Número : 211

Mineral : Celestina (Celestita)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : La Pobla de Segur, Lleida
Fòrmula química : SrSO4
Caixa : XVII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

CELESTINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 150

Mineral : Guix
Varietat : Guix sacaroid rosat
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

SELENITA (GUIX) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SELENITA (GUIX) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 151

Mineral : Guix
Varietat : Guix rosat
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Monsonís, Artesa de Segre, Lleida
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 20 x 5 mm

GUIX ROSAT -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX ROSAT -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 152

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Palència
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Observacions : Guix en punta de llança
Caixa : XVII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

GUIX SACAROIDE ROSAT -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX SACAROIDE ROSAT -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 149

Mineral : Uranopilita
Strunz (8ed.) : VI/D.20-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats amb anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Venta Cerdeña, Córdoba
Fòrmula química : [(UO2)6(SO4)O2(OH)6(H2O)6]·8(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

URANOPILITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

URANOPILITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 148

Mineral : Crocoita (Mena vermella de plom, crocoisa)
Strunz (8ed.) : VI/F.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Cromats [CrO4]2-)
Localitat : Berezousk, Monts Urals, Rússia
Fòrmula química : PbCrO4
Observacions : Cristalls
Caixa : XVII
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 2 x 1 x 5 mm

CROCOITA (CROCOISA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CROCOITA (CROCOISA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 212

Mineral : Celestina (Celestita)
Varietat : Bariocelestina
Strunz (8ed.) : VI/A.09-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : La Pobla de Segur, Lleida
Fòrmula química : SrSO4
Caixa : XVII
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 20 x 30 mm

BARITOCELESTINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITOCELESTINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 147

Mineral : Wolframita
Strunz (8ed.) : IV/D.16-00 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Panasqueira, Portugal
Fòrmula química : (Fe,Mn)WO4
Caixa : XVII
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

WOLFRAMITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

WOLFRAMITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 146

Mineral : Wolframita
Strunz (8ed.) : IV/D.16-00 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Localitat : Peña Trivinca, Lleó
Fòrmula química : (Fe,Mn)WO4
Caixa : XVII
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

WOLFRAMITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

WOLFRAMITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 145

Mineral : Scheelita
Strunz (8ed.) : VI/G.01-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Molibdats [MoO4]2- i wolframats [WO4]2-)
Localitat : Casma, Perú
Fòrmula química : CaWO4
Caixa : XVII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

SCHEELITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SCHEELITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 210

Mineral : Anglesita (Vitriol de plom)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-50 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Tsumelo, Africa del Sudoest
Fòrmula química : PbSO4
Caixa : XVII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 30 x 40 mm

ANGLESITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANGLESITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 209

Mineral : Brocantita (Brochantita, blanchardita)
Strunz (8ed.) : VI/B.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Acarí, Perú
Fòrmula química : Cu4(SO4)(OH)6
Caixa : XVII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 30 mm

BROCHANTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BROCHANTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 144

Mineral : Wulfenita (Mena de plom groga)
Strunz (8ed.) : VI/G.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Molibdats [MoO4]2- i wolframats [WO4]2-)
Localitat : Los Lamentos, Chihuahua, Mèxic
Fòrmula química : PbMoO4
Caixa : XVII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

WULFENITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

WULFENITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 143

Mineral : Apatita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Panasqueira, Portugal
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Caixa : XVII
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

APATITO -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

APATITO -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 208

Mineral : Antlerita
Strunz (8ed.) : VI/B.01-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Sierra Almagrera, Almeria
Fòrmula química : Cu3(SO4)(OH)4
Caixa : XVII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 10 mm

ANTLERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANTLERITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 142

Mineral : Wulfenita (Mena de plom groga)
Varietat : Chilagita
Strunz (8ed.) : VI/G.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Molibdats [MoO4]2- i wolframats [WO4]2-)
Localitat : Sant Fost de Campcentelles, Barcelona
Fòrmula química : PbMoO4
Caixa : XVII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

CHILAGITA (WOLFRAMI) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CHILAGITA (WOLFRAMI) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 207

Mineral : Brocantita (Brochantita, blanchardita)
Strunz (8ed.) : VI/B.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Acarí, Perú
Fòrmula química : Cu4(SO4)(OH)6
Observacions : Brochantita
Caixa : XVII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 50 mm

BROCHANTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BROCHANTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 141

Mineral : Galena (Plom blau)
Strunz (8ed.) : II/C.15-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri = 1:1)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbS
Observacions : Galena granular, amb bons cristalls de cerusita i d'anglesita. Calcopirita i bromita
Caixa : XVII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

GALENA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GALENA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 140

Mineral : Adamina (Adamita)
Strunz (8ed.) : VII/B.06-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : Zn2(AsO4)(OH)
Caixa : XVII
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

