assumeix. Els alumnes que inicien els estudis d’ESO no abandonen el centre i els que fan batxillerat trien el centre com primera opció. Ser i pertànyer al institut és motiu de satisfacció entre els alumnes. Durant aquest període la imatge del centre ha experimentat una gran evolució. Hem passat de rebre comentaris i valoracions negatives, a rebre el reconeixement de la nostra tasca. Una dada significativa és l’augment de visites en la jornada de Portes Obertes. Any darrera any, s’ha incrementat el nombre de famílies interessades a veure el centre i el treball que fem. Observacions de la inspecció sobre bons comentaris rebuts en les seves visites a altres centres, les opinions de l’AMPA, l’augment de visites al web i el fet que la revista del centre tingui una gran acceptació, les informacions rebudes pels tutors d’alumnes dels centre públics de primària del barri així com el canvi d’opinió respecte a l’institut, entre d’altres, són indicis positius de la bona direcció en aquest àmbit. Altres percepcions de la millora venen de fets com ara l’augment de matricula: es creix a ritmes de dos dígits (de tres si considerem el període global del pla), i aquest curs hem arribat a cobrir tota l’oferta de primer d’ESO. La totalitat del professors amb destinació provisional demanen comissió de serveis al centre per poder continuar participant en el projecte. La predisposició i pèrdua de por a fer sortides, tant per la millora de comportament com pel bon rendiment d’aquest tipus d’activitat, formen part d’aquest cúmul de bones sensacions que percebem i que queden fora de l’àmbit merament numèric o estadístic. En definitiva, el pla desenvolupat durant aquest anys ha suposat un canvi de dinàmiques i de ritme en el centre, li ha donat una vitalitat, que els diversos factors històrics ja descrits en aquesta memòria havien posat en perill. Toca ara no perdre aquest impuls.

