Número : 438

Mineral : Hematites (Oligist)
Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Illa d'Elba, Italia
Fòrmula química : Fe2O3
Caixa : VII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 50 mm

OLIGIST-01


(c) Jordi Coll - 2012

OLIGIST-02


(c) Jordi Coll - 2012

OLIGIST-03


(c) Jordi Coll - 2012

OLIGIST-04


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 439

Mineral : Hematites (Oligist)
Varietat : Hematites especular (especularita)
Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Cumberland, Anglaterra
Fòrmula química : Fe2O3
Observacions : entre cristall de roca i sobre oligist
Caixa : VII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 35 x 25 mm

OLIGIST-01


(c) Jordi Coll - 2012

OLIGIST-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 440

Mineral : Hematites (Oligist)
Varietat : Oligist micaci
Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Vera, Zaragoza
Fòrmula química : Fe2O3
Caixa : VII
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

OLIGIST-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 441

Mineral : Hematites
Varietat : Hematites vermella
Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Bilbao
Fòrmula química : Fe2O3
Observacions : btroidal i fibrosa-radiada
Caixa : VII
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 35 mm

HEMATITES-01


(c) Jordi Coll - 2012

HEMATITES-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 442

Mineral : Hematites
Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Coll del Portell, Sant Pere Martir, Barcelona
Fòrmula química : Fe2O3
Observacions : amb ocre vermell
Caixa : VII
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 20 mm

HEMATITES-01


(c) Jordi Coll - 2012

HEMATITES-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 443

Mineral : Hematites (Oligist)
Varietat : Hematites especular (especularita)
Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Jumilla, Múrcia
Fòrmula química : Fe2O3
Observacions : entre roca andesítica
Caixa : VII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 20 mm

ESPECULARITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

ESPECULARITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 444

Mineral : Ilmenita (Titano-ferrita, menacasita)
Strunz (8ed.) : IV/C.05-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Noruega
Fòrmula química : Fe++TiO3
Caixa : VII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 45 x 20 mm

ILMENITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 445

Mineral : Uraninita (Pechblenda, gummita, broggerita-Th)
Strunz (8ed.) : IV/D.31-60 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Ontario, Canadà
Fòrmula química : UO2
Caixa : VII
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 40 x 5 mm

URANINITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 446

Mineral : Uraninita (Pechblenda, gummita, broggerita-Th)
Strunz (8ed.) : IV/D.31-60 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Ontario, Canadà
Fòrmula química : UO2
Caixa : VII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 45 x 5 mm

URANINITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 447

Mineral : Rutil (Sagenita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Peatge de Kerleven, La Fôret Fouvesnant, Finisterre, França
Fòrmula química : TiO2
Caixa : VII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 5 x 5 x 5 mm

RUTIL-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 448

Mineral : Rutil (Sagenita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Tacna, Perú
Fòrmula química : TiO2
Observacions : Sobre pegmatita
Caixa : VII
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 35 mm

RUTIL-01


(c) Jordi Coll - 2012

RUTIL-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 449

Mineral : Rutil (Sagenita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Horcajuelo de la Sierra, Madrid
Fòrmula química : TiO2
Caixa : VII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 10 mm

RUTIL-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 450

Mineral : Rutil (Sagenita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Mines Geraes, Brasil
Fòrmula química : TiO2
Observacions : Entre quars fumat
Caixa : VII
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 45 x 20 mm

RUTIL-01


(c) Jordi Coll - 2012

RUTIL-02


(c) Jordi Coll - 2012

RUTIL-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 451

Mineral : Ilmenorutil (Varietat de rutil (Struverita))
Strunz (8ed.) : IV/D.03-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Fuente Ovejuna, Córdoba
Fòrmula química : (Ti,Nb,Fe+++)O2
Observacions : Conté Autunnita
Caixa : VII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 20 mm

ILMENORUTIL-01


(c) Jordi Coll - 2012

ILMENORUTIL-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 452

Mineral : Casiterita
Strunz (8ed.) : IV/D.02-40 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Logrosán, Cáceres
Fòrmula química : SnO2
Caixa : VII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

CASITERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CASITERITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 453

Mineral : Casiterita
Strunz (8ed.) : IV/D.02-40 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Las Hurdes, Cáceres; Orense
Fòrmula química : SnO2
Caixa : VII
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 20 mm

CASITERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CASITERITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

CASITERITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 454

Mineral : Pirolusita (Polianita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Zacatecas, Mèxic
Fòrmula química : MnO2
Observacions : Dendrites sobre calcita
Caixa : VII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 35 x 15 mm

PIROLUSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIROLUSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

PIROLUSITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 455

Mineral : Pirolusita (Polianita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Turó en front del castell de la Font de l'Oreneta, Pedralbes
Fòrmula química : MnO2
Observacions : Dendrites sobre calcita
Caixa : VII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

PIROLUSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIROLUSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 456

Mineral : Pirolusita (Polianita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Mina Berta, El Papiol
Fòrmula química : MnO2
Observacions : Dendrites sobre fluorita
Caixa : VII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 35 x 30 mm

PIROLUSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIROLUSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 457

Mineral : Pirolusita (Polianita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Montjuich, Barcelona
Fòrmula química : MnO2
Caixa : VII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 20 mm

PIROLUSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIROLUSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 458

Mineral : Psilomelana
Strunz (8ed.) : IV/X.00-00 (Òxids i hidròxids: Òxids no classificats)
Localitat : França
Fòrmula química : Ba(Ti2Fe+++8Fe++2)O19
Caixa : VII
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 30 mm

PSILOMELANA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 459

Mineral : Manganocolumbita
Strunz (8ed.) : IV/D.18-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Madagascar
Fòrmula química : (Mn,Fe++)(Nb,Ta)2O6
Observacions : Mineral rar
Caixa : VII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 45 x 30 mm

COLUMBITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 460

Mineral : Eschinita
Strunz (8ed.) : IV/D.21-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Ireland, Noruega
Fòrmula química : (Ce,Ca,Fe)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Caixa : VII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 25 x 20 mm

AESCHYNITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

AESCHYNITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 461

Mineral : Pirolusita (Polianita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Sagides
Fòrmula química : MnO2
Caixa : VII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 35 mm

PIROLUSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIROLUSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012