Número : 35

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Bou-Azzer, Marroc
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Caixa : XV
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 40 mm

AZURITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 36

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Guadalajara
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Caixa : XV
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm

AZURITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 37

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Observacions : Cristal·litzada
Caixa : XV
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

AZURITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 38

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Coopper Queen Mine, Arizona, USA
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Observacions : Amb malaquita
Caixa : XV
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 20 mm

AZURITA (MALAQUITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA (MALAQUITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 39

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Observacions : Amorfa i cristal·litzada entre quars
Caixa : XV
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 40 mm

AZURITA (AMB QUARS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA (AMB QUARS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012