Número : 339

Mineral : Pirolusita (Polianita)
Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats))
Fòrmula química : MnO2
Caixa : XI
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm

PIROLUSITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PIROLUSITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 338

Mineral : Manganita (Mena marró de manganès)
Strunz (8ed.) : IV/F.06-70 (Òxids i hidròxids: Hidròxids i òxids i hidrurs hidratats amb estructura laminar)
Localitat : Jerez de los Caballeros, Badajoz
Fòrmula química : MnO(OH)
Caixa : XI
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm

MANGANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MANGANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 337

Mineral : Manganita (Mena marró de manganès)
Strunz (8ed.) : IV/F.06-70 (Òxids i hidròxids: Hidròxids i òxids i hidrurs hidratats amb estructura laminar)
Localitat : Llac superior, USA
Fòrmula química : MnO(OH)
Caixa : XI
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

MANGANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MANGANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 336

Mineral : Boracita
Strunz (8ed.) : V/L.04-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Shelly borates with [BO2]1- to [B6O10]2-)
Localitat : Mar de Màrmara
Fòrmula química : Mg3B7O13Cl
Caixa : XI
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

BORACITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BORACITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 335

Mineral : Kernita (Lesserita, rassorita)
Strunz (8ed.) : V/J.04-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Borats agrupats format cadenes: [B2O4]2- to [B6O10]2-)
Localitat : Kern Country, Califòrnia
Fòrmula química : Na2B4O6(OH)2·3(H2O)
Caixa : XI
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

KERNITA (LESSERITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

KERNITA (LESSERITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 334

Mineral : Colemanita (Neocolmanita)
Strunz (8ed.) : V/J.03-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Borats agrupats format cadenes: [B2O4]2- to [B6O10]2-)
Localitat : Grècia
Fòrmula química : Ca2B6O11·5(H2O)
Caixa : XI
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 60 x 10 mm

COLEMANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

COLEMANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 333

Mineral : Colemanita (Neocolmanita)
Strunz (8ed.) : V/J.03-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Borats agrupats format cadenes: [B2O4]2- to [B6O10]2-)
Localitat : Mar de Màrmara
Fòrmula química : Ca2B6O11·5(H2O)
Observacions : Cristalls
Caixa : XI
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

COLEMANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

COLEMANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 332

Mineral : Ulexita (Boronatrocalcita)
Strunz (8ed.) : V/H.14-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Borats agrupats format plànols: [B2O5]4- to [B2O7]2-)
Localitat : Salinas, Perú
Fòrmula química : NaCaB5O6(OH)6·5(H2O)
Caixa : XI
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 20 mm

ULEXITA (BORONATROCALCITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ULEXITA (BORONATROCALCITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 331

Mineral : Calcita
Varietat : Espat d'Islàndia
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Dirna, Biscaia
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XI
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 30 x 20 mm

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 330

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vall de Sant Nicolau, Bohí, Lleida
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 40 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 329

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 328

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Cantera de Rubí, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Romboedre d'exfoliació
Caixa : XI
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 30 x 20 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 327

Mineral : Calcita
Varietat : Espat d'Islàndia
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Dirna, Biscaia
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XI
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 326

Mineral : Calcita
Varietat : Espat d'Islàndia
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XI
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 40 mm

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 325

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 324

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 323

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Riera de Cabrils, Vilasar de Mar, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat vermell, amb microcristalls de cristall de roca
Caixa : XI
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

CALCITA (AMB CRISTALL DE ROCA I ESPAT VERMELL)-01.


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (AMB CRISTALL DE ROCA I ESPAT VERMELL)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 322

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Santa Montserrat, Martorell, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 320

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Turó Castell Font de l'Oreneta, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Amb estries estranyes
Caixa : XI
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 321

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Turó Castell Font de l'Oreneta, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Blanc lletòs
Caixa : XI
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 319

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 318

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Tsumelo, Africa del sudoest
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari, amb malaquita
Caixa : XI
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI AMB MALAQUITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI AMB MALAQUITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 317

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 316

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Tsumelo, Africa del sudoest
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 90 x 30 x 30 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012