Número : 197

Mineral : Wollastonita (Wollastonita-1A)
Strunz (8ed.) : VIII/F.18-10 (Silicats: Inosilicats (bandes i cadenes) cadenes dobles [Si2O6]4-)
Localitat : Gualba, Barcelona
Fòrmula química : CaSiO3
Observacions : Piroxé
Caixa : XXI
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 40 mm

WOLLASTONITA(PIROXÈ)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

WOLLASTONITA(PIROXÈ)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 196

Mineral : Rodonita (Fowlerita)
Strunz (8ed.) : VIII/F.27-10 (Silicats: Inosilicats (bandes i cadenes) cadenes dobles [Si2O6]4-)
Localitat : Mina Wolf, Hardorf, Alemània
Fòrmula química : (Mn++,Fe++,Mg,Ca)SiO3
Observacions : Piroxé
Caixa : XXI
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

RODONITA (PIROXÈ)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

RODONITA (PIROXÈ)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 195

Mineral : Dioptasa
Strunz (8ed.) : VIII/E.21-10 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Brazzaville, El Congo
Fòrmula química : CuSiO2(OH)2
Observacions : Rar
Caixa : XXI
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 40 mm

DIOPTASA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

DIOPTASA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 194

Mineral : Crisocola (Bisbeeita, malaquita silícica, coure silícic)
Strunz (8ed.) : VIII/E.21-20 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Linares, Jaen
Fòrmula química : (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·n(H2O)
Caixa : XXI
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

CRISOCOLA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CRISOCOLA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 193

Mineral : Chorlo ("Schorl") (Turmalina negra)
Varietat : Chorlo-negro
Strunz (8ed.) : VIII/E.19-50 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Sant Pere Martir, Collserola, Barcelona
Fòrmula química : NaFe++3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
Caixa : XXI
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 20 x 20 mm

TURMALINA (CHORLO NEGRO)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TURMALINA (CHORLO NEGRO)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 192

Mineral : Chorlo ("Schorl") (Turmalina negra)
Varietat : Chorlo-negro
Strunz (8ed.) : VIII/E.19-50 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Minas Geraes, Brasil
Fòrmula química : NaFe++3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
Caixa : XXI
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 20 x 20 mm

TURMALINA (CHORLO NEGRO)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TURMALINA (CHORLO NEGRO)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 191

Mineral : Chorlo ("Schorl") (Turmalina negra)
Varietat : Chorlo-negro
Strunz (8ed.) : VIII/E.19-50 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Minas Geraes, Brasil
Fòrmula química : NaFe++3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
Caixa : XXI
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 40 mm

TURMALINA (CHORLO NEGRO)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TURMALINA (CHORLO NEGRO)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 188

Mineral : Cromodravita (Turmalina)
Varietat : Cromoturmalina
Strunz (8ed.) : VIII/E.19-30 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Barra de Salinas, Brasil
Fòrmula química : NaMg3(Cr,Fe+++)6(BO3)3Si6O18(OH)4
Caixa : XXI
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

TURMALINA (CROMO-TURMALINA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TURMALINA (CROMO-TURMALINA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 187

Mineral : Crisocola (Bisbeeita, malaquita silícica, coure silícic)
Strunz (8ed.) : VIII/E.21-20 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : La Roca, Granollers, Barcelona
Fòrmula química : (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·n(H2O)
Caixa : XXI
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm

CRISOCOLA (MALAQUITA SILÍCICA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CRISOCOLA (MALAQUITA SILÍCICA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 186

Mineral : Crisocola (Bisbeeita, malaquita silícica, coure silícic)
Varietat : Resinosa (1) i amorfa (2)
Strunz (8ed.) : VIII/E.21-20 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Australia; Mèxic
Fòrmula química : (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·n(H2O)
Caixa : XXI
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

CRISOCOLA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CRISOCOLA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 179

Mineral : Beril
Varietat : Morganita
Strunz (8ed.) : VIII/E.12-10 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Minas Geraes, Brasil
Fòrmula química : Be3Al2Si6O18
Observacions : Beril rosa
Caixa : XXI
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 30 x 30 mm

MORGANITA (BERIL ROSAT)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MORGANITA (BERIL ROSAT)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 185

Mineral : Beril
Varietat : Maragda
Strunz (8ed.) : VIII/E.12-10 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Uruguay
Fòrmula química : Be3Al2Si6O18
Caixa : XXI
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 40 x 30 mm

BERIL MARAGDA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 184

Mineral : Beril
Varietat : Maragda
Strunz (8ed.) : VIII/E.12-10 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Tirol, Austria
Fòrmula química : Be3Al2Si6O18
Caixa : XXI
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 40 mm

BERIL MARAGDA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 183

Mineral : Beril
Varietat : Maragda
Strunz (8ed.) : VIII/E.12-10 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Madagascar
Fòrmula química : Be3Al2Si6O18
Caixa : XXI
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 5 x 5 x 3 mm

BERIL-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BERIL-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 182

Mineral : Beril
Varietat : Aigua marina
Strunz (8ed.) : VIII/E.12-10 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Malacacheta, Brasil
Fòrmula química : Be3Al2Si6O18
Caixa : XXI
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 10 x 3 x 3 mm

BERIL AIGUA MARINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BERIL AIGUA MARINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 181

Mineral : Beril
Varietat : Maragda
Strunz (8ed.) : VIII/E.12-10 (Silicats: Ciclosilicates, amb anells triples [Si3O9]6-)
Localitat : Colòmbia
Fòrmula química : Be3Al2Si6O18
Caixa : XXI
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 10 x 20 mm

BERIL MARAGDA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 178

Mineral : Vesubianita (Idocrassa, vesubiana)
Strunz (8ed.) : VIII/C.26-10 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Rimpfisch Waugne, Zermatt, Suïssa
Fòrmula química : Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4
Caixa : XXI
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

IDOCRASA (VESUBIANA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

IDOCRASA (VESUBIANA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 177

Mineral : Vesubianita (Idocrassa, vesubiana)
Strunz (8ed.) : VIII/C.26-10 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Rimpfisch Waugne, Zermatt, Suïssa
Fòrmula química : Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4
Observacions : Amb pennina
Caixa : XXI
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

IDOCRASA (VESUBIANA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

IDOCRASA (VESUBIANA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 176

Mineral : Vesubianita (Idocrassa, vesubiana)
Strunz (8ed.) : VIII/C.26-10 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Turó d'en Castanyer, Tibidabo, Barcelona
Fòrmula química : Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4
Caixa : XXI
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

IDOCRASA (VESUBIANA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

IDOCRASA (VESUBIANA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 175

Mineral : Prehnita
Strunz (8ed.) : VIII/G.07-30 (Silicats: Silicats intermedis entre cadena i en capes)
Localitat : Turó d'en Castanyer, Tibidabo, Barcelona
Fòrmula química : Ca2Al2Si3O10(OH)2
Caixa : XXI
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 10 x 20 x 20 mm

PREHNITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PREHNITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012