Número : 341

Mineral : Blenda (Sphalerite) (Falsa galena, zinc blende)
Strunz (8ed.) : II/C.01-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Santa Montserrat, Martorell
Fòrmula química : (Zn,Fe)S
Caixa : XXVII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

BLENDA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 342

Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica)
Varietat : Pirita fèrrica
Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Mina Berta, El Papiol
Fòrmula química : FeS2
Observacions : cristalls cúbics sobre fluorita i calcita
Caixa : XXVII
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 15 x 10 mm

PIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 343

Mineral : Baritina (Espat pesat, barita)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Mina Berta, El Papiol
Fòrmula química : BaSO4
Observacions : amb minerals de ferro, cúprics, microcristalls de malaquita
Caixa : XXVII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 25 x 15 mm

BARITINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 344

Mineral : Galena (Plom blau)
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Pedralbes, Sant Pere Martir
Fòrmula química : PbS
Observacions : amb blenda
Caixa : XXVII
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 25 x 20 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 345

Mineral : Azurita (Chessilita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Font del Lleó, Pedralbes
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Caixa : XXVII
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 45 x 15 mm

AZURITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 346

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Turó al costat de la Font de l'Oreneta (Pedralbes)
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : amb goetita, limonita cavernosa, quars, calcita, pirolusita i calcopirita
Caixa : XXVII
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 35 x 25 mm

MALAQUITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 347

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Turó al costat de la Font de l'Oreneta (Pedralbes)
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : amb goetita, limonita cavernosa, quars, calcita, pirolusita i calcopirita; hematites entre quars verd
Caixa : XXVII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 30 x 20 mm

MALAQUITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 348

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Carretera sobre la Font del Lleó, Pedralbes
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : amb goetita, limonita cavernosa, quars, calcita, pirolusita i calcopirita; hematites entre quars verd
Caixa : XXVII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

MALAQUITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

MALAQUITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 349

Mineral : Calcopirita
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Sota la carretera de les aigües, sobre el Monestir de Pedralbes, Barcelona
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : amb malaquita
Caixa : XXVII
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 10 x 10 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 350

Mineral : Calcopirita
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Turó d'En Castanyer, Tibidabo
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : amb malaquita i granats
Caixa : XXVII
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 10 x 10 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 351

Mineral : Calcopirita
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Carretera sobre la Font del Lleó, Pedralbes
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : amb malaquita, azurita i bornita
Caixa : XXVII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 10 x 10 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 352

Mineral : Buornonita
Strunz (8ed.) : II/E.16-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0)
Localitat : Collserola
Fòrmula química : PbCuSbS3
Observacions : Bournonite. Rar.
Caixa : XXVII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 20 x 15 mm

BUORNONITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BUORNONITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

BUORNONITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 354

Mineral : Epidota (Pistacita)
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-20 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Turò d'En Castanyer, Tibidabo
Fòrmula química : Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Observacions : druses d'epidota fèrrica capilar, entre idocrasa, grantas i pirolusita
Caixa : XXVII
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

EPIDOTA-01


(c) Jordi Coll - 2012

EPIDOTA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 353

Mineral : Epidota (Pistacita)
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-20 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Turò d'En Castanyer, Tibidabo
Fòrmula química : Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Observacions : druses d'epidota fèrrica capilar, entre idocrasa, grantas i pirolusita
Caixa : XXVII
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 15 mm

EPIDOTA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 355

Mineral : Pirolusita (Polianita, wad)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Turó d'en Castanyer, Tibidabo
Fòrmula química : MnO2
Observacions : cristalls de pirolusita
Caixa : XXVII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 30 x 20 mm

PIROLUSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 356

Mineral : Fencooperita
Strunz (8ed.) : VIII/C.37-10 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Sota la Carretera de les Aigües, Pedralbes
Fòrmula química : Ba6Fe+++3Si8O23(CO3)2Cl3·H2O
Observacions : Mineral rar. Forta efervescència en fred an dissolució clorhídrica diluïda; reacció oxàlida (lechada dèbil); reaació al ferrocianur potàsic (blau ultramar); reacció al ferricianur potàsic (verd brut).
Caixa : XXVII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

FENCOOPERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

FENCOOPERITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 357

Mineral : Chorlo ("Schorl") (Turmalina negra)
Varietat : Chorlo-negro
Strunz (8ed.) : VIII/E.19-50 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Turó d'en Castanyer, Collserola, Barcelona
Fòrmula química : NaFe++3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
Caixa : XXVII
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 40 mm

CHORLO-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 358

Mineral : Blenda (Sphalerite) (Falsa galena, zinc blende)
Varietat : Blenda ferrífera
Strunz (8ed.) : II/C.01-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Coll del Portell, Sant Pere Martir, Pedralbes
Fòrmula química : (Zn,Fe)S
Caixa : XXVII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 40 x 15 mm

BLENDA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BLENDA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 359

Mineral : Vesubianita (Idocrassa, vesubiana)
Strunz (8ed.) : VIII/C.26-10 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Serra Vilana, Tibidabo
Fòrmula química : Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4
Observacions : cristalls de diferents tonalitats i transparents
Caixa : XXVII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 35 x 20 mm

IDOCRASA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 360

Mineral : Marcasita
Strunz (8ed.) : II/D.20-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Serra de Cartagena
Fòrmula química : FeS2
Observacions : en mal estat, fibròs
Caixa : XXVII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 10 x 10 x 10 mm

MARCASITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

MARCASITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 361

Mineral : Melanterita (Vitriol verd)
Varietat : Groga, per oxidació
Strunz (8ed.) : VI/C.06-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Santa Creu d'Olérdola, Barcelona
Fòrmula química : Fe++SO4·7(H2O)
Caixa : XXVII
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 25 mm

MELANTERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 362

Mineral : Epidota (Pistacita)
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-20 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Viladrau, Girona
Fòrmula química : Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Observacions : acicular sobre quars
Caixa : XXVII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 40 x 15 mm

EPIDOTA-01


(c) Jordi Coll - 2012

EPIDOTA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 363

Mineral : Oliví (Peridota)
Strunz (8ed.) : VIII/A.04-00 (Silicats: Nesosilicats, amb grups: [SiO4]4-, cations amb orientació tetraèdrica [4])
Localitat : Canet d'Adri, Girona
Fòrmula química : (Mg,Fe)2SiO4
Observacions : amb picotita
Caixa : XXVII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 35 mm

OLIVÍ-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 364
Mineral : Felsita
Localitat : Sallent, Navarcles, Bagà, ...
Caixa : XXVII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 15 x 15 mm

FELSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012