Número : 123

Mineral : Cerusita (Mena blanca de plom)
Strunz (8ed.) : V/B.04-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : PbCO3
Caixa :
Casella : 0
Mides (llarg x ample x alt) : 0 x 0 x 0 mm

CERUSITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CERUSITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 60

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Charleroi, Bèlgica
Fòrmula química : CaCO3
Caixa :
Casella : 0
Mides (llarg x ample x alt) : 0 x 0 x 0 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 581

Mineral : Bismutina (Bismutita)
Strunz (8ed.) : V/C.09-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Còrdoba
Fòrmula química : Bi2(CO3)O2
Observacions : Amb bismut
Caixa : IV
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 10 mm

BISMUTINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

BISMUTINA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 336

Mineral : Boracita
Strunz (8ed.) : V/L.04-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Shelly borates with [BO2]1- to [B6O10]2-)
Localitat : Mar de Màrmara
Fòrmula química : Mg3B7O13Cl
Caixa : XI
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

BORACITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BORACITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 335

Mineral : Kernita (Lesserita, rassorita)
Strunz (8ed.) : V/J.04-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Borats agrupats format cadenes: [B2O4]2- to [B6O10]2-)
Localitat : Kern Country, Califòrnia
Fòrmula química : Na2B4O6(OH)2·3(H2O)
Caixa : XI
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

KERNITA (LESSERITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

KERNITA (LESSERITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 334

Mineral : Colemanita (Neocolmanita)
Strunz (8ed.) : V/J.03-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Borats agrupats format cadenes: [B2O4]2- to [B6O10]2-)
Localitat : Grècia
Fòrmula química : Ca2B6O11·5(H2O)
Caixa : XI
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 60 x 10 mm

COLEMANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

COLEMANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 333

Mineral : Colemanita (Neocolmanita)
Strunz (8ed.) : V/J.03-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Borats agrupats format cadenes: [B2O4]2- to [B6O10]2-)
Localitat : Mar de Màrmara
Fòrmula química : Ca2B6O11·5(H2O)
Observacions : Cristalls
Caixa : XI
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

COLEMANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

COLEMANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 332

Mineral : Ulexita (Boronatrocalcita)
Strunz (8ed.) : V/H.14-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Borats agrupats format plànols: [B2O5]4- to [B2O7]2-)
Localitat : Salinas, Perú
Fòrmula química : NaCaB5O6(OH)6·5(H2O)
Caixa : XI
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 20 mm

ULEXITA (BORONATROCALCITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ULEXITA (BORONATROCALCITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 331

Mineral : Calcita
Varietat : Espat d'Islàndia
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Dirna, Biscaia
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XI
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 30 x 20 mm

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 330

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vall de Sant Nicolau, Bohí, Lleida
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 40 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 329

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 328

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Cantera de Rubí, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Romboedre d'exfoliació
Caixa : XI
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 30 x 20 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 327

Mineral : Calcita
Varietat : Espat d'Islàndia
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Dirna, Biscaia
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XI
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 326

Mineral : Calcita
Varietat : Espat d'Islàndia
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XI
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 40 mm

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT ISLÀNDIA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 325

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 324

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 323

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Riera de Cabrils, Vilasar de Mar, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat vermell, amb microcristalls de cristall de roca
Caixa : XI
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

CALCITA (AMB CRISTALL DE ROCA I ESPAT VERMELL)-01.


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (AMB CRISTALL DE ROCA I ESPAT VERMELL)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 322

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Santa Montserrat, Martorell, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 320

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Turó Castell Font de l'Oreneta, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Amb estries estranyes
Caixa : XI
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 321

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Turó Castell Font de l'Oreneta, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Blanc lletòs
Caixa : XI
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 319

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 318

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Tsumelo, Africa del sudoest
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari, amb malaquita
Caixa : XI
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI AMB MALAQUITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI AMB MALAQUITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 317

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 316

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Tsumelo, Africa del sudoest
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Espat calcari
Caixa : XI
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 90 x 30 x 30 mm

CALCITA (ESPAT CALCARI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (ESPAT CALCARI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 59

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Pics d'Erill, Vall de Bohí, Lleida
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Prismàtica, romboèdrica, radial, columnar
Caixa : XII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 60 x 50 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 58

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Drussa de cristalls romboèdrics radiats
Caixa : XII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 100 x 40 x 30 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 57

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Drussa de cristalls romboèdrics
Caixa : XII
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 60 x 30 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 56

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 60 x 40 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 55

