Strunz Classification
Class :
Type  :
Apophyllite series
        VIII/H.01-00 - Apophyllite - KCa4(Si4O10)2F8(H2O) - 4/m 2/m 2/m - P4/mnc
        VIII/H.01-10 - Natroapophyllite - NaCa4Si8O20F8(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Pnnm
        VIII/H.01-20 - Fluorapophyllite - (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)8(H2O) - 4/m 2/m 2/m - P4/mnc
        VIII/H.01-30 - Hydroxyapophyllite - KCa4Si8O20(OH,F)8(H2O) - 4/m 2/m 2/m - P4/mnc
Davanite - Dalyite series
        VIII/H.02-10 - Cuprorivaite - CaCuSi4O10 - 4/m 2/m 2/m - P4/nnc
        VIII/H.02-20 - Wesselsite - SrCu++Si4O10 - 4/m 2/m 2/m - P4/ncc
        VIII/H.02-30 - Effenbergerite - BaCuSi4O10 - 4/m 2/m 2/m - P4/nnc
        VIII/H.02-40 - Gillespite - BaFe++Si4O10 - 4/m 2/m 2/m - P4/ncc
        VIII/H.02-50 - Sanbornite - BaSi2O5 - 2/m 2/m 2/m - Pmnb
        VIII/H.02-60 - Bigcreekite - BaSi2O54(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Pnma
Sanbornite series
        VIII/H.03-10 - Davanite - K2TiSi6O15 -  -1 - P-1
        VIII/H.03-20 - Dalyite - K2ZrSi6O15 -  -1 - P-1
Fenaksite series
        VIII/H.04-10 - Fenaksite - (K,Na,Ca)4(Fe++,Fe+++,Mn)2Si8O20(OH,F) -  -1 - P-1
        VIII/H.04-20 - Manaksite - KNaMn++Si4O10 -  -1 - P-1
        VIII/H.04-30 - Ershovite - Na4K3(Fe++,Mn++,Ti)2Si8O20(OH)45(H2O) -  -1 - P-1
Natrosilite - Revdite series
        VIII/H.05-10 - Natrosilite - Na2Si2O5 - 2/m - P21/a
        VIII/H.05-30 - Kanemite - NaHSi2O53(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Pbcn
        VIII/H.05-40 - Revdite - Na2Si2O55(H2O) - 2 - C2
Latiumite - Tuscanite series
        VIII/H.06-10 - Latiumite - (Ca,K)8(Al,Mg,Fe)(Si,Al)10O25(SO4) - 2 - P21
        VIII/H.06-20 - Tuscanite - K(Ca,Na)6(Si,Al)10O22(SO4,CO3,(OH)2)(H2O) - 2/m - P21/a
Carletonite series
        VIII/H.07-10 - Carletonite - KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(OH,F)(H2O) - 4/m 2/m 2/m - P4/mbm
Talc series
        VIII/H.09-10 - Pyrophyllite - Al2Si4O10(OH)2 -  -1 - P-1
        VIII/H.09-20 - Ferripyrophyllite - Fe+++2Si4O10(OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.09-30 - Macaulayite - (Fe+++,Al)24Si4O43(OH)2 -  ?  - C?
        VIII/H.09-40 - Talc - Mg3Si4O10(OH)2 - 2/m - C2/c
        VIII/H.09-50 - Minnesotaite - (Fe++,Mg)3Si4O10(OH)2 -  -1 - C-1
        VIII/H.09-60 - Willemseite - (Ni,Mg)3Si4O10(OH)2 - 2/m - C2/c
        VIII/H.09-65 - Pimelite - Ni3Si4O10(OH)24(H2O) -  ?  - Unk
        VIII/H.09-70 - Kegelite - Pb8Al4Si8O20(SO4)2(CO3)4(OH)8 -  ?  - A2/m,A2,Am
Mica group, Muscovite series
        VIII/H.10-10 - Aluminoceladonite - KAl(Mg,Fe++)[ ]Si4O10(OH)2 - 2/m -  ? 
