Número : 234

Mineral : Vanadinita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-170 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Pb5(VO4)3Cl
Caixa : XVIII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

VANADINITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

VANADINITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 233

Mineral : Vanadinita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-170 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Pb5(VO4)3Cl
Caixa : XVIII
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

VANADINITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

VANADINITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 232

Mineral : Variscita (Bolivarita, barrandita,uthalita,lucinita)
Strunz (8ed.) : VII/C.09-50 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Utah, USA
Fòrmula química : AlPO4·2(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

VARISCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

VARISCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 231

Mineral : Eritrina (Flor de cobalt)
Strunz (8ed.) : VII/C.13-70 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Co3(AsO4)2·8(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 50 mm

ERITRINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ERITRINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 230

Mineral : Eritrina (Flor de cobalt)
Strunz (8ed.) : VII/C.13-70 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Co3(AsO4)2·8(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

ERITRINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ERITRINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 229

Mineral : Anapaita
Strunz (8ed.) : VII/C.19-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Alp, Girona
Fòrmula química : Ca2Fe++(PO4)2·4(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

ANAPAITA (TAMANITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANAPAITA (TAMANITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 228

Mineral : Roselita
Strunz (8ed.) : VII/C.17-100 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Ca2(Co,Mg)(AsO4)2·2(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

ROSELITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ROSELITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 227

Mineral : Annabergita (Flor de níquel)
Strunz (8ed.) : VII/C.13-80 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Vimbodí, Tarragona
Fòrmula química : Ni3(AsO4)2·8(H2O)
Observacions : Sobre galena
Caixa : XVIII
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 40 mm

ANNABERGITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANNABERGITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 226

Mineral : Eucroita
Strunz (8ed.) : VII/D.07-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Santa Lucía, Perú
Fòrmula química : Cu2(AsO4)(OH)·3(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 40 mm

EUCROITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

EUCROITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 225

Mineral : Ludlamita
Strunz (8ed.) : VII/C.10-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Idaho, USA
Fòrmula química : (Fe++,Mg,Mn)3(PO4)2·4(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 10 mm

LUDLAMITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 224

Mineral : Wavellita
Strunz (8ed.) : VII/D.13-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Magnet Cove, Carland, Arkansas, USA
Fòrmula química : Al3(PO4)2(OH,F)3·5(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 40 mm

WAVELLITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

WAVELLITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 223

Mineral : Brazilianita
Strunz (8ed.) : VII/B.12-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Brasil
Fòrmula química : NaAl3(PO4)2(OH)4
Caixa : XVIII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

BRAZILIANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BRAZILIANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 222

Mineral : Tirolita
Strunz (8ed.) : VII/D.54-20 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Nazca, Perú
Fòrmula química : CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4·6(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

TIROLITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TIROLITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 221

Mineral : Liroconita (Licoridita)
Strunz (8ed.) : VII/D.20-40 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Santa Lucía, Perú
Fòrmula química : Cu2Al(AsO4)(OH)4·4(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

LIROCONITA (LICORIDITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

LIROCONITA (LICORIDITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 220

Mineral : Evansita
Strunz (8ed.) : VII/D.23-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Santa Creu d'Olorda, Barcelona
Fòrmula química : Al3(PO4)(OH)6·6(H2O) (?)
Caixa : XVIII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 10 x 10 mm

EVANSITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 219

Mineral : Tinticita
Strunz (8ed.) : VII/D.11-60 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Bruguès
Fòrmula química : Fe+++5(PO4,VO4)4·7(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

TINTICITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TINTICITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 218

Mineral : Fosfuranilita
Strunz (8ed.) : VII/E.07-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Trujillo, Perú
Fòrmula química : KCa(H3O)3(UO2)7(PO4)4O4·8(H2O)
Observacions : Entre d'altres minerals estranys i d'urani
Caixa : XVIII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 50 mm

FOSFURANILITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

FOSFURANILITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 217

Mineral : Saleeita
Strunz (8ed.) : VII/E.01-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Càceres
Fòrmula química : Mg(UO2)2(PO4)2·10(H2O)
Observacions : Amb pechblenda
Caixa : XVIII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

SALEITA (AMB PECHBLENDA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SALEITA (AMB PECHBLENDA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 216

Mineral : Torbernita (Chalcolita, coure uranífer)
Strunz (8ed.) : VII/E.01-70 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : França
Fòrmula química : Cu(UO2)2(PO4)2·8-12(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

CHALCOLITA (TORBERNITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CHALCOLITA (TORBERNITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 215

Mineral : Autunita (Mica d'urani)
Strunz (8ed.) : VII/E.01-90 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Beira Alta, Portugal
Fòrmula química : Ca(UO2)2(PO4)2·10-12(H2O)
Observacions : Mica d'urani i calci
Caixa : XVIII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 30 x 30 mm

ANTUNITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANTUNITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 214

Mineral : Carnotita
Strunz (8ed.) : VII/E.11-50 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : La Plana de Montrós, Lleida
Fòrmula química : K2(UO2)2V2O8·3(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 20 mm

CARNOTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CARNOTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 213

Mineral : Fosfuranilita
Strunz (8ed.) : VII/E.07-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Trujillo, Perú
Fòrmula química : KCa(H3O)3(UO2)7(PO4)4O4·8(H2O)
Observacions : Entre d'altres minerals estranys i d'urani
Caixa : XVIII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

FOSFURANILITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

FOSFURANILITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012