Número : 315

Mineral : Cuprita (Chalcotricita, òxid vermell de coure)
Strunz (8ed.) : IV/A.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:1 i 2:1 (M2O,MO))
Localitat : Tsumelo, Africa del sudoest
Fòrmula química : Cu2O
Caixa : VI
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

CUPRITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CUPRITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 314

Mineral : Cuprita (Chalcotricita, òxid vermell de coure)
Strunz (8ed.) : IV/A.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:1 i 2:1 (M2O,MO))
Localitat : Ray, Arizona
Fòrmula química : Cu2O
Observacions : Cristalitzada
Caixa : VI
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

CUPRITA (CRISTALLS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CUPRITA (CRISTALLS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 313

Mineral : Cuprita (Chalcotricita, òxid vermell de coure)
Varietat : Ziguelina
Strunz (8ed.) : IV/A.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:1 i 2:1 (M2O,MO))
Localitat : Serra de Cartagena
Fòrmula química : Cu2O
Caixa : VI
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 30 x 40 mm

CUPRITA (ZIGUELINA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CUPRITA (ZIGUELINA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 312

Mineral : Cuprita (Chalcotricita, òxid vermell de coure)
Strunz (8ed.) : IV/A.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:1 i 2:1 (M2O,MO))
Localitat : Tibidabo, Barcelona
Fòrmula química : Cu2O
Observacions : Dubtòs
Caixa : VI
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 30 mm

CUPRITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CUPRITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 310

Mineral : Zincita (Cincita, òxid vermell de zinc)
Strunz (8ed.) : IV/A.03-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:1 i 2:1 (M2O,MO))
Localitat : New Jersey, USA
Fòrmula química : (Zn,Mn)O
Observacions : Amb franklinita
Caixa : VI
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

CINCITA(AMB FRANKLINITA) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CINCITA(AMB FRANKLINITA) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 311

Mineral : Franklinita
Strunz (8ed.) : IV/B.02-60 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : New Jersey, USA
Fòrmula química : (Zn,Mn++,Fe++)(Fe+++,Mn+++)2O4
Observacions : Amb cincita. Espinela de cinc i ferro
Caixa : VI
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 10 x 20 x 10 mm

FRANKLINITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

FRANKLINITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 309

Mineral : Melaconita (Tenorita, melanocalcita, òxid negre de coure)
Strunz (8ed.) : IV/A.05-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:1 i 2:1 (M2O,MO))
Localitat : Serra de Cartagena
Fòrmula química : CuO
Caixa : VI
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

MELACONITA(COURE NEGRE) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MELACONITA(COURE NEGRE) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 308

Mineral : Hercinita (Espinela fèrrica)
Varietat : Picotita
Strunz (8ed.) : IV/B.01-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : Volcà Puig d'Adri, Canet d'Adri, Girona
Fòrmula química : Fe++Al2O4
Observacions : entre oliví
Caixa : VI
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 2 x 2 x 2 mm

PICOTITA (ENTRE OLIVÍ) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 307

Mineral : Hercinita (Espinela fèrrica)
Varietat : Picotita
Strunz (8ed.) : IV/B.01-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : Volcà Puig d'Adri, Canet d'Adri, Girona
Fòrmula química : Fe++Al2O4
Observacions : entre oliví
Caixa : VI
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

PICOTITA (ENTRE OLIVÍ) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PICOTITA (ENTRE OLIVÍ) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 306

Mineral : Magnetita (Pedra imant)
Strunz (8ed.) : IV/B.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : El Figaró, Barcelona
Fòrmula química : Fe++Fe+++2O4
Caixa : VI
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

MAGNETITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MAGNETITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 305

Mineral : Magnetita (Pedra imant)
Strunz (8ed.) : IV/B.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : Burguillos del Cerro, Badajoz
Fòrmula química : Fe++Fe+++2O4
Observacions : Cristalls octaèdrics
Caixa : VI
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

