Número : 174

Mineral : Autunita (Mica d'urani)
Strunz (8ed.) : VII/E.01-90 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Portugal
Fòrmula química : Ca(UO2)2(PO4)2·10-12(H2O)
Observacions : Mica d'urani i calci
Caixa : XIX
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 50 x 30 mm

AUTUNITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AUTUNITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 173

Mineral : Austinita
Varietat : Barthita,Austinita-(Cu), Cuproaustinita
Strunz (8ed.) : VII/B.26-40 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : CaZn(AsO4)(OH)
Caixa : XIX
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

BARTHITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARTHITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 172

Mineral : Fenaquita (Fenakita)
Strunz (8ed.) : VIII/A.01-10 (Silicats: Nesosilicats, amb grups: [SiO4]4-, cations amb orientació tetraèdrica [4])
Localitat : Minas Geraes, Brasil
Fòrmula química : Be2SiO4
Observacions : Rar
Caixa : XIX
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 10 x 10 x 10 mm

FENAQUITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

FENAQUITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 171

Mineral : Willemita (Troostita)
Strunz (8ed.) : VIII/A.01-20 (Silicats: Nesosilicats, amb grups: [SiO4]4-, cations amb orientació tetraèdrica [4])
Localitat : Tsumelo, Africa del Sudoest
Fòrmula química : Zn2SiO4
Caixa : XIX
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 10 mm

WILLEMITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

WILLEMITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 170

Mineral : Oliví (Peridota)
Strunz (8ed.) : VIII/A.04-00 (Silicats: Nesosilicats, amb grups: [SiO4]4-, cations amb orientació tetraèdrica [4])
Localitat : Volcà La Crossa, Sant Dalmay, Girona
Fòrmula química : (Mg,Fe)2SiO4
Observacions : Entre basalt
Caixa : XIX
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

OLIVÍ-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

OLIVÍ-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 169

Mineral : Oliví (Peridota)
Varietat : Hialosiderita
Strunz (8ed.) : VIII/A.04-00 (Silicats: Nesosilicats, amb grups: [SiO4]4-, cations amb orientació tetraèdrica [4])
Localitat : Volcà La Crossa, Sant Dalmay, Girona
Fòrmula química : (Mg,Fe)2SiO4
Caixa : XIX
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

OLIVÍ-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

OLIVÍ-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 168

Mineral : Fayalita (Hortonolita - Mn,Mg, Knebelita(Mn))
Strunz (8ed.) : VIII/A.04-20 (Silicats: Nesosilicats, amb grups: [SiO4]4-, cations amb orientació tetraèdrica [4])
Localitat : Volcà La Cot, Santa Pau, Girona
Fòrmula química : Fe++2SiO4
Observacions : Entre basalt
Caixa : XIX
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

FAYALITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

FAYALITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 167

Mineral : Topazi
Strunz (8ed.) : VIII/B.02-70 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Brasil
Fòrmula química : Al2SiO4(F,OH)2
Observacions : Dens massiu
Caixa : XIX
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 40 mm

TOPAZI (DENSO-MASSIU)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TOPAZI (DENSO-MASSIU)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 166

Mineral : Topazi
Strunz (8ed.) : VIII/B.02-70 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : Al2SiO4(F,OH)2
Caixa : XIX
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 10 x 10 mm

TOPAZI-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TOPAZI-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 165

Mineral : Topazi
Strunz (8ed.) : VIII/B.02-70 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : Al2SiO4(F,OH)2
Observacions : Topazi hialí
Caixa : XIX
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 10 x 10 mm

TOPAZI HIALÍ-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TOPAZI HIALÍ-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 164

Mineral : Topazi
Varietat : Picnita
Strunz (8ed.) : VIII/B.02-70 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Sajonia, Alemània
Fòrmula química : Al2SiO4(F,OH)2
Caixa : XIX
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

PICNITA (TOPAZI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PICNITA (TOPAZI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 163

