Número : 44

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Tsumelo, Africa del sudoest
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Caixa : XV
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

MALAQUITA (CRISTALLS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MALAQUITA (CRISTALLS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 43

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Índia
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Caixa : XV
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

MALAQUITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MALAQUITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 42

Mineral : Cinabri
Strunz (8ed.) : II/C.18-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Almaden, Ciutat Real
Fòrmula química : HgS
Caixa : XV
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

CINABRI-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CINABRI-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 41

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Torre de Campo, Córdoba
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : Amb calcosina i cristalls de quars
Caixa : XV
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 40 mm

MALAQUITA (CALCOSINA, QUARS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MALAQUITA (CALCOSINA, QUARS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 40

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : Forma botroidal entrecalcopirita i hematites entre cristalls de quars de formes variades
Caixa : XV
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 50 x 20 mm

MALAQUITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MALAQUITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 39

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Observacions : Amorfa i cristal·litzada entre quars
Caixa : XV
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 40 mm

AZURITA (AMB QUARS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA (AMB QUARS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 38

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Coopper Queen Mine, Arizona, USA
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Observacions : Amb malaquita
Caixa : XV
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 20 mm

AZURITA (MALAQUITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA (MALAQUITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 37

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Observacions : Cristal·litzada
Caixa : XV
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

AZURITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 36

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Guadalajara
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Caixa : XV
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm

AZURITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 35

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Bou-Azzer, Marroc
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Caixa : XV
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 40 mm

AZURITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 34

Mineral : Hidrozincita (Marionita, flor de zinc)
Strunz (8ed.) : V/C.01-100 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Pics d'Europa, Cantàbria
Fòrmula química : Zn5(CO3)2(OH)6
Caixa : XV
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

HIDROZINCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

HIDROZINCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 33

Mineral : Auricalcita
Strunz (8ed.) : V/C.01-110 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Caixa : XV
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 40 mm

AURICALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AURICALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 32

Mineral : Auricalcita
Strunz (8ed.) : V/C.01-110 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Caixa : XV
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 50 x 40 mm

AURICALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AURICALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 31

Mineral : Auricalcita
Strunz (8ed.) : V/C.01-110 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Katanga
Fòrmula química : (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Caixa : XV
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 40 mm

AURICALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AURICALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 30

Mineral : Stichtita
Strunz (8ed.) : V/E.03-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats hidratats amb anions afegits)
Localitat : Dundas, Tasmània
Fòrmula química : Mg6Cr2(CO3)(OH)16·4(H2O)
Caixa : XV
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 20 mm

STICHTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

STICHTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 29

Mineral : Anhidrita (Sulfat de calci)
Strunz (8ed.) : VI/A.08-50 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Cardona, Barcelona
Fòrmula química : CaSO4
Caixa : XV
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

ANHIDRITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANHIDRITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 28

Mineral : Thenardita
Strunz (8ed.) : VI/A.07-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Toledo
Fòrmula química : Na2SO4
Caixa : XV
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 40 mm

THENARDITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

THENARDITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 27

Mineral : Glauberita (Sal de Glauber)
Strunz (8ed.) : VI/A.08-40 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Villarubia de Santiago, Toledo
Fòrmula química : Na2Ca(SO4)2
Caixa : XV
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 2 mm

GLAUBERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GLAUBERITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 26

Mineral : Baritina (Barita, espat pesat)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Chovar
Fòrmula química : BaSO4
Caixa : XV
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 10 mm

BARITINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 25

Mineral : Baritina (Barita, espat pesat)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Barcelona
Fòrmula química : BaSO4
Observacions : Prop de la font del Lleó (Sarrià).
Caixa : XV
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

BARITINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 24

Mineral : Baritina (Barita, espat pesat)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Barcelona
Fòrmula química : BaSO4
Observacions : Pedralbes (blanca), Viladrau (blanca-rosada), Sant Joan de Vilatorrada, Vic (rosada).
Caixa : XV
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 20 mm

BARITINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012