  • La visió (allà on volíem arribar) a l'iniciar el Pla Estratègic, es resumeix en els següents sis apartats:
   1. Treballar amb alumnes normalitzats als quals oferir una educació de qualitat, dins un entorn de plena cohesió social i justícia.
   2. Aprofitar el Pla Educatiu d’Entorn i proposar a les administracions (Departament d’Educació i Ajuntament de l’Hospitalet) l’ajut necessari per sumar esforços amb tots els col·legis públics del barri i els dos instituts i acabar amb aquesta situació en què un centre fa de pantalla protectora d’un altre i perpetua una situació de desigualtat.
   3. Col•laborar amb les famílies en la formació dels seus fills –els nostres alumnes. Només en un clima de confiança i de respecte mutus pot reeixir la nostra tasca educativa.
   4. Comptar amb els recursos humans i materials necessaris que ens permetin afrontar diàriament la nostra tasca amb garanties.
   5. Diversificar la nostra oferta educativa i estendre-la més enllà de l’ESO i el batxillerat. Això vol dir implantar PQPI que donin continuïtat a la Casa d’Oficis i el FIAP. Aquest recurs, que fins ara ha servit majoritàriament per a alumnes provinents de tot l’Hospitalet, també voldríem posar-lo a disposició dels nostres alumnes amb més dificultats per aprovar l’ESO. Així mateix ens agradaria fer realitat una antiga demanda: un CFGM que oferís un servei de qualitat i eficaç per tal que l’espectre educatiu de Bellvitge-Gornal fos prou ampli per atendre les demandes del barri i de la ciutat.
   6. Prestigiar l’ensenyament públic en col·laboració amb els altres centres educatius del barri, aprofitant els recursos que ens proporcionen el PEE i el PAC 07
  • Des d'aquest punt de vista, durant la realització del Pla Estratègic, s'han consolidat al centre les següents bones pràctiques:
   • Treballar amb alumnes normalitzats als quals oferir una educació de qualitat, dins un entorn de plena cohesió social i justícia.
    • Normalització lingüística: Per tal de vetllar per l’ús del català com a llengua vehicular i per tal de potenciar el coneixement de les llengües, s’elabora el Projecte Lingüístic seguint les recomanacions de la Coordinadora LIC.
    • Revista escolar: Previsió de fer dues revistes, que mostren les activitats del centre i el seu funcionament i sobretot la participació dels alumnes. Tant la Revista com les activitats al voltant de Sant Jordi estan pensades per fomentar la participació de l'alumnat en diferents tipus de tasques que demanen un major ús de l’expressió oral i escrita, així com per millorar la cohesió social.
    • Millora de l’expressió oral i escrita a totes les àrees: es compta amb l’assessorament de l’ALIC als diferents Departaments.
     • Matèria optativa de “Lectura i comentari de textos” a 1r i 2n d’ESO.
     • Proves internes d’avaluació periòdiques per comprovar l’assoliment de les competències bàsiques.
     • Exposicions dels treballs finals de Projecte de Recerca de 4t amb l’assistència dels grups de 3r com a públic.
     • Participació en l’activitat “Contes del món” (en format vídeo).
     • Participació en el concurs de la Coca-Cola.
    • Millora del càlcul i raonament matemàtic. Potenciació de l’ensenyament actiu.
     • Optativa a 2n d’ESO que s’ofereix tots els trimestres: a final de curs tot l’alumnat l’ha cursat. Aquesta matèria s’avalua trimestralment.
     • Optativa d’Escacs durant 2 trimestres a 2n d’ESO.
     • Participació en el concurs Cangur de Matemàtiques.
     • Organització de la setmana de la proporcionalitat: Els Departaments de Matemàtiques i d’Experimentals posaran en marxa activitats col·laboratives (obertes a la participació de tots els altres Departaments didàctics) per millorar el càlcul de percentatges i de proporcions per part de l’alumnat.
     • Organització de la Fira del Coneixement. Els alumnes de segon d’ESO preparen i expliquen diferents activitats transversals que expliquen i mostren a alumnes de cinquè de primària de les escoles de primària de la zona educativa.
    • Es continua amb les activitats didàctiques vinculades al projecte d’innovació "Ús transversal de l’estació meteorològica i de les plaques fotovoltaiques del Centre per a l’educació mediambiental." Es va millorant progressivament l’accés a les dades des del web del centre.
    • Aplicació del Projecte d’Informàtica per a l’alumnat de 1r que suposa una immersió en les TIC per l’assoliment de la competència digital a través d’una matèria optativa que fa aquest alumnat durant 3h a la setmana en el 1r trimestre.
    • Participació en el programa Educat1x1 i Educat2.0.
   • Aprofitar el Pla Educatiu d’Entorn i proposar a les administracions (Departament d’Educació i Ajuntament de l’Hospitalet) l’ajut necessari per sumar esforços amb tots els col·legis públics del barri i els dos instituts i acabar amb aquesta situació en què un centre fa de pantalla protectora d’un altre i perpetua una situació de desigualtat.
   • Comissió socioeducativa: Per tal d’evitar l’absentisme i l’abandó escolar, així com per tal de fer el seguiment de l’alumnat que no obtindrà el GES o del que es troba a UEE es compta amb la feina dels professionals coordinats a la Comissió Socioeducativa, que es reuneix quinzenalment.
   • Criteris comuns entre els dos instituts de la zona a les jornades de portes obertes.
   • Col·laboració amb el POA.
    • Selecció d’alumnat que realitzen tallers pre-laborals al CEMFO.
    • Orientació acadèmica i laboral del nostre alumnat, sigui a través del seguiment individualitzat, sigui a través de xerrades informatives.
   • Garantir l’atenció a la diversitat, de manera que cadascú pugui assolir els objectius necessaris atenent a les seves capacitats.
    • Desdoblaments a totes les matèries què es necessitin: a 1r i 2n d’ESO en el major nombre de matèries possible, segons els recursos humans del centre, per atendre millor la diversitat, tant pel que fa als diferents nivells d’aprenentatge (aula adaptada, grups de reforç...) com pel que fa a les necessitats psicològiques i emocionals dels nostres alumnes (agrupament de projectes, grup de sensibilització...). El perfil dels grups flexibles està fet en base a criteris elaborats al llarg de l'experiència. La utilització d'aquests criteris permet evitar improvisacions a l'hora d'assignar els alumnes als diferent grups. Els canvis de grup s'efectuen habitualment després de les avaluacions tractant sempre de trobar el grup on l'alumne tindrà un millor rendiment.