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Orihuela del Tremendal, Serra del Albarracín
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Cristalls fibrosos-radials. Pseudomòrfica de travertí
Caixa : XII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

CALCITA (PSEUDOMÒRFICA DE TRAVERTÍ)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (PSEUDOMÒRFICA DE TRAVERTÍ)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 54

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Santa Montserrat, Martorell, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 53

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Santa Montserrat, Martorell, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Drussa de cristalls romboèdrics-prismàtics, amb marcasita
Caixa : XII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 40 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 52

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Irache, Navarra
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 40 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 51

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Santa Montserrat, Martorell, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Amb cristalls de baritina
Caixa : XII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 30 x 40 mm

CALCITA (BARITINA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (BARITINA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 50

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Pics d'Europa, Cantàbria
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 40 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 49

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : La Pobla de Segur, Lleida
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Cristalls radiats
Caixa : XII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 50 x 40 mm

CALCITA (CRISTALLS RADIATS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (CRISTALLS RADIATS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 48

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Santa Montserrat, Martorell, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Cristalls escalenoèdrics (en dent de gòs)
Caixa : XII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

CALCITA (EN DENT DE GOS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (EN DENT DE GOS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 47

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Dubtòs
Caixa : XII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

CALCITA (DUBTÒS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (DUBTÒS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 46

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Riera Aigua de Valls, Guixers, Lleida (Prop Sant llorenç de Morunys
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 60 x 40 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 45

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Cantera Carretera de les Aigües, Collserola, Barcelona
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : Botroidal amb calcopirita
Caixa : XII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 50 mm

MALAQUITA (CALCOPIRITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MALAQUITA (CALCOPIRITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 277

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Pic del Cristall (2647 m), Serra del Cadí, Lleida
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XIII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 30 x 20 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 276

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XIII
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 275

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XIII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 274

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Turó d'en Castanyer, Tibidabo, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Fonda, sota les roques corneanes. Amb presència de diòpsida i granats
Caixa : XIII
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 40 mm

CALCITA (AMB DIÒPSIDA I GRANATS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (AMB DIÒPSIDA I GRANATS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 273

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Pantà de Santalea, Castellote, Terol
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Prismàtica romboèdrica
Caixa : XIII
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 272

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Bagà
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XIII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

CALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 271

Mineral : Calcita
Varietat : Alabastre
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XIII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

ALABASTRE (CALCITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ALABASTRE (CALCITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 270

Mineral : Calcita
Varietat : Ònix
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Madagascar
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XIII
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 50 x 20 mm

ÒNIX (CALCITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ÒNIX (CALCITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 269

Mineral : Calcita
Varietat : Ònix
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Puebla, Mèxic
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Ònix calcari de Teculi, amb franges de siderita
Caixa : XIII
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

ÒNIX (CALCÀRI)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ÒNIX (CALCÀRI)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 268

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Altafulla, Tarragona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Sobre clipeaster fòssil
Caixa : XIII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

CALCITA (DE CLIPEASTER FÒSSIL)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (DE CLIPEASTER FÒSSIL)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 267

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : El Carmel, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Concreccionada sobre llimonita
Caixa : XIII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 40 mm

CALCITA (SOBRE LIMONITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CALCITA (SOBRE LIMONITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 266

Mineral : Magnesita (Giobertita, espat amargant)
Strunz (8ed.) : V/B.02-30 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Eugui, Navarra
Fòrmula química : MgCO3
Caixa : XIII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 50 x 30 mm

GIOBERTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

GIOBERTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 265

Mineral : Siderita (Espat de ferro)
Strunz (8ed.) : V/B.02-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : El Canigó
Fòrmula química : Fe++CO3
Caixa : XIII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 40 mm

SIDERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SIDERITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 264

Mineral : Siderita (Espat de ferro)
Strunz (8ed.) : V/B.02-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Sierra Menera, Terol
Fòrmula química : Fe++CO3
Caixa : XIII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

SIDERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SIDERITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 263

Mineral : Siderita (Espat de ferro)
Strunz (8ed.) : V/B.02-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Granada
Fòrmula química : Fe++CO3
Caixa : XIII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 40 mm

SIDERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SIDERITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 262

Mineral : Siderita (Espat de ferro)
Strunz (8ed.) : V/B.02-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Serra de Cartagena, Múrcia
Fòrmula química : Fe++CO3
Observacions : Sobre galena
Caixa : XIII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

SIDERITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SIDERITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 261

