Número : 143

Mineral : Apatita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Panasqueira, Portugal
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Caixa : XVII
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

APATITO -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

APATITO -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 140

Mineral : Adamina (Adamita)
Strunz (8ed.) : VII/B.06-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : Zn2(AsO4)(OH)
Caixa : XVII
Casella : 12
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 20 x 20 mm

ADAMINA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ADAMINA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 139

Mineral : Lazulita (Klaprotita, espat blau)
Strunz (8ed.) : VII/B.08-20 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Andes de Ovalle, Xile
Fòrmula química : MgAl2(PO4)2(OH)2
Caixa : XVII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

LAZULITA (KLAPROTITA) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

LAZULITA (KLAPROTITA) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 138

Mineral : Ambligonita
Strunz (8ed.) : VII/B.02-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Càceres
Fòrmula química : (Li,Na)Al(PO4)(F,OH)
Caixa : XVII
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

AMBLIGONITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AMBLIGONITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 137

Mineral : Conicalcita (Higginsita)
Strunz (8ed.) : VII/B.26-50 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : CaCu(AsO4)(OH)
Observacions : Amb critalls d'atzurita
Caixa : XVII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

CONICALCITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CONICALCITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 136

Mineral : Descloizita (Ramarita)
Strunz (8ed.) : VII/B.27-20 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Tsumelo, Africa del Sudoest
Fòrmula química : PbZn(VO4)(OH)
Caixa : XVII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

DESCLOIZITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

DESCLOIZITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 135

Mineral : Parahopeita
Strunz (8ed.) : VII/C.11-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Zambia
Fòrmula química : Zn3(PO4)2·4(H2O)
Caixa : XVII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 30 mm

PARAHOPEITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PARAHOPEITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 134

Mineral : Apatita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Panasqueira, Portugal
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Caixa : XVII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

APATITO -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

APATITO -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 133

Mineral : Apatita
Varietat : Lazurapatita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Caixa : XVII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 20 x 20 mm

APATITO (LAZURAPATITO) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

APATITO (LAZURAPATITO) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 132

Mineral : Apatita
Varietat : Esparraguina
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Jumilla, Múrcia
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Caixa : XVII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 40 mm

ESPARRAGUINA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ESPARRAGUINA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 131

Mineral : Piromorfita (Fosfomimetina, mena verda de plom,campilita)
Strunz (8ed.) : VII/B.39-150 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Horcajo,Ciutat Real
Fòrmula química : Pb5(PO4)3Cl
Caixa : XVII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm

PIROMORFITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PIROMORFITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 130

Mineral : Piromorfita (Fosfomimetina, mena verda de plom,campilita)
Strunz (8ed.) : VII/B.39-150 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Horcajo,Ciutat Real
Fòrmula química : Pb5(PO4)3Cl
Caixa : XVII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 20 mm

PIROMORFITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

PIROMORFITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 129

Mineral : Mimetita (Mimetesita, arsenopiromorfita, prixita, campilita)
Strunz (8ed.) : VII/B.39-160 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Tsumelo, Africa del Sudoest
Fòrmula química : Pb5(AsO4)3Cl
Caixa : XVII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

MIMETESITA -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

MIMETESITA -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 128

Mineral : Vanadinita (Endlichita-(As))
Strunz (8ed.) : VII/B.39-170 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Arizona, Usa
Fòrmula química : Pb5(VO4)3Cl
Observacions : Vanadinita arsènica
Caixa : XVII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 10 mm

ENDLICHITA (VANADINITA ARSÈNICA) -01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ENDLICHITA (VANADINITA ARSÈNICA) -02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 234

Mineral : Vanadinita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-170 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Pb5(VO4)3Cl
Caixa : XVIII
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

VANADINITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

VANADINITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 233

Mineral : Vanadinita
Strunz (8ed.) : VII/B.39-170 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Pb5(VO4)3Cl
Caixa : XVIII
Casella : 2
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

VANADINITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

VANADINITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 232

Mineral : Variscita (Bolivarita, barrandita,uthalita,lucinita)
Strunz (8ed.) : VII/C.09-50 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Utah, USA
Fòrmula química : AlPO4·2(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 3
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

VARISCITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

VARISCITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 231

Mineral : Eritrina (Flor de cobalt)
Strunz (8ed.) : VII/C.13-70 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Co3(AsO4)2·8(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 50 x 50 mm

ERITRINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ERITRINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 230

Mineral : Eritrina (Flor de cobalt)
Strunz (8ed.) : VII/C.13-70 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Co3(AsO4)2·8(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 6
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm

ERITRINA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ERITRINA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 229

Mineral : Anapaita
Strunz (8ed.) : VII/C.19-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Alp, Girona
Fòrmula química : Ca2Fe++(PO4)2·4(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 7
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm

ANAPAITA (TAMANITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANAPAITA (TAMANITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 228

Mineral : Roselita
Strunz (8ed.) : VII/C.17-100 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Ca2(Co,Mg)(AsO4)2·2(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 8
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

ROSELITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ROSELITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 227

Mineral : Annabergita (Flor de níquel)
Strunz (8ed.) : VII/C.13-80 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Vimbodí, Tarragona
Fòrmula química : Ni3(AsO4)2·8(H2O)
Observacions : Sobre galena
Caixa : XVIII
Casella : 9
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 40 mm

ANNABERGITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANNABERGITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 226

Mineral : Eucroita
Strunz (8ed.) : VII/D.07-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Santa Lucía, Perú
Fòrmula química : Cu2(AsO4)(OH)·3(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 40 mm

EUCROITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

EUCROITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 225

Mineral : Ludlamita
Strunz (8ed.) : VII/C.10-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Idaho, USA
Fòrmula química : (Fe++,Mg,Mn)3(PO4)2·4(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 10 mm

LUDLAMITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 224

Mineral : Wavellita
Strunz (8ed.) : VII/D.13-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Magnet Cove, Carland, Arkansas, USA
Fòrmula química : Al3(PO4)2(OH,F)3·5(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 14
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 40 mm

WAVELLITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

WAVELLITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 223

Mineral : Brazilianita
Strunz (8ed.) : VII/B.12-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Brasil
Fòrmula química : NaAl3(PO4)2(OH)4
Caixa : XVIII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

BRAZILIANITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BRAZILIANITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 222

Mineral : Tirolita
Strunz (8ed.) : VII/D.54-20 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Nazca, Perú
Fòrmula química : CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4·6(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 16
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 30 mm

TIROLITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TIROLITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 221

Mineral : Liroconita (Licoridita)
Strunz (8ed.) : VII/D.20-40 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Santa Lucía, Perú
Fòrmula química : Cu2Al(AsO4)(OH)4·4(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 30 mm

LIROCONITA (LICORIDITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

LIROCONITA (LICORIDITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 220

Mineral : Evansita
Strunz (8ed.) : VII/D.23-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Santa Creu d'Olorda, Barcelona
Fòrmula química : Al3(PO4)(OH)6·6(H2O) (?)
Caixa : XVIII
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 10 x 10 mm

EVANSITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 219

Mineral : Tinticita
Strunz (8ed.) : VII/D.11-60 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Bruguès
Fòrmula química : Fe+++5(PO4,VO4)4·7(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 19
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

TINTICITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

TINTICITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 218

Mineral : Fosfuranilita
Strunz (8ed.) : VII/E.07-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Trujillo, Perú
Fòrmula química : KCa(H3O)3(UO2)7(PO4)4O4·8(H2O)
Observacions : Entre d'altres minerals estranys i d'urani
Caixa : XVIII
Casella : 20
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 50 mm

FOSFURANILITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

FOSFURANILITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 217

Mineral : Saleeita
Strunz (8ed.) : VII/E.01-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Càceres
Fòrmula química : Mg(UO2)2(PO4)2·10(H2O)
Observacions : Amb pechblenda
Caixa : XVIII
Casella : 21
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 30 mm

SALEITA (AMB PECHBLENDA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

SALEITA (AMB PECHBLENDA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 216

Mineral : Torbernita (Chalcolita, coure uranífer)
Strunz (8ed.) : VII/E.01-70 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : França
Fòrmula química : Cu(UO2)2(PO4)2·8-12(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 22
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

CHALCOLITA (TORBERNITA)-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CHALCOLITA (TORBERNITA)-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 215

Mineral : Autunita (Mica d'urani)
Strunz (8ed.) : VII/E.01-90 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Beira Alta, Portugal
Fòrmula química : Ca(UO2)2(PO4)2·10-12(H2O)
Observacions : Mica d'urani i calci
Caixa : XVIII
Casella : 23
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 30 x 30 mm

ANTUNITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

ANTUNITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 214

Mineral : Carnotita
Strunz (8ed.) : VII/E.11-50 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : La Plana de Montrós, Lleida
Fòrmula química : K2(UO2)2V2O8·3(H2O)
Caixa : XVIII
Casella : 24
Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 20 mm

CARNOTITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

CARNOTITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 213

Mineral : Fosfuranilita
Strunz (8ed.) : VII/E.07-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Trujillo, Perú
Fòrmula química : KCa(H3O)3(UO2)7(PO4)4O4·8(H2O)
Observacions : Entre d'altres minerals estranys i d'urani
Caixa : XVIII
Casella : 25
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 30 mm

FOSFURANILITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

FOSFURANILITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 174

Mineral : Autunita (Mica d'urani)
Strunz (8ed.) : VII/E.01-90 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats i vanadats amb urani: [UO2]2+ - [PO4 | AsO4]3- i [UO2]2+ - [V2O8]6-)
Localitat : Portugal
Fòrmula química : Ca(UO2)2(PO4)2·10-12(H2O)
Observacions : Mica d'urani i calci
Caixa : XIX
Casella : 1
Mides (llarg x ample x alt) : 80 x 50 x 30 mm

AUTUNITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

AUTUNITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 173

Mineral : Austinita
Varietat : Barthita,Austinita-(Cu), Cuproaustinita
Strunz (8ed.) : VII/B.26-40 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Minas Ojuela Mapini, Durango, Mèxic
Fòrmula química : CaZn(AsO4)(OH)
Caixa : XIX
Casella : 4
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm

BARTHITA-01


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

BARTHITA-02


(c) Yoselin Senmache, Jordi Coll - 2012

Número : 465

Mineral : Wavellita
Strunz (8ed.) : VII/D.13-10 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Magnetic Cove, Carland Co. Arkansas, USA
Fòrmula química : Al3(PO4)2(OH,F)3·5(H2O)
Caixa : XXVI
Casella : 5
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 30 mm

WAVELLITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

WAVELLITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 479

Mineral : Eritrina (Flor de cobalt)
Strunz (8ed.) : VII/C.13-70 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats sense anions afegits. cations de mitjà i petit tamany: Be i Mn, Fe, Cu, Zn, Mg)
Localitat : Bou Azzer, Marroc
Fòrmula química : Co3(AsO4)2·8(H2O)
Caixa : XXVI
Casella : 17
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 40 mm

ERITRINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

ERITRINA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 480

Mineral : Apatita
Varietat : Esparraguina
Strunz (8ed.) : VII/B.39-00 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats sense aigua amb anions afegits F, Cl, O, OH. cations de molt petit tamany: Li, Be)
Localitat : Jumilla, Múrcia
Fòrmula química : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Observacions : Amb especulerita, sobre roca eruptiva.
Caixa : XXVI
Casella : 18
Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 35 mm

ESPARRAGUINA-01


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 382

Mineral : Evansita
Strunz (8ed.) : VII/D.23-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Coll del Portell, Sant Pere Martir, Barcelona
Fòrmula química : Al3(PO4)(OH)6·6(H2O) (?)
Observacions : Entre sals fèrriques i ferroses.
Caixa : XXVIII
Casella : 11
Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 25 x 15 mm

EVANSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

EVANSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 384

Mineral : Evansita
Varietat : Caolinitzada
Strunz (8ed.) : VII/D.23-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Coll del Portell, Sant Pere Martir, Barcelona
Fòrmula química : Al3(PO4)(OH)6·6(H2O) (?)
Observacions : Entre sals fèrriques i ferroses.
Caixa : XXVIII
Casella : 13
Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 20 mm

EVANSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

EVANSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012

Número : 386

Mineral : Evansita
Varietat : Caolinitzada
Strunz (8ed.) : VII/D.23-30 (Fosfats, Arseniats i Vanadats: Fosfats hidratats amb anions afegits, la majoria dels cations de petit tamany: Be, Li)
Localitat : Coll del Portell, Sant Pere Martir, Barcelona
Fòrmula química : Al3(PO4)(OH)6·6(H2O) (?)
Observacions : Amb sals fèrriques i ferroses.
Caixa : XXVIII
Casella : 15
Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 35 x 25 mm

EVANSITA-01


(c) Jordi Coll - 2012

EVANSITA-02


(c) Jordi Coll - 2012