    • Aula oberta (AO): a 3r i 4t d’ESO amb l’alumnat que té més dificultat en l’assoliment de les competències bàsiques. Aquest recurs s’aplica a català, castellà, ciències naturals i tecnologia. Es continuarà utilitzant les TAC dins de l’AO amb la creació de vídeos sobre els projectes trimestrals fets dins de l’aula i amb l’actualització del bloc.
    • Aula d’Acollida: destinada a l’alumnat nouvingut, oferint dos grups, un per a alumnat de 1r cicle i un altre per a alumnat de 2n cicle. Ha permès la incorporació gradual dels alumnes vinguts de fora a la realitat del país i del centre.
    • Taller d’Estudi Assistit (TEA): avaluació trimestral de seguiment per comprovar-ne l’aprofitament per part de l’alumnat. Es procura la coordinació dels monitors del TEA amb el professorat a través de l’Agenda d’Aula i es fa una avaluació quinzenal que es fa arribar als tutors i a les famílies.
    • Tallers de conversa en anglès en horari extraescolar en col·laboració amb l'Institut Bellvitge i per a tots els alumnes interessats de tots els nivells d'ESO i Batxillerat.
    • Desdoblaments de grups de primer cicle per Projectes. Iniciativa de treball amb projectes adreçat a alumnes amb molt difícil encaix en l'aula ordinària. Tot i el considerable treball realitzat pels professors responsables, al capdavall la iniciativa va resultar excessivament costosa pel que fa a la ràtio professor /alumne. Cal tenir en compte que alguns d'aquests alumnes podien ser també en alguns moments absentistes. Aquesta iniciativa no va reeixir més enllà d’un curs.
   • Oferir als nostres alumnes un suport constant i útil, tant en els aspectes purament acadèmics com de formació humana i d’orientació de cara al futur. Per això, estem convençuts del valor de la tasca tutorial, que ha de ser tan propera a l’alumne com sigui possible.
    • Desdoblament de les tutories.
    • Comissió de convivència: la mediació com a instrument pedagògic per a la resolució de conflictes, amb la col·laboració del servei de mediació de l’Ajuntament. Es
     realitzen tallers a les tutories per afavorir la mediació de conflictes. La Comissió de Convivència del centre es reuneix setmanalment per tal de donar sortida als conflictes
    • Taller de Quitxalles o el Grup de sensibilització (amb la dedicació d’1h a la setmana del professor responsable de la mediació de conflictes). Aquest curs 2010-2011, Quitxalles només ha intervingut a 4t, al 1r trimestre. Ara estan oferint un taller d’Arts Gràfiques a les tardes, on van tres alumnes del centre.
    • Els educadors de Bellvitge-Gornal s’han incorporat aquest curs 2010-2011 fent una tasca d’una hora setmanal, cada dimarts a les 12 i agafen un grup reduït de nens amb problemes diversos.
    • Potenciar el treball col·laboratiu amb l’assessorament del programa GRODE (Grup d'Investigació, Orientació i Desenvolupament Educatiu) - en especial al 1r cicle- per tal de millorar la cohesió social dins de l’aula.
   • Xerrades a l’alumnat dins de les hores de tutoria per part de diferents professionals com, per exemple, dels Mossos d’Esquadra o d’altres professionals qualificats.
   • Agenda d’Aula (al web del centre) l’alumnat i les famílies poden fer un seguiment diari dels deures encomanats pel professorat, així com de les dates dels exàmens.
   • Associació Esportiva Escolar
   • Programa Salut i Escola.
  • Col•laborar amb les famílies en la formació dels seus fills –els nostres alumnes. Només en un clima de confiança i de respecte mutus pot reeixir la nostra tasca educativa.
   • Tallers i tutories de pares: amb el suport de professionals (EAP, TIS, Infermera i d’altres) per fer xerrades d’orientació a les famílies o assessoraments individuals.
   • Classes de català per a les famílies interessades.
  • Comptar amb els recursos humans i materials necessaris que ens permetin afrontar diàriament la nostra tasca amb garanties.
   • Organització piramidal amb delegació de tasques (equip directiu, equip directiu ampliat, departaments, claustre de professors, comunitat educativa)
   • Infraestructura tecnològica potent ( Dominis: iesjoanmiro.com i iesjoanmiro.net, pàgina web dinàmica, correu d’Internet per a tots els membres de la comunitat educativa, recursos de Google Apps Education). L’institut compta des del començament del pla estratègic amb una pàgina web força potent que actua com a portal educatiu. La web és una eina de gestió acadèmica i de comunicació activa entre tots els membres de la comunitat educativa que no para de créixer en noves funcionalitats.
   • PDIs pràcticament a totes les aules
   • Aplicatius de seguiment online: del pla estratègic, reserva d’espais, agenda d’aula (seguiment personalitzat de la feina d’aula dels alumnes), control de l’assistència, taulells d’anuncis, seguiment de les sortides acadèmiques, etc.
   • Blocs a diferents matèries per tal de d’incentivar l’expressió escrita entre l’alumnat (Aula Oberta, Aula Acollida, Biblioteca, Castellà, Projectes, etc). Els BLOCS s’han convertit en una eina comunicativa molt important per a fomentar la participació dels alumnes i desenvolupar la seva capacitat d’expressió oral i escrita.
   • Ús de la plataforma Àgora: les diferents matèries dissenyen materials dins dels cursos Moodle.
  • Diversificar la nostra oferta educativa i estendre-la més enllà de l’ESO i el batxillerat. Això vol dir implantar PQPI que donin continuïtat a la Casa d’Oficis i el FIAP. Aquest recurs, que fins ara ha servit majoritàriament per a alumnes provinents de tot l’Hospitalet, també voldríem posar-lo a disposició dels nostres alumnes amb més dificultats per aprovar l’ESO. Així mateix ens agradaria fer realitat una antiga demanda: un CFGM que oferís un servei de qualitat i eficaç per tal que l’espectre educatiu de Bellvitge-Gornal fos prou ampli per atendre les demandes del barri i de la ciutat.
   • Consolidació del PQPI/FIAP (cursos de manteniment d’instal•lacions elèctriques, aigua i gas i de pintura ). Aquests cursos han ajudat molt a millorar la imatge externa del centre.
  • Prestigiar l’ensenyament públic en col•laboració amb els altres centres educatius del barri, aprofitant els recursos que ens proporcionen el PEE i el PAC 07
   • Xerrades als centres de primària (nivell 6è de primària)
   • Organització conjunta de les jornades de portes obertes: xerrades dels directors dels dos instituts del barri a les famílies de les escoles i portes obertes dels dos centres en el mateix dia.
   • Tallers primària/secundària (nivell 5è i 6è de primària)
   • Projecte d’Aprenentatge i Servei amb col·laboració amb la Fundació Bofill al parvulari del Gornal.

