Número : 79

Mineral : Moscovita
Varietat : Sericita
Strunz (8ed.) : VIII/H.10-70 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Fòrmula química : KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
Observacions : Varietat de mica
Caixa : XXIII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

MICA MOSCOVITA (SERICITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MICA MOSCOVITA (SERICITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 80

Mineral : Moscovita
Varietat : Sericita
Strunz (8ed.) : VIII/H.10-70 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Fòrmula química : KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
Observacions : Varietat de mica. Turbulent lletòs amb el sulfúric concentrat. Verd amb sufocianur ferro-potàssic. Blau-lletòs amb el ferrocianur.
Caixa : XXIII
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 90 x 60 x 40 mm

MICA MOSCOVITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MICA MOSCOVITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 81

Mineral : Fuchsita (Muscovita-(Cr), Gaebhardita)
Strunz (8ed.) : VIII/H.10-70 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Minas Geraes, Brasil
Fòrmula química : KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
Caixa : XXIII
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

FUCHSITA (MICA CROMOFÈRRICA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

FUCHSITA (MICA CROMOFÈRRICA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 78

Mineral : Flogopita
Strunz (8ed.) : VIII/H.11-80 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Goyan
Fòrmula química : KMg3(Si3Al)O10(F,OH)2
Observacions : Del grup de la mica biotita, mica-(Fe)
Caixa : XXIII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 20 x 10 mm

MICA BIOTITA (FLOGOPITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MICA BIOTITA (FLOGOPITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 77

Mineral : Flogopita
Strunz (8ed.) : VIII/H.11-80 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Goyan
Fòrmula química : KMg3(Si3Al)O10(F,OH)2
Observacions : Del grup de la mica biotita, mica-(Fe)
Caixa : XXIII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 5 mm

MICA BIOTITA (FLOGOPITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MICA BIOTITA (FLOGOPITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 76

Mineral : Biotita (Mica fèrrica)
Strunz (8ed.) : VIII/H.11-00 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Brasil
Fòrmula química : K(Mg,Fe++)3[AlSi3O10(OH,F)2
Caixa : XXIII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 90 x 50 x 40 mm

MICA BIOTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MICA BIOTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 75

Mineral : Cloritoid (Sismondina-(Mg))
Strunz (8ed.) : VIII/B.24-20 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Minas Geraes, Brasil
Fòrmula química : (Fe++,Mg,Mn)2Al4Si2O10(OH)4
Caixa : XXIII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 4 x 3 x 1 mm

CLORITOIDE (OTRELITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CLORITOIDE (OTRELITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CLORITOIDE (OTRELITA)-03


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CLORITOIDE (OTRELITA)-04


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 74

Mineral : Lepidolita (Mica litínica)
Strunz (8ed.) : VIII/H.12-00 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Karihih, Africa del Sudoest
Fòrmula química : K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2
Caixa : XXIII
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

LEPIDOLITA (MICA LITÍNICA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

LEPIDOLITA (MICA LITÍNICA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 73

Mineral : Moscovita
Varietat : Alurgita
Strunz (8ed.) : VIII/H.10-70 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Brasil
Fòrmula química : KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
Observacions : Mica manganesífera
Caixa : XXIII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 110 x 60 x 30 mm

ALURGITA (MICA MANGANESÍFERA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ALURGITA (MICA MANGANESÍFERA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 72
Mineral : Micacita (Esquist micaci, micaesquist)
Localitat : El Pasteral, Girona (amb quars), Turó d'En Castanyer, El Tibidabo, Barcelona (sense quars)
Observacions : Roca
Caixa : XXIII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 50 x 20 mm

MICACITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MICACITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 71
Mineral : Clorita
Localitat : Suïssa
Caixa : XXIII
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 2 mm

CLORITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CLORITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 70

Mineral : Alofana (Schrotterita, protoalofana)
Strunz (8ed.) : VIII/H.26-10 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Santa Creu d'Olorda, Barcelona
Fòrmula química : Al2O3·(SiO2)1·3-2·((H2O))2·5-3
Caixa : XXIII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 60 x 40 mm

ALOFANA (ALOFANITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ALOFANA (ALOFANITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 69

Mineral : Clinoclor (Pennina, penninita,ripidolita, kammereita)
Varietat : Helminta
Strunz (8ed.) : VIII/H.23-20 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Coll de Portell, Sant Pere Màrtir, Pedralbes, Barcelona
Fòrmula química : (Mg,Fe++)5Al(Si3Al)O10(OH)8
Caixa : XXIII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

CLINOCLORO (HELMINTA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 68

Mineral : Clinoclor
Varietat : Pennina
Strunz (8ed.) : VIII/H.23-20 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Rimpfisch Waugne, Zermatt, Suïssa
Fòrmula química : (Mg,Fe++)5Al(Si3Al)O10(OH)8
Observacions : Amb idocrasa
Caixa : XXIII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

PENNINA (IDOCRASA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PENNINA (IDOCRASA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 67

Mineral : Clinoclor (Pennina, penninita,ripidolita, kammereita)
Varietat : Delessita, leptoclorita
Strunz (8ed.) : VIII/H.23-20 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Waldhambach, Alemània
Fòrmula química : (Mg,Fe++)5Al(Si3Al)O10(OH)8
Caixa : XXIII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 40 mm

DELESSITA (LEPTOCLORITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

DELESSITA (LEPTOCLORITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 66
Mineral : Serpentina
Localitat : Cap de Creus, Girona
Observacions : Serpentina de roca
Caixa : XXIII
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

SERPENTINA DE ROCA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SERPENTINA DE ROCA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 65

Mineral : Crisotil (Asbest)
Strunz (8ed.) : VIII/H.27-00 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Gualba, Barcelona
Fòrmula química : Mg3Si2O5(OH)4
Observacions : Amiant o asbest de serpentina
Caixa : XXIII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

ASBEST (CRISOTIL)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ASBEST (CRISOTIL)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 64

Mineral : Crisotil (Asbest)
Strunz (8ed.) : VIII/H.27-00 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Reichentein, Silesia
Fòrmula química : Mg3Si2O5(OH)4
Observacions : Amiant o asbest de serpentina
Caixa : XXIII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

ASBEST (CRISOTIL)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ASBEST (CRISOTIL)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 63

Mineral : Crisotil (Asbest)
Strunz (8ed.) : VIII/H.27-00 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Reichentein, Silesia
Fòrmula química : Mg3Si2O5(OH)4
Observacions : Amiant o asbest de serpentina
Caixa : XXIII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 10 mm

ASBEST (CRISOTIL I SERPENTINA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ASBEST (CRISOTIL I SERPENTINA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 62

Mineral : Caolinita (Caolí)
Strunz (8ed.) : VIII/H.25-10 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Tibidabo, Collserola, Barcelona
Fòrmula química : Al2Si2O5(OH)4
Caixa : XXIII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

CAOLINITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CAOLINITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 61

Mineral : Caolinita (Caolí)
Strunz (8ed.) : VIII/H.25-10 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Coll de Portell, Sant Pere Màrtir, Pedralbes, Barcelona
Fòrmula química : Al2Si2O5(OH)4
Caixa : XXIII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

CAOLINITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CAOLINITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012