Número : 556

Mineral : Reinerita
Strunz (8ed.) : IV/J.01-10 (Òxids i hidròxids: Arseniürs amb grups: [AsO3]3-)
Localitat : Katanga
Fòrmula química : Zn3(As+++O3)2
Caixa : III
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 55 x 30 mm

RENIERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 557

Mineral : Enargita
Strunz (8ed.) : II/C.14-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Constancia, Hualgayoc, Perú
Fòrmula química : Cu3AsS4
Caixa : III
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 30 mm

ENARGITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

ENARGITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 558

Mineral : Enargita
Strunz (8ed.) : II/C.14-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Constancia, Hualgayoc, Perú
Fòrmula química : Cu3AsS4
Caixa : III
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 40 x 30 mm

ENARGITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

ENARGITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 559

Mineral : Pirrotita (Pirita magnètica)
Strunz (8ed.) : II/C.19-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Susqueda, Girona
Fòrmula química : Fe(1-x)S (x=0-0.17)
Caixa : III
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 25 mm

PIRROTITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRROTITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

PIRROTITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 560

Mineral : Pirrotita (Pirita magnètica)
Strunz (8ed.) : II/C.19-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Susqueda, Girona
Fòrmula química : Fe(1-x)S (x=0-0.17)
Caixa : III
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 45 x 30 mm

PIRROTITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

PIRROTITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 561

Mineral : Niquelina
Strunz (8ed.) : II/C.20-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Ojen, Malaga
Fòrmula química : NiAs
Caixa : III
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

NIQUELINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

NIQUELINA-02


(c) Jordi Coll - 2012

NIQUELINA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 562

Mineral : Niquelina
Strunz (8ed.) : II/C.20-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Barruera, Bohí, Lleida
Fòrmula química : NiAs
Caixa : III
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 20 x 15 mm

NIQUELINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 563

Mineral : Breithauptita
Strunz (8ed.) : II/C.20-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Hudson Bay (Mina Cobalt), Ontario, Canadà
Fòrmula química : NiSb
Caixa : III
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 50 x 35 mm

BREITHAUPTITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BREITHAUPTITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 564

Mineral : Millerita (Pirita capilar)
Strunz (8ed.) : II/C.21-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Falset, Tarragona
Fòrmula química : NiS
Caixa : III
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 30 mm

MILLERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

MILLERITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 565

Mineral : Millerita (Pirita capilar)
Strunz (8ed.) : II/C.21-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Bellmunt, Tarragona
Fòrmula química : NiS
Caixa : III
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 45 x 20 mm

MILLERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

MILLERITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 566

Mineral : Galena (Plom blau)
Varietat : Gra fí
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbS
Caixa : III
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 25 x 25 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 567

Mineral : Galena (Plom blau)
Varietat : Gra fí
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbS
Caixa : III
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 30 x 25 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 568

Mineral : Galena (Plom blau)
Varietat : Gra molt fí
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbS
Caixa : III
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 30 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 569

Mineral : Galena (Plom blau)
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbS
Observacions : Cristall trisoctaèdric
Caixa : III
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 25 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-02


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 570

Mineral : Galena (Plom blau)
Varietat : Argentífera
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Serra de Cartagena, Múrcia
Fòrmula química : PbS
Observacions : Amb anglesita
Caixa : III
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 40 x 25 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 571

Mineral : Galena (Plom blau)
Varietat : Granular
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbS
Observacions : Amb cristalls de cerusita
Caixa : III
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 25 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 572

Mineral : Galena (Plom blau)
Varietat : Granular
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbS
Observacions : Amb cristalls de cerusita
Caixa : III
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 45 x 30 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 573

Mineral : Cinabri
Strunz (8ed.) : II/C.18-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Almaden, Ciutat Real
Fòrmula química : HgS
Caixa : III
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 25 mm

CINABRI-01


(c) Jordi Coll - 2012

CINABRI-02


(c) Jordi Coll - 2012

CINABRI-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 574

Mineral : Cinabri
Strunz (8ed.) : II/C.18-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Riaño, Lleó
Fòrmula química : HgS
Caixa : III
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 45 x 30 mm

CINABRI-01


(c) Jordi Coll - 2012

CINABRI-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 575

Mineral : Cinabri
Strunz (8ed.) : II/C.18-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Riaño, Lleó
Fòrmula química : HgS
Caixa : III
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 40 x 35 mm

CINABRI-01


(c) Jordi Coll - 2012

CINABRI-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 576

Mineral : Covellina (Covellita)
Strunz (8ed.) : II/C.22-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CuS
Caixa : III
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 25 x 15 mm

COVELLINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

COVELLINA-02


(c) Jordi Coll - 2012