{slider title="Anys 2005 - 2008"}

 • 2007-2008

En acabar el curs 2006-2007, el Departament d'Educació proposava un nou pla de millora per als centres que ja en teníem un. Amb l’aprovació del Claustre i del Consell Escolar vàrem presentar un nou projecte. Al juliol ens van comunicar que teníem concedit el nou Pla Estratègic i que a més, disposàvem del suport del Ministerio d'Educació i del Fons Social Europeu amb l’anomenat Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). Aquest Pla Estratègic, que a partir de setembre es va anomenar Pla d'Autonomia de Centre 07 (PAC 07), té els següents objectius:

  1. Millorar els resultats acadèmics.
  2. Millorar la cohesió social.
  3. Millorar la imatge del centre.

El PAC 07 ha suposat tot un seguit de millores que a continuació indiquem:

  1. Garantia econòmica de funcionament.
  2. Incorporació d'una Tècnica d'Integració Social.
  3. Posada en marxa d'un Taller d'Estudi Assistit.
  4. Instal•lació de canó de llum i pantalles a les dues aules d'Anglès.
  5. Renovació integral de les dues aules de Tecnologia. Renovació del sostre, condicionament elèctric i pintat.
  6. Es dota de quatre ordinadors més l'Aula d'Acollida.
  7. Es canvien les pantalles de tub de l'Aula d'Informàtica i Laboratori de Física, per pantalles planes.
  8. Es dota de quatre ordinadors més el laboratori de Física.
  9. S'instal•la una central meteorològica. (Vegeu-ne el funcionament en aquest mateix portal).
  10. Es fan les gestions per dotar al centre de vuit pissarres digitals interactives.