Mineral : Aragonita (Nicolsonita (Zn), Tarnowitzita (Pb))
Strunz (8ed.) : V/B.04-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Montjuich, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XIII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 30 mm

ARAGONITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ARAGONITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 260

Mineral : Aragonita (Nicolsonita (Zn), Tarnowitzita (Pb))
Strunz (8ed.) : V/B.04-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Minglanilla, Conca (prisma hexagonal); Molina d'Aragó, Guadalajara
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XIII
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

ARAGONITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ARAGONITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 259

Mineral : Aragonita (Nicolsonita (Zn), Tarnowitzita (Pb))
Strunz (8ed.) : V/B.04-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Peñamelera
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Forma radiada
Caixa : XIII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

ARAGONITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ARAGONITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 258

Mineral : Aragonita (Aragonita plúmbica)
Varietat : Tarnowitzita
Strunz (8ed.) : V/B.04-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Tsumelo, Africa del Sudoest
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XIII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

TARNOWITZITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TARNOWITZITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 257

Mineral : Estroncianita
Strunz (8ed.) : V/B.04-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Escòcia
Fòrmula química : SrCO3
Caixa : XIII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 30 x 20 mm

ESTRONCIANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ESTRONCIANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 256

Mineral : Estroncianita
Strunz (8ed.) : V/B.04-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Sant Ramon, Gurb (prop de Vic)
Fòrmula química : SrCO3
Observacions : Semblant a la celestina de La Pobla de Segur (esfervescent amb clorhídric i precipitat blanc amb sulfúric)
Caixa : XIII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm

ESTRONCIANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ESTRONCIANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 127

Mineral : Dolomita
Strunz (8ed.) : V/B.03-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : El Calvario, Teruel
Fòrmula química : CaMg(CO3)2
Observacions : Teruelita
Caixa : XIV
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 5 x 5 x 5 mm

TERUELITA (DOLOMITA) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 126

Mineral : Dolomita
Strunz (8ed.) : V/B.03-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : La Florida, Santander
Fòrmula química : CaMg(CO3)2
Caixa : XIV
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

DOLOMITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

DOLOMITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 125

Mineral : Dolomita
Strunz (8ed.) : V/B.03-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Eugui, Navarra
Fòrmula química : CaMg(CO3)2
Caixa : XIV
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 40 mm

DOLOMITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

DOLOMITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 124

Mineral : Ankerita (Dolomita marró)
Strunz (8ed.) : V/B.03-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Bellmunt, Tarragona
Fòrmula química : Ca(Fe++,Mg,Mn)(CO3)2
Caixa : XIV
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 40 x 30 mm

ANKERITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANKERITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 122

Mineral : Cerusita (Mena blanca de plom)
Strunz (8ed.) : V/B.04-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : PbCO3
Caixa : XIV
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

CERUSITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CERUSITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 121

Mineral : Cerusita (Mena blanca de plom)
Strunz (8ed.) : V/B.04-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : PbCO3
Observacions : Amb baritina
Caixa : XIV
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 40 mm

CERUSITA (AMB BARITINA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CERUSITA (AMB BARITINA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 119

Mineral : Cerusita (Mena blanca de plom)
Strunz (8ed.) : V/B.04-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Anglès, Girona
Fòrmula química : PbCO3
Caixa : XIV
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 10 mm

CERUSITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CERUSITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 120

Mineral : Cerusita (Mena blanca de plom)
Strunz (8ed.) : V/B.04-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mibladen, Marroc
Fòrmula química : PbCO3
Observacions : Cristall rar
Caixa : XIV
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 30 mm

CERUSITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CERUSITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 118

Mineral : Cerusita (Mena blanca de plom)
Strunz (8ed.) : V/B.04-40 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Serra de Cartagena, Múrcia
Fòrmula química : PbCO3
Caixa : XIV
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 30 x 30 mm

CERUSITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CERUSITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 117

Mineral : Smithsonita (Calamina, galmei)
Strunz (8ed.) : V/B.02-60 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : La Selva del Camp, Tarragona
Fòrmula química : ZnCO3
Caixa : XIV
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 40 mm

SMITHSONITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SMITHSONITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 116

Mineral : Smithsonita (Calamina, galmei)
Strunz (8ed.) : V/B.02-60 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Sobrado, Lleò
Fòrmula química : ZnCO3
Caixa : XIV
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

SMITHSONITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SMITHSONITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 115

Mineral : Smithsonita (Calamina, galmei)
Strunz (8ed.) : V/B.02-60 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Tsumelo, Africa del Sudoest
Fòrmula química : ZnCO3
Caixa : XIV
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 40 mm

SMITHSONITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SMITHSONITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 114

Mineral : Esferocobaltita (Cobaltocalcita, ònix cobaltífer)
Strunz (8ed.) : V/B.02-70 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Peramea, Lleida
Fòrmula química : CoCO3
Caixa : XIV
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

ESFEROCOBALTITA (COBALTOCALCITA, ÒNIX COBALTÍFER)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ESFEROCOBALTITA (COBALTOCALCITA, ÒNIX COBALTÍFER)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 113

Mineral : Esferocobaltita (Cobaltocalcita, ònix cobaltífer)
Strunz (8ed.) : V/B.02-70 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Peramea, Lleida
Fòrmula química : CoCO3
Caixa : XIV
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

ESFEROCOBALTITA (COBALTOCALCITA, ÒNIX COBALTÍFER)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ESFEROCOBALTITA (COBALTOCALCITA, ÒNIX COBALTÍFER)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 112

Mineral : Smithsonita (Calamina, galmei)
Strunz (8ed.) : V/B.02-60 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Massif Central, França
Fòrmula química : ZnCO3
Caixa : XIV
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 110 x 50 x 40 mm

SMITHSONITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SMITHSONITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 111

Mineral : Rodocrocita (Dialogita, espat de manganès)
Strunz (8ed.) : V/B.02-50 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Pea Rioja, Argentina
Fòrmula química : MnCO3
Caixa : XIV
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 40 mm

RODOCROCITA (DIALOGITA) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

RODOCROCITA (DIALOGITA) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 110

Mineral : Zaratita (Tejasita, maragda de níquel,ònix niquelífer)
Strunz (8ed.) : V/E.05-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats hidratats amb anions afegits)
Fòrmula química : Ni3(CO3)(OH)4·4(H2O)
Caixa : XIV
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 60 x 50 mm

ZARATITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ZARATITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 109

Mineral : Baritocalcita
Strunz (8ed.) : V/B.04-60 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Carretera de les Aigües, Collserola, Barcelona
Fòrmula química : BaCa(CO3)2
Caixa : XIV
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

BARITOCALCITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITOCALCITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 108

Mineral : Baritocalcita
Strunz (8ed.) : V/B.04-60 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Santa Montserrat, Martorell, Barcelona
Fòrmula química : BaCa(CO3)2
Caixa : XIV
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 20 mm

BARITOCALCITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARITOCALCITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 44

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Tsumelo, Africa del sudoest
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Caixa : XV
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

MALAQUITA (CRISTALLS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MALAQUITA (CRISTALLS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 43

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Índia
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Caixa : XV
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

MALAQUITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MALAQUITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 41

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Torre de Campo, Córdoba
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : Amb calcosina i cristalls de quars
Caixa : XV
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 40 mm

MALAQUITA (CALCOSINA, QUARS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MALAQUITA (CALCOSINA, QUARS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 40

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : Forma botroidal entrecalcopirita i hematites entre cristalls de quars de formes variades
Caixa : XV
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 50 x 20 mm

MALAQUITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MALAQUITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 39

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Observacions : Amorfa i cristal·litzada entre quars
Caixa : XV
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 40 mm

AZURITA (AMB QUARS)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA (AMB QUARS)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 38

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Coopper Queen Mine, Arizona, USA
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Observacions : Amb malaquita
Caixa : XV
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 40 x 20 mm

AZURITA (MALAQUITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA (MALAQUITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 37

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Observacions : Cristal·litzada
Caixa : XV
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

AZURITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 36

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Guadalajara
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Caixa : XV
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm

AZURITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 35

Mineral : Atzurita (Chessylita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Bou-Azzer, Marroc
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Caixa : XV
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 40 mm

AZURITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AZURITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 34

Mineral : Hidrozincita (Marionita, flor de zinc)
Strunz (8ed.) : V/C.01-100 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Pics d'Europa, Cantàbria
Fòrmula química : Zn5(CO3)2(OH)6
Caixa : XV
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

HIDROZINCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

HIDROZINCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 33

Mineral : Auricalcita
Strunz (8ed.) : V/C.01-110 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Caixa : XV
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 40 mm

AURICALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AURICALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 32

Mineral : Auricalcita
Strunz (8ed.) : V/C.01-110 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Caixa : XV
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 50 x 40 mm

AURICALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AURICALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 31

