Número : 29

Mineral : Anhidrita (Sulfat de calci)
Strunz (8ed.) : VI/A.08-50 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Cardona, Barcelona
Fòrmula química : CaSO4
Caixa : XV
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

ANHIDRITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANHIDRITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 28

Mineral : Thenardita
Strunz (8ed.) : VI/A.07-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Toledo
Fòrmula química : Na2SO4
Caixa : XV
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 40 mm

THENARDITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

THENARDITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 27

Mineral : Glauberita (Sal de Glauber)
Strunz (8ed.) : VI/A.08-40 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Villarubia de Santiago, Toledo
Fòrmula química : Na2Ca(SO4)2
Caixa : XV
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 2 mm

GLAUBERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GLAUBERITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 26

Mineral : Baritina (Barita, espat pesat)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Chovar
Fòrmula química : BaSO4
Caixa : XV
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 10 mm

BARITINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 25

Mineral : Baritina (Barita, espat pesat)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Barcelona
Fòrmula química : BaSO4
Observacions : Prop de la font del Lleó (Sarrià).
Caixa : XV
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

BARITINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 24

Mineral : Baritina (Barita, espat pesat)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Barcelona
Fòrmula química : BaSO4
Observacions : Pedralbes (blanca), Viladrau (blanca-rosada), Sant Joan de Vilatorrada, Vic (rosada).
Caixa : XV
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 20 mm

BARITINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 211

Mineral : Celestina (Celestita)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : La Pobla de Segur, Lleida
Fòrmula química : SrSO4
Caixa : XVII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

CELESTINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 150

Mineral : Guix
Varietat : Guix sacaroid rosat
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

SELENITA (GUIX) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SELENITA (GUIX) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 151

Mineral : Guix
Varietat : Guix rosat
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Monsonís, Artesa de Segre, Lleida
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 20 x 5 mm

GUIX ROSAT -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX ROSAT -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 152

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Palència
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Observacions : Guix en punta de llança
Caixa : XVII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

GUIX SACAROIDE ROSAT -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX SACAROIDE ROSAT -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 149

Mineral : Uranopilita
Strunz (8ed.) : VI/D.20-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats amb anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Venta Cerdeña, Córdoba
Fòrmula química : [(UO2)6(SO4)O2(OH)6(H2O)6]·8(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

URANOPILITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

URANOPILITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 148

Mineral : Crocoita (Mena vermella de plom, crocoisa)
Strunz (8ed.) : VI/F.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Cromats [CrO4]2-)
Localitat : Berezousk, Monts Urals, Rússia
Fòrmula química : PbCrO4
Observacions : Cristalls
Caixa : XVII
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 2 x 1 x 5 mm

CROCOITA (CROCOISA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CROCOITA (CROCOISA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 212

Mineral : Celestina (Celestita)
Varietat : Bariocelestina
Strunz (8ed.) : VI/A.09-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : La Pobla de Segur, Lleida
Fòrmula química : SrSO4
Caixa : XVII
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 20 x 30 mm

BARITOCELESTINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITOCELESTINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 145

Mineral : Scheelita
Strunz (8ed.) : VI/G.01-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Molibdats [MoO4]2- i wolframats [WO4]2-)
Localitat : Casma, Perú
Fòrmula química : CaWO4
Caixa : XVII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

SCHEELITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SCHEELITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 210

Mineral : Anglesita (Vitriol de plom)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-50 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Tsumelo, Africa del Sudoest
Fòrmula química : PbSO4
Caixa : XVII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 30 x 40 mm

ANGLESITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANGLESITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 144

Mineral : Wulfenita (Mena de plom groga)
Strunz (8ed.) : VI/G.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Molibdats [MoO4]2- i wolframats [WO4]2-)
Localitat : Los Lamentos, Chihuahua, Mèxic
Fòrmula química : PbMoO4
Caixa : XVII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

WULFENITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

WULFENITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 209

Mineral : Brocantita (Brochantita, blanchardita)
Strunz (8ed.) : VI/B.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Acarí, Perú
Fòrmula química : Cu4(SO4)(OH)6
Caixa : XVII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 30 mm

BROCHANTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BROCHANTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 208

Mineral : Antlerita
Strunz (8ed.) : VI/B.01-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Sierra Almagrera, Almeria
Fòrmula química : Cu3(SO4)(OH)4
Caixa : XVII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 10 mm

ANTLERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANTLERITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 142

Mineral : Wulfenita (Mena de plom groga)
Varietat : Chilagita
Strunz (8ed.) : VI/G.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Molibdats [MoO4]2- i wolframats [WO4]2-)
Localitat : Sant Fost de Campcentelles, Barcelona
Fòrmula química : PbMoO4
Caixa : XVII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

CHILAGITA (WOLFRAMI) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CHILAGITA (WOLFRAMI) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 207

Mineral : Brocantita (Brochantita, blanchardita)
Strunz (8ed.) : VI/B.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Acarí, Perú
Fòrmula química : Cu4(SO4)(OH)6
Observacions : Brochantita
Caixa : XVII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 50 mm

BROCHANTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BROCHANTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 206

Mineral : Alunita (Aluminilita)
Strunz (8ed.) : VI/B.11-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Colorado, USA
Fòrmula química : KAl3(SO4)2(OH)6
Observacions : Pedra d'alumbre
Caixa : XVII
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 10 x 20 mm

ALUNITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ALUNITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 205

Mineral : Calcantita (Vitriol blau, vitriol de coure)
Strunz (8ed.) : VI/C.04-40 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Piura, Perú
Fòrmula química : CuSO4·5(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 10 mm

CALCANTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCANTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 204

Mineral : Melanterita (Vitriol verd)
Strunz (8ed.) : VI/C.06-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Jerez de los Caballeros, Badajoz
Fòrmula química : Fe++SO4·7(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 10 mm

MELANTERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 203

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : La Pobla de Segur, Lleida
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 30 mm

GUIX (SELENITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX (SELENITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 202

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Ballester; Ballester; Ambasaguas
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 30 x 30 mm

GUIX (SELENITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX (SELENITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 201

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Burgos
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Observacions : Guix laminar
Caixa : XVII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 20 mm

GUIX (SELENITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX (SELENITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 200

Mineral : Guix
Varietat : Espat satinat, fibrós-sedós
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Barbastro, Osca
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 20 x 20 mm

GUIX-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 199

Mineral : Guix
Varietat : Espat satinat, fibrós-sedós
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Flix, Tarragona
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 30 mm

GUIX-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 198

Mineral : Guix
Varietat : Guix vermell
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Teruel
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 60 x 50 mm

GUIX-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 464

Mineral : Celestina (Celestita)
Varietat : Bariocelestina
Strunz (8ed.) : VI/A.09-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : La Pobla de Segur, Lleida
Fòrmula química : SrSO4
Caixa : XXVI
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 40 mm

CELESTINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CELESTINA-02


(c) Jordi Coll - 2012

CELESTINA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 470

Mineral : Leadhillita
Strunz (8ed.) : VI/B.13-50 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- amb anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2
Caixa : XXVI
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 25 x 20 mm

LEADHILLITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

LEADHILLITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 481

Mineral : Wulfenita (Mena de plom groga)
Strunz (8ed.) : VI/G.01-30 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Molibdats [MoO4]2- i wolframats [WO4]2-)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbMoO4
Observacions : Amb calcopirita, bornita, malaquita i quars
Caixa : XXVI
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 45 x 30 mm

WULFENITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

WULFENITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 487

Mineral : Baritina (Espat pesat, barita)
Varietat : Crisatal·lina
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : El Pasteral, Girona
Fòrmula química : BaSO4
Observacions : Amb altres cistalls petits molt ben formats i més tous que la baritina (rar)
Caixa : XXVI
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 25 mm

BARITINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BARITINA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 343

Mineral : Baritina (Espat pesat, barita)
Strunz (8ed.) : VI/A.09-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats sense aigua [SO4]2- sense anions afegits, cations de tamany mitjà)
Localitat : Mina Berta, El Papiol
Fòrmula química : BaSO4
Observacions : amb minerals de ferro, cúprics, microcristalls de malaquita
Caixa : XXVII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 25 x 15 mm

BARITINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 361

Mineral : Melanterita (Vitriol verd)
Varietat : Groga, per oxidació
Strunz (8ed.) : VI/C.06-10 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Santa Creu d'Olérdola, Barcelona
Fòrmula química : Fe++SO4·7(H2O)
Caixa : XXVII
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 25 mm

MELANTERITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 373

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Varietat : Guix dur
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Montalban, Osca
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Observacions : Conté sals fèrriques i reacciona de manera semblant a l'aragonita.
Caixa : XXVIII
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 25 x 20 mm

GUIX-01


(c) Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 378

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Varietat : Alabastre
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Santuari de Montgrony, El Berguedà
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XXVIII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 20 x 15 mm

GUIX-01


(c) Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 379

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Varietat : Alabastre
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : San Salvador de la Vedella, El Berguedà
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Observacions : Amb cristalls de quars
Caixa : XXVIII
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 25 x 10 mm

GUIX-01


(c) Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 380

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Varietat : Cristal·litzat
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XXVIII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 40 x 20 mm

GUIX-01


(c) Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 381

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Varietat : Alabastre, tipus ònix
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Pla de Santamaria (Sarral), Tarragona
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XXVIII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 25 mm

GUIX-01


(c) Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 383

Mineral : Guix (Selenita, espat satinat, alabastre)
Varietat : Alabastre, tipus ònix
Strunz (8ed.) : VI/C.22-20 (Sulfats, Cromats, Molibdenats i Tungstats: Sulfats hidratats sense anions afegits. cations de tamany mitjà)
Localitat : Pla de Santamaria (Sarral), Tarragona
Fòrmula química : CaSO4·2(H2O)
Caixa : XXVIII
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

GUIX-01


(c) Jordi Coll - 2012

GUIX-02


(c) Jordi Coll - 2012