També en acabar el curs 2006-2007, l'Ajuntament de la ciutat, a traves de la Regidoria d'Educació, ens va proposar a l'IES Joan Miró, a l'IES Bellvitge i al CEIP Gornal d'elaborar un projecte de Pla Educatiu d'Entorn, amb l'ajut de l'assessora LIC. Això va suposar que els tres centres, a més de treballar conjuntament, disposàvem del suport de l'Ajuntament i de la Generalitat, i també va suposar la incorporació de les següents millores:

  1. Disposar d'una Promotora Escolar.
  2. Participar del programa anomenat: Projecte d'Orientació i Acompanyament per als alumnes de més de 16 anys, i que ja està funcionant en altres indrets de la ciutat.
  3. Poder establir el programa anomenat “Ponts als IES”, per facilitar el pas dels alumnes del CEIP Gornal cap a l'IES Joan Miró i l'IES Bellvitge.
  4. Consolidar la figura de la Treballadora Social dins el centre.

I també se'ns va notificar que el centre disposaria d'un nou Programa de Garantia Social, anomenat Formació i Aprenentatge Professional (FiAP) que té les especialitats de Pintura i Manteniment. Els monitors, els alumnes i la professora de formació de base també van aportar millores al centre, les més significatives de les quals són:

  1. El condicionament de les dues aules de Tecnologia i el passadís d'entrada, amb la renovació total del sostre, instal•lació elèctrica nova, enllumenat nou i pintat integral de tots els espais.
  2. Manteniment de les façanes dels edificis principals.
  3. Petites reparacions de fontaneria, lampisteria i altres tasques de manteniment.
 • 2006-2007

Els alumnes de la Casa d’Oficis inicien les seves pràctiques, duraran fins el desembre. Del gener de 2007 fins l’onze de juliol de 2007, els alumnes passen a la segona fase del programa, són treballadors en pràctiques:

  1. Pintat integral i condicionament com a aula multimèdia de l’aula d’anglès de la primera planta.
  2. Renovació del sostre, condicionament elèctric i pintura de la biblioteca.
  3. Es pinta tota la segona planta del centre.
  4. Es renoven i pinten les aules d’informàtica i, l’anomenada, obrador de la segona planta.
  5. Es milloren i es renoven les instal·lacions informàtiques de diverses aules del centre.
  6. Renovació del sostre, condicionament elèctric i condicionament com a aula multimèdia de l’aula de dibuix.
  7. Renovació i condicionament del laboratori de Física.

Es continua per segon any el programa de llibres socialitzats, ara a disposició de tots els alumnes de l’ESO.

Actuacions més significatives:

  1. El Departament d’Educació ens dota de quatre ordinadors més per l’aula oberta.
  2. Claustre i Consell Escolar aproven la participació de l’Institut en el programes de Pla de Millora del Departament d’Educació i la presentació d’un projecte ART-TIC (Art i Tecnologies de la Informació i la Comunicació) relacionat també amb aquest projecte.
  3. El Departament d’educació concedeix al centre el projecte de Pla de Millora i el projecte ART-TIC, amb una dotació d’onze ordinadors, 11 targetes gràfiques, impressora, canó de llum, pantalla i home cinema i una dotació econòmica per tres anys relativa al conjunt del projecte de Pla de Millora.
  4. Es va rebre la dotació de quatre ordinadors del projecte Biblioteca.edu.
 • 2005-2006

Claustre i Consell Escolar acorden modificar l’horari d’inici de les classes. A partir d’aquest curs s’inicien a les 8’30 hores.

Es pinten la planta baixa i la primera planta.

El Departament d’Educació dota al centre d’una aula d’acollida per alumnes nouvinguts.

S’inicia el programa de llibres socialitzats.

Es renova la fotocopiadora.

Es renova la centraleta telefònica i els telèfons.

Claustre i Consell Escolar acorden sol·licitar al Departament d’Educació el programa, per alumnes de més de 16 anys, anomenat, Casa d’Oficis.

El dotze de juliol s’inicia la Casa d’Oficis amb 10 alumnes de Manteniment i 10 alumnes de pintura. La duració d’aquest nou programa serà de d’un any sencer.

Es convida als pares dels alumnes a participar en la celebració de Sant Jordi.

Claustre i Consell Escolar acorden presentar el projecte de Biblioteca, en el marc del projectes d’innovació educativa del Departament d’Educació.

La revista escolar inicia una nova etapa.

El Departament d’Educació ens aprova el projecte d’innovació de la Biblioteca.