Mineral : Auricalcita
Strunz (8ed.) : V/C.01-110 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Katanga
Fòrmula química : (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Caixa : XV
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 40 mm

AURICALCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AURICALCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 30

Mineral : Stichtita
Strunz (8ed.) : V/E.03-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats hidratats amb anions afegits)
Localitat : Dundas, Tasmània
Fòrmula química : Mg6Cr2(CO3)(OH)16·4(H2O)
Caixa : XV
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 20 mm

STICHTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

STICHTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 472

Mineral : Smithsonita (Calamina, galmei)
Strunz (8ed.) : V/B.02-60 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : La Selva del Camp, Tarragona
Fòrmula química : ZnCO3
Caixa : XXVI
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 35 mm

SMITSHONITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

SMITSHONITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

SMITSHONITA-03


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 471

Mineral : Rodocrocita (Dialogita)
Strunz (8ed.) : V/B.02-50 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : P. Rioja, Argentina
Fòrmula química : MnCO3
Caixa : XXVI
Casella : 10
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 30 x 25 mm

RODOCROSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 483

Mineral : Bismutina (Bismutita)
Strunz (8ed.) : V/C.09-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Hiendelaencina, Guadalajara
Fòrmula química : Bi2(CO3)O2
Observacions : Sobre baritina
Caixa : XXVI
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 40 x 25 mm

BISMUTINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 345

Mineral : Azurita (Chessilita)
Strunz (8ed.) : V/C.01-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Font del Lleó, Pedralbes
Fòrmula química : Cu3(CO3)2(OH)2
Caixa : XXVII
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 45 x 15 mm

AZURITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 346

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Turó al costat de la Font de l'Oreneta (Pedralbes)
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : amb goetita, limonita cavernosa, quars, calcita, pirolusita i calcopirita
Caixa : XXVII
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 35 x 25 mm

MALAQUITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 347

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Turó al costat de la Font de l'Oreneta (Pedralbes)
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : amb goetita, limonita cavernosa, quars, calcita, pirolusita i calcopirita; hematites entre quars verd
Caixa : XXVII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 30 x 20 mm

MALAQUITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 348

Mineral : Malaquita
Strunz (8ed.) : V/C.01-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats amb anions afegits)
Localitat : Carretera sobre la Font del Lleó, Pedralbes
Fòrmula química : Cu2(CO3)(OH)2
Observacions : amb goetita, limonita cavernosa, quars, calcita, pirolusita i calcopirita; hematites entre quars verd
Caixa : XXVII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

MALAQUITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

MALAQUITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 368

Mineral : Calcita
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Rasos de Peguera, Serra de Queralt, Bergadà
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XXVIII
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 30 x 25 mm

CALCITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 367

Mineral : Aragonita (Nicolsonita (Zn), Tarnowitzita (Pb))
Varietat : Férrica
Strunz (8ed.) : V/B.04-10 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Vallirana, Barcelona
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Forta reacció amb el clorhídric. Reacció alcalina amb l'oxalat amònic. Reacciona en blau amb el ferrocianur potàsic i amb color verd oliva amb el ferrocianur.
Caixa : XXVIII
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 15 mm

ARAGONITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 369

Mineral : Calcita
Varietat : Magnesífera
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Carretera Port de Pals, Bagà
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Forta efervescència amb el clorhídric. Lletada blanca i semi-coagulada amb l'oxalat amònic. No reacciona en blau amb el ferricianur potàsic, sino que ho fa amb una forta lletada blanca.
Caixa : XXVIII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 20 x 15 mm

CALCITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 370

Mineral : Calcita
Varietat : Magnesífera
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Presa de La Baells, Bergadà
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XXVIII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 15 mm

CALCITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 372

Mineral : Calcita
Varietat : Espàtica
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Pedralbes
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : El color castany
Caixa : XXVIII
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 15 mm

CALCITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 375

Mineral : Calcita
Varietat : Espàtica
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Mina Berta, El Papiol
Fòrmula química : CaCO3
Observacions : Amb marbre i una capa amb pirita.
Caixa : XXVIII
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 25 x 15 mm

CALCITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 376

Mineral : Calcita
Varietat : Radial columnar
Strunz (8ed.) : V/B.02-20 (Nitrats, Carbonats i Borats: Carbonats no hidratats [CO3]2- sense anions afegits)
Localitat : Gualba de Dalt, Montseny
Fòrmula química : CaCO3
Caixa : XXVIII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 45 x 25 mm

CALCITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

CALCITA-02


(c) Jordi Coll - 2012