Número : 63

Mineral : Crisotil (Asbest)
Strunz (8ed.) : VIII/H.27-00 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Reichentein, Silesia
Fòrmula química : Mg3Si2O5(OH)4
Observacions : Amiant o asbest de serpentina
Caixa : XXIII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 10 mm

ASBEST (CRISOTIL I SERPENTINA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ASBEST (CRISOTIL I SERPENTINA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 64

Mineral : Crisotil (Asbest)
Strunz (8ed.) : VIII/H.27-00 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Reichentein, Silesia
Fòrmula química : Mg3Si2O5(OH)4
Observacions : Amiant o asbest de serpentina
Caixa : XXIII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

ASBEST (CRISOTIL)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ASBEST (CRISOTIL)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 65

Mineral : Crisotil (Asbest)
Strunz (8ed.) : VIII/H.27-00 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Gualba, Barcelona
Fòrmula química : Mg3Si2O5(OH)4
Observacions : Amiant o asbest de serpentina
Caixa : XXIII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

ASBEST (CRISOTIL)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ASBEST (CRISOTIL)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 94

Mineral : Crisotil (Asbest)
Strunz (8ed.) : VIII/H.27-00 (Silicats: Filosilicats (en capes), estructures laminars tetragonals o pseudotetragonals [Si4O10]4- i altres)
Localitat : Serra del Bou Mort, La Guàrdia, Lleida
Fòrmula química : Mg3Si2O5(OH)4
Observacions : Amiant o asbest de serpentina
Caixa :
Casella : 0
Mides (llarg x ample x alt) : 0 x 0 x 0 mm

ASBEST-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ASBEST-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012