{slider title="Anys 2000 - 2005"}

 • 2004-2005

Instal·lació de la xarxa WIFI a l’Institut. S’han instal·lat i configurat tres punts d’accés WIFI, un a cada planta de l’IES.

Condicionament del pati interior de l’institut.

 • 2003-2004

El Departament d’Ensenyament fa la dotació de 8 ordinadors i un servidor· per a· muntar un aula interactiva, armari de comunicacions, impressora làser i webcam, a més del sofware corresponent.

El Departament· d’Ensenyament fa la dotació per a Batxillerat científic de 4 ordinadors, un microscopi electrònic, consoles EXAO amb elements sensors, impressora làser i webcam.

 • 2002-2003

1r Premi en el Concurs El Recorregut de l’Energia organitzat per l’Institut Català d’Energia del· Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

 • 2001-2002

Premi de les jornades científiques i tecnològiques de l'Hospitalet a un treball de segon d´E.S.O.

 • 2000-2001

Aquest curs ha fet trenta anys de la creació del nostre centre educatiu. També fa dotze cursos que fem el Nou Sistema Educatiu. Però hem triat fer la celebració del 25è Aniversari de la construcció de l'edifici, primer escola ara institut, disposats a encarar el repte del segle XXI amb la il·lusió del servei educatiu obert a l'entorn.

 • 1999-2000

Concessió del Pla estratègic 2001/2005.

Instal·lació de les plaques solars.

{slider title="Anys 1990- 2000"}

 • 1998-1999

Dins de la Campanya l'Hospitalet pel Civisme, es realitza la rehabilitació de la façana de la planta baixa del centre, del gimnàs, de la casa annexa i de la tanca exterior.

El dia 18 de juny rebem la visita del Sr. Celestino Corbacho, alcalde de la nostra ciutat.

Una alumna de segon de batxillerat rep el Premi CIRIT per fomentar l'esperit científic del jovent.

Vint-i-un alumnes de segon de batxillerat són finalistes en el IV Concurs literari d'àmbit nacional El gust per la lectura.

 • 1997-1998

L'Institut guanya els Primers Premis a la Convivència Escolar pel treball El Crèdit de síntesi: instrument de participació i col·laboració en l'aprenentatge i font de valors d'inserció i actuació social.

 • 1995-1998

Rehabilitacions i millores fetes pel Departament d'Ensenyament i per l'Institut:

  • Canvi de la caldera de calefacció.
  • Canvi de la coberta de l'edifici de l'institut.
  • Renovació de la canonada general de l'aigua, de l'escomesa i de la instal·lació elèctrica.
  • Rehabilitació general del gimnàs, de la coberta de la casa annexa i de la passarel·la d'entrada.
  • Renovació del sostre i dels fluorescents de la segona planta.
  • Enrajolat dels passadissos de la primera planta i de les aules generals.
 • 1994-1995

És el primer any només amb cursos del Nou Sistema Educatiu i, com a Institut, el centre passa a dependre exclusivament del Departament d'Ensenyament.

 • 1992-1993

Acaba els seus estudis la primera promoció de Batxillerat.

També es celebra el 20 d'abril d'aquest mateix any el centenari de Joan Miró prestant-li homenatge amb performances i altres tipus de representacions artístiques.

 • 1991-1992

En passar a ser un centre d'Ensenyament Secundari s'anomena IES Joan Miró.

 • 1988-1990

És el primer any que es cursa 1r, 2n i 3r d'ESO. Segueixen en el centre diversos cursos d'EGB.

{slider title="Anys 1970-1990"}

 • 1983-1984

Iniciació de l'experimentació en el cicle superior d'EGB.

Es comença la immersió lingüística a P4.

Es proposa canviar el nom del centre pel de C.P. Europa, es celebra una gran festa mironiana.

 • 1974-1975

Inauguració del centre de l'Avda. Europa, nº 153 amb el nom de C.N. Europa. No totes les classes poden començar per manca d'equipaments.

 • 1969-1970

Es funda l'anomenada Escola Graduada Mixta Europa, ubicada a l'Altell de l'Avda. Europa, nº230. Donada la manca de places escolars, s'habiliten locals comercials com a aules escolars públiques. Aquest altell, el curs 1990-91 passa a dependre del col·legi Bernat Metge i roman obert fins al curs 93/94.

{/sliders}