Número : 511

Mineral : Bornita (Erubescita)
Strunz (8ed.) : II/B.02-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri > 1:1, grup de la Chalcocita Sulfurs de coure)
Localitat : Perú
Fòrmula química : Cu5FeS4
Observacions : Amb calcopirita
Caixa : II
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 90 x 50 x 45 mm

BORNITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 513

Mineral : Bornita (Erubescita)
Strunz (8ed.) : II/B.02-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri > 1:1, grup de la Chalcocita Sulfurs de coure)
Localitat : Uruguay
Fòrmula química : Cu5FeS4
Observacions : Amb covellina
Caixa : II
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 15 x 15 mm

BORNITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 512

Mineral : Bornita (Erubescita)
Strunz (8ed.) : II/B.02-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri > 1:1, grup de la Chalcocita Sulfurs de coure)
Localitat : Xile
Fòrmula química : Cu5FeS4
Observacions : Amb blenda
Caixa : II
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

BORNITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 514

Mineral : Bornita (Erubescita)
Strunz (8ed.) : II/B.02-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri > 1:1, grup de la Chalcocita Sulfurs de coure)
Localitat : Bou-Azzer, Marroc
Fòrmula química : Cu5FeS4
Observacions : Dubtòs
Caixa : II
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 35 x 30 mm

BORNITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 515

Mineral : Calcopirita
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : Amb bornita
Caixa : II
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOPIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 516

Mineral : Blenda (Sphalerite) (Falsa galena, zinc blende)
Varietat : Blenda ferrífera
Strunz (8ed.) : II/C.01-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : (Zn,Fe)S
Caixa : II
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 30 x 25 mm

BLENDA FERRÍFERA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BLENDA FERRÍFERA-02


(c) Jordi Coll - 2012

BLENDA FERRÍFERA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 517

Mineral : Blenda (Sphalerite) (Falsa galena, zinc blende)
Strunz (8ed.) : II/C.01-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Osor, Girona
Fòrmula química : (Zn,Fe)S
Caixa : II
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 35 mm

BLENDA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BLENDA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 518

Mineral : Blenda (Sphalerite) (Falsa galena, zinc blende)
Varietat : Acaramelada
Strunz (8ed.) : II/C.01-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Pics d'Europa
Fòrmula química : (Zn,Fe)S
Caixa : II
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 15 mm

BLENDA ACARAMELADA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 519

Mineral : Blenda (Sphalerite) (Falsa galena, zinc blende)
Varietat : Acaramelada
Strunz (8ed.) : II/C.01-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Pics d'Europa
Fòrmula química : (Zn,Fe)S
Caixa : II
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

BLENDA ACAREMALADA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BLENDA ACAREMALADA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 520

Mineral : Calcopirita
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : Amb bornita i covellina
Caixa : II
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 5 x 5 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 521

Mineral : Calcopirita
Varietat : Aurífera
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : El Zaire
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : Amb cristalls prismàtics
Caixa : II
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

CALCOPIRITA AURÍFERA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOPIRITA AURÍFERA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 522

Mineral : Calcopirita
Varietat : Aurífera
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : El Zaire
Fòrmula química : CuFeS2
Caixa : II
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 30 mm

CALCOPIRITA AURÍFERA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOPIRITA AURÍFERA-02


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOPIRITA AURÍFERA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 523

Mineral : Calcopirita
Varietat : Aurífera
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina "Emilia l'Afortunada", Mondava, Sant Llorenç de la Muga
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : Prop del riu Rimal
Caixa : II
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 40 x 30 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 524

Mineral : Calcopirita
Varietat : Aurífera
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina "Emilia l'Afortunada", Mondava, Sant Llorenç de la Muga
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : Alterada amb bornita i covellina
Caixa : II
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 50 x 35 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOPIRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

CALCOPIRITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 525

Mineral : Tiemannita
Strunz (8ed.) : II/C.01-50 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Leonard Mine, Butte, Montana, USA
Fòrmula química : HgSe
Caixa : II
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 60 x 25 mm

TIEMANNITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

TIEMANNITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 526

Mineral : Estannina (Estannita)
Strunz (8ed.) : II/C.06-60 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Bolivia
Fòrmula química : Cu2FeSnS4
Observacions : Rar
Caixa : II
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 35 x 15 mm

ESTANNINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 527

Mineral : Tetraedrita
Strunz (8ed.) : II/C.11-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Alta Saboia, França
Fòrmula química : (Cu,Fe)12Sb4S13
Observacions : Amb azurita
Caixa : II
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 30 mm

TETRAEDRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

TETRAEDRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 528

Mineral : Tetraedrita
Strunz (8ed.) : II/C.11-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Cerro de Pasco, Perú
Fòrmula química : (Cu,Fe)12Sb4S13
Observacions : Amb pirita
Caixa : II
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 50 x 35 mm

TETRAEDRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

TETRAEDRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 529

Mineral : Tetraedrita
Strunz (8ed.) : II/C.11-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Schemnitz, Slovàquia
Fòrmula química : (Cu,Fe)12Sb4S13
Observacions : Cristal·litzada, amb calcopirita, blenda acaramelada i cristall de roca
Caixa : II
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 35 mm

TETRAEDRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

TETRAEDRITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 530

Mineral : Tennantita (Julianita, Binnita)
Strunz (8ed.) : II/C.11-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Àfrica del S.W.
Fòrmula química : (Cu,Fe)12As4S13
Observacions : Rar
Caixa : II
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 20 x 15 mm

TENNANTITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

TENNANTITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 531

Mineral : Tetraedrita
Strunz (8ed.) : II/C.11-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Rocalbruna, Girona
Fòrmula química : (Cu,Fe)12Sb4S13
Caixa : II
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 30 mm

TETRAEDRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 532

Mineral : Tetraedrita
Strunz (8ed.) : II/C.11-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Sallen, Osca
Fòrmula química : (Cu,Fe)12Sb4S13
Caixa : II
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 30 mm

TETRAEDRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 533

Mineral : Calcopirita
Strunz (8ed.) : II/C.03-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Fòrmula química : CuFeS2
Observacions : Amb calcita
Caixa : II
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 25 mm

CALCOPIRITA-01


(c) Jordi Coll - 2012