Número : 462

Mineral : Sofre
Strunz (8ed.) : I/B.03-10 (Elements nadius: Semimetalls i no metalls)
Localitat : Sulfatara de Puzznoli, Napols, Italia
Fòrmula química : S8
Caixa : XXVI
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 35 x 35 mm

SOFRE-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 463

Mineral : Tremolita (Anfíbol blanc)
Strunz (8ed.) : VIII/F.10-10 (Silicats: Inosilicats (bandes i cadenes) cadenes dobles [Si2O6]4-)
Localitat : Peu del Boc, Nuria, Pirineus
Fòrmula química : [ ]Ca2Mg5Si8O22(OH)2
Caixa : XXVI
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 75 x 25 x 45 mm

TREMOLITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

TREMOLITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 464

Mineral : Celestina (Celestita)
Varietat : Bariocelestina
Strunz (8ed.) : VI/A.09-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : La Pobla de Segur, Lleida
Fòrmula química : SrSO4
Caixa : XXVI
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 40 mm

CELESTINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CELESTINA-02


(c) Jordi Coll - 2012

CELESTINA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 465

Mineral : Wavellita
Strunz (8ed.) : VII/D.13-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Magnetic Cove, Carland Co. Arkansas, USA
Fòrmula química : Al3(PO4)2(OH,F)3·5(H2O)
Caixa : XXVI
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 30 mm

WAVELLITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

WAVELLITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 466

Mineral : Calcopirita
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CuFeS2
Caixa : XXVI
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 25 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOPIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 467

Mineral : Antimonita (Stibnita)
Strunz (8ed.) : II/D.08-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m)
Localitat : Caralps, Girona
Fòrmula química : Sb2S3
Caixa : XXVI
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 45 x 20 mm

ANTIMONITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 468

Mineral : Cinabri
Strunz (8ed.) : II/C.18-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Almaden, Ciutat Real
Fòrmula química : HgS
Caixa : XXVI
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 35 x 30 mm

CINABRI-01


(c) Jordi Coll - 2012

CINABRI-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 469

Mineral : Covellina (Covellita)
Strunz (8ed.) : II/C.22-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Fòrmula química : CuS
Caixa : XXVI
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 35 x 20 mm

COVELLINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

COVELLINA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 470

Mineral : Leadhillita
Strunz (8ed.) : VI/B.13-50 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2
Caixa : XXVI
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 25 x 20 mm

LEADHILLITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

LEADHILLITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 471

Mineral : Rodocrocita (Dialogita)
Strunz (8ed.) : V/B.02-50 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : P. Rioja, Argentina
Fòrmula química : MnCO3
Caixa : XXVI
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 30 x 25 mm

RODOCROSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 472

Mineral : Smithsonita (Calamina, galmei)
Strunz (8ed.) : V/B.02-60 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : La Selva del Camp, Tarragona
Fòrmula química : ZnCO3
Caixa : XXVI
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 35 mm

SMITSHONITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

SMITSHONITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

SMITSHONITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 473

Mineral : Galena (Plom blau)
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbS
Observacions : Amb covellina, i cristalls de bornita i cerusita
Caixa : XXVI
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 35 x 20 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-02


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 474

Mineral : Galena (Plom blau)
Varietat : Granular
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbS
Observacions : Cristalls de cerusita i quars
Caixa : XXVI
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 35 x 25 mm

GALENA-01


(c) Jordi Coll - 2012

GALENA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 475

Mineral : Limonita (Goehtita)
Varietat : Hematítica, ocre pard-vinòs
Strunz (8ed.) : IV/F.06-30 (Òxids i hidròxids: Hidròxids i òxids i hidrurs hidratats amb estructura laminar)
Localitat : Coll del Portell (NW), Sant Pere Martir, Barcelona
Fòrmula química : Fe+++O(OH)
Observacions : Sobre baritina deteriorada, amb galena i microcristalls de vanadinita
Caixa : XXVI
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm

LIMONITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

LIMONITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 476

Mineral : Calcopirita
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : Amb bornita
Caixa : XXVI
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 45 x 20 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOPIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 477

Mineral : Calcopirita
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : Amb bornita
Caixa : XXVI
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 20 x 25 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOPIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 478

Mineral : Pirrotina (Pirrotita, pirita magnètica)
Strunz (8ed.) : II/C.19-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Huelva
Fòrmula química : Fe(1-x)S (x=0-0.17)
Caixa : XXVI
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

PIRROTINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 479

Mineral : Eritrina (Flor de cobalt)
Strunz (8ed.) : VII/C.13-70 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Co3(AsO4)2·8(H2O)
Caixa : XXVI
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

ERITRINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

ERITRINA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 480

Mineral : Apatita
Varietat : Esparraguina
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Jumilla, Múrcia
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Observacions : Amb especulerita, sobre roca eruptiva.
Caixa : XXVI
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 35 mm

ESPARRAGUINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 481

Mineral : Wulfenita (Mena de plom groga)
Strunz (8ed.) : VI/G.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Molibdats [MoO4]2- i wolframats [WO4]2-)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbMoO4
Observacions : Amb calcopirita, bornita, malaquita i quars
Caixa : XXVI
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 45 x 30 mm

WULFENITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

WULFENITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 482

Mineral : Pirolusita (Polianita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Sant Pere Martir, Barcelona
Fòrmula química : MnO2
Observacions : Dendrites sobre calcita
Caixa : XXVI
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

PIROLUSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 483

Mineral : Bismutina (Bismutita)
Strunz (8ed.) : V/C.09-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Hiendelaencina, Guadalajara
Fòrmula química : Bi2(CO3)O2
Observacions : Sobre baritina
Caixa : XXVI
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 40 x 25 mm

BISMUTINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 484

Mineral : Casiterita
Strunz (8ed.) : IV/D.02-40 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Logrosán, Cáceres
Fòrmula química : SnO2
Caixa : XXVI
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 40 x 30 mm

CASITERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CASITERITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 485

Mineral : Ilmenita (Titano-ferrita, menacasita)
Strunz (8ed.) : IV/C.05-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats))
Localitat : Fuenteovejuna, Córdoba
Fòrmula química : Fe++TiO3
Observacions : Amb plaquetes d'Autunnita
Caixa : XXVI
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 30 x 10 mm

ILMENORUTIL-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 486

Mineral : Elbaita (Turmalina)
Varietat : Achroita
Strunz (8ed.) : VIII/E.19-10 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Minas Geraes, Brasil
Fòrmula química : Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
Caixa : XXVI
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

TURMALINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 487

Mineral : Baritina (Espat pesat, barita)
Varietat : Crisatal·lina
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : El Pasteral, Girona
Fòrmula química : BaSO4
Observacions : Amb altres cistalls petits molt ben formats i més tous que la baritina (rar)
Caixa : XXVI
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 25 mm

BARITINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BARITINA-02


(c) Jordi Coll - 2012