Colecció de roques de l'Institut Europa. Clau de classificació.

Galeria:

1 - Magmàtiques 2 - Metamórfiques 3 - Sedimentàries detrítiques 4 - Sedimentàries químiques 5 - Sedimentàries orgàniques

Opció 1 - Aspecte granut, microgranut, porós o vitri. Els grans (cristalls) estan disposats a l'atzar, mai formant làmines.

Opció 2 - Aspecte esquistós, formada per làmines, o bé roca homogènia de colors clars (gris, blanc), gra fi i sense porus.

Opció 3 - Roca clàstica (amb grans visibles) o bé d'aspecte homogeni i olor a terra mullada al humitejar-la.

Opció 4 - Sense estructura clàstica i colors clars.

Opció 5 - Aspecte vegetal i color fosc, o bé negra i brillant. O bé aspecte terrós, pulverulent - taca els dits - i color clar.