MAGNETITA (CRISTALLS OCTAÈDRICS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MAGNETITA (CRISTALLS OCTAÈDRICS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 304

Mineral : Magnetita (Pedra imant)
Strunz (8ed.) : IV/B.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : Arkansas, USA
Fòrmula química : Fe++Fe+++2O4
Observacions : Magnetita polar
Caixa : VI
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

MAGNETITA POLAR-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MAGNETITA POLAR-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 303

Mineral : Magnetita (Pedra imant)
Strunz (8ed.) : IV/B.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : Volcà Puig d'Adri, Canet d'Adri, Girona
Fòrmula química : Fe++Fe+++2O4
Observacions : Pedra imant, magnetita polar
Caixa : VI
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm

MAGNETITA POLAR-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MAGNETITA POLAR-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 302

Mineral : Cromita (Ferro cròmic, mena de ferrro cròmic)
Strunz (8ed.) : IV/B.03-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : Portugal
Fòrmula química : Fe++Cr2O4
Observacions : Var. magnètica
Caixa : VI
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 30 mm

CROMITA (MAGNÈTICA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CROMITA (MAGNÈTICA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 301

Mineral : Cromita (Ferro cròmic, mena de ferrro cròmic)
Strunz (8ed.) : IV/B.03-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : Brussa, Turquia
Fòrmula química : Fe++Cr2O4
Caixa : VI
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

CROMITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CROMITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 300

Mineral : Cromita (Ferro cròmic, mena de ferrro cròmic)
Strunz (8ed.) : IV/B.03-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 3:4 (tipus espinela M3O4 i relacionats), Espineles alumíniques)
Localitat : Antiga Yugoslàvia
Fòrmula química : Fe++Cr2O4
Caixa : VI
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 40 mm

CROMITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CROMITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 299

Mineral : Claudetita
Strunz (8ed.) : IV/C.01-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Massachussets, USA
Fòrmula química : As2O3
Caixa : VI
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 30 mm

CLAUDETITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CLAUDETITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 298

Mineral : Valentinita (Exitelia, flor d'antimoni)
Strunz (8ed.) : IV/C.01-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Constantina, Argentina
Fòrmula química : Sb2O3
Caixa : VI
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

VALENTINITA (EXITELIA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

VALENTINITA (EXITELIA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 297

Mineral : Braunita
Strunz (8ed.) : VIII/B.09-03 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Reisenbach
Fòrmula química : Mn++Mn+++6SiO12
Observacions : Una mica magnètic
Caixa : VI
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

BRAUNITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BRAUNITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 295

Mineral : Corindó (Rubí)
Strunz (8ed.) : IV/C.04-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Coríntia
Fòrmula química : Al2O3
Caixa : VI
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm

CORINDÓ-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CORINDÓ-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 294

Mineral : Corindó
Strunz (8ed.) : IV/C.04-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Cap Emeri, Illa de Naxos, Grècia
Fòrmula química : Al2O3
Observacions : Esmeril
Caixa : VI
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

CORINDÓ (ESMERIL)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CORINDÓ (ESMERIL)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 296

Mineral : Corindó (Rubí)
Strunz (8ed.) : IV/C.04-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Tanganika
Fòrmula química : Al2O3
Observacions : Entre picotita i diòpsida cròmica. Rubí oriental
Caixa : VI
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 20 mm

CORINDÓ (ENTRE PICOTITA I DIÒPSIDA CRÒMICA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CORINDÓ (ENTRE PICOTITA I DIÒPSIDA CRÒMICA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 293

Mineral : Corindó (Rubí)
Strunz (8ed.) : IV/C.04-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Madagascar
Fòrmula química : Al2O3
Observacions : Rubí oriental
Caixa : VI
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

CORINDÓ (RUBÍ ORIENTAL)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CORINDÓ (RUBÍ ORIENTAL)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012