Número : 220

Mineral : Evansita
Strunz (8ed.) : VII/D.23-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Santa Creu d'Olorda, Barcelona
Fòrmula química : Al3(PO4)(OH)6·6(H2O) (?)
Caixa : XVIII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 10 x 10 mm

EVANSITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 382

Mineral : Evansita
Strunz (8ed.) : VII/D.23-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Coll del Portell, Sant Pere Martir, Barcelona
Fòrmula química : Al3(PO4)(OH)6·6(H2O) (?)
Observacions : Entre sals fèrriques i ferroses.
Caixa : XXVIII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 25 x 15 mm

EVANSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

EVANSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 384

Mineral : Evansita
Varietat : Caolinitzada
Strunz (8ed.) : VII/D.23-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Coll del Portell, Sant Pere Martir, Barcelona
Fòrmula química : Al3(PO4)(OH)6·6(H2O) (?)
Observacions : Entre sals fèrriques i ferroses.
Caixa : XXVIII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 20 mm

EVANSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

EVANSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 386

Mineral : Evansita
Varietat : Caolinitzada
Strunz (8ed.) : VII/D.23-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Coll del Portell, Sant Pere Martir, Barcelona
Fòrmula química : Al3(PO4)(OH)6·6(H2O) (?)
Observacions : Amb sals fèrriques i ferroses.
Caixa : XXVIII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 35 x 25 mm

EVANSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

EVANSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012