Número : 577

Mineral : Antimonita (Stibnita)
Strunz (8ed.) : II/D.08-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Trujillo, Perú
Fòrmula química : Sb2S3
Caixa : IV
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 105 x 60 x 30 mm

ANTIMONITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

ANTIMONITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 578

Mineral : Antimonita (Stibnita)
Strunz (8ed.) : II/D.08-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Rumania
Fòrmula química : Sb2S3
Observacions : Cristal·litzada
Caixa : IV
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 30 x 15 mm

ESTIBINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 579

Mineral : Calcostibita (Wolfsbergita)
Strunz (8ed.) : II/E.04-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0)
Localitat : Marroc
Fòrmula química : CuSbS2
Caixa : IV
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 30 x 20 mm

CALCOSTIBITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOSTIBITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 580

Mineral : Plumosita
Strunz (8ed.) : II/E.19-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0)
Localitat : Sèrbia
Fòrmula química : Pb2Sb2S5
Observacions : Estrany
Caixa : IV
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 100 x 0 x 0 mm

PLUMOSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PLUMOSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 581

Mineral : Bismutina (Bismutita)
Strunz (8ed.) : V/C.09-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Còrdoba
Fòrmula química : Bi2(CO3)O2
Observacions : Amb bismut
Caixa : IV
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 10 mm

BISMUTINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BISMUTINA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 582

Mineral : Berthierita
Strunz (8ed.) : II/E.01-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0)
Localitat : Transvaal, Sud Àfrica
Fòrmula química : FeSb2S4
Observacions : Estrany
Caixa : IV
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 40 x 20 mm

BERTHIERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BERTHIERITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

BERTHIERITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 583

Mineral : Pirita
Varietat : Pirita limonititzada
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Arnedo, Logroño
Fòrmula química : FeS2
Observacions : cristalls en macla
Caixa : IV
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 20 x 20 mm

PIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 584

Mineral : Carrollita
Strunz (8ed.) : II/D.01-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Katanga
Fòrmula química : Cu(Co,Ni)2S4
Caixa : IV
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 10 mm

CARROLLITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 585

Mineral : Siegenita
Strunz (8ed.) : II/D.01-80 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : El Molà, Tarragona
Fòrmula química : (Ni,Co)3S4
Caixa : IV
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 15 x 5 mm

SIEGENITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 586

Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica)
Varietat : Pirita fèrrica
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Ambasaguas, Logroño
Fòrmula química : FeS2
Caixa : IV
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 25 x 25 mm

PIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 587

Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica)
Varietat : Pirita fèrrica
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Ambasaguas, Logroño
Fòrmula química : FeS2
Observacions : Macles cúbiques
Caixa : IV
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 25 x 25 mm

PIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 588

Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica)
Varietat : Pirita fèrrica
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Valdenegrillas, Sòria
Fòrmula química : FeS2
Observacions : Cristall cúbic
Caixa : IV
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm

PIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 589

Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica)
Varietat : Pirita fèrrica
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Valdenegrillas, Sòria
Fòrmula química : FeS2
Observacions : Macla, cristall cúbic
Caixa : IV
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

PIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 590

Mineral : Pirita
Varietat : Pirita limonititzada
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Pedralbes
Fòrmula química : FeS2
Observacions : Petits cristalls cúbics
Caixa : IV
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 5 x 5 x 5 mm

PIRITA LIMONITITZADA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA LIMONITITZADA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 591

Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica)
Varietat : Pirita fèrrica
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : FeS2
Observacions : Petits cristalls cúbics
Caixa : IV
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm

PIRITA FÈRRICA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA FÈRRICA-02


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA FÈRRICA-03


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA FÈRRICA-04


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 592

Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica)
Varietat : Pirita fèrrica
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : La Bajol, Girona
Fòrmula química : FeS2
Observacions : Petits cristalls octaèdrics sobre esteatita
Caixa : IV
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 25 x 15 mm

PIRITA OCTAÈDRICA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA OCTAÈDRICA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 593

Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica)
Varietat : Pirita fèrrica
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Andorra
Fòrmula química : FeS2
Observacions : Entre pissarra grafítica
Caixa : IV
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

PIRITA FÈRRICA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA FÈRRICA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 594

Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica)
Varietat : Pirita fèrrica
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Valdenegrillas, Sòria
Fòrmula química : FeS2
Observacions : Cristalls cúbics triglífics
Caixa : IV
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 25 x 20 mm

PIRITA FÈRRICA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRITA FÈRRICA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 595

Mineral : Gersdorffita
Strunz (8ed.) : II/D.18-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Vimbodí, Tarragona
Fòrmula química : NiAsS
Caixa : IV
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 30 x 20 mm

GERSDORFFITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GERSDORFFITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 596

Mineral : Marcasita
Strunz (8ed.) : II/D.20-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Mina Montserrat, Martorell, Barcelona
Fòrmula química : FeS2
Observacions : en mal estat, fibròs
Caixa : IV
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 25 x 20 mm

MARCASITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

MARCASITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

MARCASITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

MARCASITA-04


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 597

Mineral : Marcasita
Strunz (8ed.) : II/D.20-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Pas de Calais, França
Fòrmula química : FeS2
Observacions : en mal estat, fibròs
Caixa : IV
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 35 x 30 mm

MARCASITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

MARCASITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 598

Mineral : Lollingita
Strunz (8ed.) : II/D.23-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Burguillos del Cerro, Badajoz
Fòrmula química : FeAs2
Caixa : IV
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 45 x 25 mm

LOLLINGITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

LOLLINGITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 599

Mineral : Arsenopirita (Mispiquel, pirita arsenical)
Strunz (8ed.) : II/D.22-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Setcases, Girona
Fòrmula química : FeAsS
Caixa : IV
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 20 mm

MISPIQUEL-01


(c) Jordi Coll - 2012

MISPIQUEL-02


(c) Jordi Coll - 2012

MISPIQUEL-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 600

Mineral : Arsenopirita (Mispiquel, pirita arsenical)
Strunz (8ed.) : II/D.22-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Setcases, Girona
Fòrmula química : FeAsS
Caixa : IV
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 45 x 30 mm

MISPIQUEL-01


(c) Jordi Coll - 2012

MISPIQUEL-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 601

Mineral : Arsenopirita (Mispiquel, pirita arsenical)
Strunz (8ed.) : II/D.22-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Mines d'or (La Liborière), Ille-et-Vilaine, Martigné-Ferchaud, Bretanya
Fòrmula química : FeAsS
Observacions : Cristal·litzat
Caixa : IV
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 5 x 5 x 5 mm

MISPIQUEL-01


(c) Jordi Coll - 2012

MISPIQUEL-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 602

Mineral : Molibdenita
Strunz (8ed.) : II/D.25-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Canadà
Fòrmula química : MoS2
Caixa : IV
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 10 mm

MOLIBDENITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

MOLIBDENITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

MOLIBDENITA-03


(c) Jordi Coll - 2012