Número : 70

Mineral : Alofana (Schrotterita, protoalofana)
Strunz (8ed.) : VIII/H.26-10 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Santa Creu d'Olorda, Barcelona
Fòrmula química : Al2O3·(SiO2)1·3-2·((H2O))2·5-3
Caixa : XXIII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 60 x 40 mm

ALOFANA (ALOFANITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ALOFANA (ALOFANITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 385

Mineral : Alofana (Schrotterita, protoalofana)
Strunz (8ed.) : VIII/H.26-10 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Santa Creu d'Olorda, Barcelona
Fòrmula química : Al2O3·(SiO2)1·3-2·((H2O))2·5-3
Caixa : XXVIII
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 30 mm

ALOFANA-01


(c) Jordi Coll - 2012

ALOFANA-02


(c) Jordi Coll - 2012