Mineral : Estaurolita (Estauròtida, pedra de creu)
Strunz (8ed.) : VIII/B.03-10 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Sant Gotardo, Suïssa
Fòrmula química : (Fe++,Mg)2Al9(Si,Al)4O20(O,OH)4
Observacions : Amb cianita (distena) entre paragonita
Caixa : XIX
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 30 mm

ESTAURÒTIDA AMB CIANITA (DISTENA ENTRE PARAGONITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ESTAURÒTIDA AMB CIANITA (DISTENA ENTRE PARAGONITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 162

Mineral : Estaurolita (Estauròtida, pedra de creu)
Strunz (8ed.) : VIII/B.03-10 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Coray, Finisterre Sud, Bretanya
Fòrmula química : (Fe++,Mg)2Al9(Si,Al)4O20(O,OH)4
Caixa : XIX
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

ESTAURÒTIDA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ESTAURÒTIDA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 161

Mineral : Estaurolita (Estauròtida, pedra de creu)
Strunz (8ed.) : VIII/B.03-10 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Coray, Finisterre Sud, Bretanya; Montejo de la Sierra, Somosierra, Madrid
Fòrmula química : (Fe++,Mg)2Al9(Si,Al)4O20(O,OH)4
Caixa : XIX
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 10 x 10 mm

ESTAURÒTIDA (ESTAUROLITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ESTAURÒTIDA (ESTAUROLITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 160

Mineral : Andalucita (Chiastolita)
Strunz (8ed.) : VIII/B.02-20 (Silicats: Nesosubsilicats, amb anions afegits als tetraedres, cations amb orientació octaèdrica i tetraèdrica [4/6])
Localitat : Goyán, Galíssia
Fòrmula química : Al2SiO5 = Al[6]Al[5]OSiO4
Caixa : XIX
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

ANDALUCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANDALUCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 159

Mineral : Epidota (Pistacita, pistatxo verd)
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-20 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Jerez de los Caballeros, Badajoz
Fòrmula química : Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Observacions : Sobre magnetita magnètica polar
Caixa : XIX
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

EPIDOTA (SOBRE MAGNETITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

EPIDOTA (SOBRE MAGNETITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 158

Mineral : Epidota (Pistacita, pistatxo verd)
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-20 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Rotllan Gutlaumental, Suïssa
Fòrmula química : Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Caixa : XIX
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

EPIDOTA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

EPIDOTA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 157

Mineral : Epidota (Pistacita, pistatxo verd)
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-20 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Viladrau, Girona
Fòrmula química : Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Observacions : Cristalls aciculars
Caixa : XIX
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

EPIDOTA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

EPIDOTA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 156

Mineral : Epidota (Pistacita, pistatxo verd)
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-20 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : El Montseny, Barcelona
Fòrmula química : Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Observacions : Amb Prehnita
Caixa : XIX
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

EPIDOTA (AMB PREHNITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

EPIDOTA (AMB PREHNITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 155

Mineral : Epidota (Pistacita, pistatxo verd)
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-20 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Turó d'en Castanyer, Tibidabo, Barcelona
Fòrmula química : Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Caixa : XIX
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 10 x 10 mm

EPIDOTA (PISTACITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

EPIDOTA (PISTACITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 154

Mineral : Epidota (Pistacita, pistatxo verd)
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-20 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Turó d'en Castanyer, Tibidabo, Barcelona
Fòrmula química : Ca2(Fe+++,Al)3(SiO4)3(OH) = Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Caixa : XIX
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 30 x 40 mm

EPIDOTA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

EPIDOTA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 153

Mineral : Zoisita
Varietat : Thulita
Strunz (8ed.) : VIII/C.23-100 (Silicats: Sorosilicats, amb [Si2O7]6-, sense anions afegits als tetraedres)
Localitat : Turó d'en Castanyer, Tibidabo, Barcelona
Fòrmula química : Ca2Al3(SiO4)3(OH) = Ca2AlAl2(SiO4)(Si2O7)O(OH)
Observacions : Zoisita amb epidota
Caixa : XIX
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 10 mm

THULITA (ZOISITA EPIDOTA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

THULITA (ZOISITA EPIDOTA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012