El Claustre

El Claustre ès l'órgan de participació dels professors en el Institut i el componen tots els docents.

Competències:

 • Formular propostes dirigides a l'equip directiu per a l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Establir els criteris per a l'elaboració dels projectes curriculars d'etapa, aprovar-los, avaluar-los i decidir les seves possibles modificacions posteriors.
 • Aprovar els aspectes docents de la programació general anual, conforme al projecte educatiu, i informar d'aquella abans de la seva presentació al consell escolar així com la memòria final de curs.
 • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagògica.
 • Triar als seus representants en el Consell escolar.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
 • Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
 • Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació que de l'institut realitza l'Administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa del mateix.
 • Analitzar i avaluar els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual.
 • Participar en la planificació de la formació del professorat de l'institut i triar als seus representants en el centre de professors i recursos.
 • Aprovar els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris dels alumnes.
 • Aprovar la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o de probes extraordinàries.
 • Aprovar els criteris per a l'elaboració dels horaris dels professors.
 • Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica de l'institut.
 • Analitzar i valorar l'evolució del rendiment escolar general de l'institut a través dels resultats de les avaluacions i quants altres mitjans es consideren adequats.
 • Conèixer les relacions de l'institut amb les institucions del seu entorn i amb els centres de treball.

Membres:

Àmbit Nom Correu Càrrec Tutoria
Científic-Tecnològic Andrés Fernández Expósito 3er ESO B
Científic-Tecnològic Darío Castro González Director, Coordinador d'informàtica
Científic-Tecnològic José Manuel Navarro Reinado
Científic-Tecnològic Olalla Muiños Ruiz Secretària
Científic-Tecnològic Rosamaría Martínez Castaño Diversitat. Aula Oberta 4t ESO A
Científic-Tecnològic Victor Lillo Dangla 2n ESO C
Científic-Tecnològic Violeta Ortíz Zamora
Científic-Tecnològic Xavier Bagán Navarro Coordinador de Riscos Laborals
Científic-Tecnològic Xavier Coll Juan
Expressió Eva Bellapart Rubio 3r ESO C
Expressió Glória Ramírez Macías 1r ESO B
Expressió Jesús Orts Peris
Expressió María Montserrat Alonso Cámara Coordinadora Àmbit Expressió Artística i Educació Física 1r ESO C
Humanístic Diana Robles Collell 2n ESO A
Humanístic Jesús Minguell Serramona Coordinador pedagògic 4t ESO B
Humanístic Josep Boix Pedrazas 3r ESO A
Humanístic Marta Barberán Hombrados
Humanístic Raúl García Pova Cap d'estudis
Humanístic Sara Inés Martín Blanco Coordinadora Àmbit Humanístic.
Llengüa Estrangera Maria de les Neus Batlle Miró 2n ESO B
Llengüa Estrangera Pilar Belloc García Coordinadora Àmbit Llengüa Estrangera 2n BTX
Llengües Alba Sans Borràs 4t ESO A
Llengües Ana Belén Hernández Pinar
Llengües Ana María Bistué Guardiola
Llengües Meritxell Monsonis Bou
Llengües Natalia Navarrete Gámez
Llengües Núria Rúbio Grandía
Llengües Vicente da Palma Corchado Coordinador Àmbit Llengües 1er BAT
Llengües Yaiza Macías Collado
Matemàtic Anna Maria Vidal Mestres
Matemàtic Blanca Inés Gómez López Coordinadora Àmbit Matemàtic
Matemàtic Ferran Pastor Alemany
Matemàtic Olga Mascolo 1r ESO A
Matemàtic Raquel Núñez Lozano
Orientació Anna Falcó Bruy TIS
Orientació María Luz Martín Alarcón Coordinadora Àmbit Orientació