ADAMINA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ADAMINA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 206

Mineral : Alunita (Aluminilita)
Strunz (8ed.) : VI/B.11-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Colorado, USA
Fòrmula química : KAl3(SO4)2(OH)6
Observacions : Pedra d'alumbre
Caixa : XVII
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 10 x 20 mm

ALUNITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ALUNITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 139

Mineral : Lazulita (Klaprotita, espat blau)
Strunz (8ed.) : VII/B.08-20 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Andes de Ovalle, Xile
Fòrmula química : MgAl2(PO4)2(OH)2
Caixa : XVII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

LAZULITA (KLAPROTITA) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

LAZULITA (KLAPROTITA) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 205

Mineral : Calcantita (Vitriol blau, vitriol de coure)
Strunz (8ed.) : VI/C.04-40 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Piura, Perú
Fòrmula química : CuSO4·5(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 10 mm

CALCANTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCANTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 204

Mineral : Melanterita (Vitriol verd)
Strunz (8ed.) : VI/C.06-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Jerez de los Caballeros, Badajoz
Fòrmula química : Fe++SO4·7(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 10 mm

MELANTERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 138

Mineral : Ambligonita
Strunz (8ed.) : VII/B.02-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Càceres
Fòrmula química : (Li,Na)Al(PO4)(F,OH)
Caixa : XVII
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

AMBLIGONITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AMBLIGONITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 137

Mineral : Conicalcita (Higginsita)
Strunz (8ed.) : VII/B.26-50 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : CaCu(AsO4)(OH)
Observacions : Amb critalls d'atzurita
Caixa : XVII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

CONICALCITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CONICALCITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 203

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : La Pobla de Segur, Lleida
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 30 mm

GUIX (SELENITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX (SELENITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 136

Mineral : Descloizita (Ramarita)
Strunz (8ed.) : VII/B.27-20 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Tsumelo, Africa del Sudoest
Fòrmula química : PbZn(VO4)(OH)
Caixa : XVII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

DESCLOIZITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

DESCLOIZITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 202

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Ballester; Ballester; Ambasaguas
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 30 x 30 mm

GUIX (SELENITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX (SELENITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 135

Mineral : Parahopeita
Strunz (8ed.) : VII/C.11-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Zambia
Fòrmula química : Zn3(PO4)2·4(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

PARAHOPEITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PARAHOPEITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 201

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Burgos
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Observacions : Guix laminar
Caixa : XVII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 20 mm

GUIX (SELENITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX (SELENITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 134

Mineral : Apatita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Panasqueira, Portugal
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Caixa : XVII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

APATITO -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

APATITO -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 133

Mineral : Apatita
Varietat : Lazurapatita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Caixa : XVII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 20 x 20 mm

APATITO (LAZURAPATITO) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

APATITO (LAZURAPATITO) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 200

Mineral : Guix
Varietat : Espat satinat, fibrós-sedós
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Barbastro, Osca
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 20 x 20 mm

GUIX-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 132

Mineral : Apatita
Varietat : Esparraguina
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Jumilla, Múrcia
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Caixa : XVII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 40 mm

ESPARRAGUINA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ESPARRAGUINA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 199

Mineral : Guix
Varietat : Espat satinat, fibrós-sedós
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Flix, Tarragona
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 30 mm

GUIX-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 130

Mineral : Piromorfita (Fosfomimetina, mena verda de plom,campilita)
Strunz (8ed.) : VII/B.39-150 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Horcajo,Ciutat Real
Fòrmula química : Pb5(PO4)3Cl
Caixa : XVII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

PIROMORFITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PIROMORFITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 131

Mineral : Piromorfita (Fosfomimetina, mena verda de plom,campilita)
Strunz (8ed.) : VII/B.39-150 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Horcajo,Ciutat Real
Fòrmula química : Pb5(PO4)3Cl
Caixa : XVII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm

PIROMORFITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PIROMORFITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 198

Mineral : Guix
Varietat : Guix vermell
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Teruel
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 60 x 50 mm

GUIX-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 129

Mineral : Mimetita (Mimetesita, arsenopiromorfita, prixita, campilita)
Strunz (8ed.) : VII/B.39-160 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Tsumelo, Africa del Sudoest
Fòrmula química : Pb5(AsO4)3Cl
Caixa : XVII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

MIMETESITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MIMETESITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 128

Mineral : Vanadinita (Endlichita-(As))
Strunz (8ed.) : VII/B.39-170 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Arizona, Usa
Fòrmula química : Pb5(VO4)3Cl
Observacions : Vanadinita arsènica
Caixa : XVII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 10 mm

ENDLICHITA (VANADINITA ARSÈNICA) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ENDLICHITA (VANADINITA ARSÈNICA) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012