        VIII/H.10-100 - Tobelite - (NH4,K)Al2(Si3Al)O10(OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.10-110 - Nanpingite - Cs(Al,Mg,Fe++,Li)2(Si3Al)O10(OH,F)2 - 2/m - C2/c
        VIII/H.10-20 - Ferro-aluminoceladonite - K2Fe++2Al2Si8O20(OH)4 - 2/m - C2/m
        VIII/H.10-30 - Celadonite - K(Mg,Fe++)(Fe+++,Al)[Si4O10](OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.10-35 - Chromceladonite - KCrMg(Si4O10)(OH)2 - 2 - C2
        VIII/H.10-40 - Ferroceladonite - K2Fe++Fe+++Si8O20(OH)4 - 2/m - C2/m
        VIII/H.10-50 - Paragonite - NaAl2(Si3Al)O10(OH)2 -  ?  - C2/c,Cc
        VIII/H.10-60 - Boromuscovite - KAl2(Si3B)O10(OH,F)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.10-70 - Muscovite - KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.10-80 - Chromphyllite - (K,Ba)(Cr,Al)2[AlSi3O10](OH,F)2 - 2/m - C2c
        VIII/H.10-90 - Roscoelite - K(V,Al,Mg)2AlSi3O10(OH)2 - 2/m - C2/m
Mica group, Biotite series
        VIII/H.11-00 - Zinnwaldite - KLiFe++Al(AlSi3)O10(F,OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-00 - Biotite - K(Mg,Fe++)3[AlSi3O10(OH,F)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-10 - Polylithionite - KLi2AlSi4O10(F,OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-100 - Hendricksite - K(Zn,Mg,Mn)3Si3AlO10(OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-105 - Fluorannite - KFe++3AlSi3O10F2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-110 - Annite - KFe++3AlSi3O10(OH,F)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-120 - Tetra-ferri-annite - K(Fe++,Mg)3(Fe+++,Al)Si3O10(OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-130 - Ephesite - NaLiAl2(Al2Si2)O10(OH)2 - 2/m - C2/c
        VIII/H.11-140 - Preiswerkite - NaMg2Al3Si2O10(OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-150 - Eastonite - KMg2Al[Al2Si2O10](OH)2 - 2/m -  ? 
        VIII/H.11-160 - Siderophyllite - KFe++2Al(Al2Si2)O10(F,OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-20 - Tainiolite - KLiMg2Si4O10F2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-30 - Norrishite - K(Mn+++2Li)Si4O12 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-40 - Montdorite - (K,Na)(Fe++,Mn++,Mg)2.5[Si4O10](F,OH)2 - 2/m - C2/c
        VIII/H.11-50 - Trilithionite - KLi1.5Al1.5AlSi3O10F2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-60 - Masutomilite - K(Li,Al,Mn++)3[(Si,Al)4O10](F,OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-70 - Aspidolite - NaMg3AlSi3O10(OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.11-80 - Phlogopite - KMg3(Si3Al)O10(F,OH)2 - 2/m - C2/m
Mica group, Lepidolite series
        VIII/H.12-00 - Lepidolite - K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 -  ?  - C2/m,Cm
        VIII/H.12-10 - Anandite - (Ba,K)(Fe++,Mg)3(Si,Al,Fe)4O10(S,OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.12-20 - Bityite - CaLiAl2(AlBeSi2)O10(OH)2 - 2/m - C2/c
        VIII/H.12-30 - Kinoshitalite - (Ba,K)(Mg,Mn,Al)3Si2Al2O10(OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.12-35 - Ferrokinoshitalite - (Ba,K)(Fe++,Mg)3(Si2Al2)O10 (OH,F)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.12-40 - Margarite - CaAl2(Al2Si2)O10(OH)2 - 2/m - C2/c
        VIII/H.12-50 - Chernykhite - (Ba,Na)V+++,Al)2(Si,Al)4O10(OH)2 - 2/m - C2/c
        VIII/H.12-60 - Clintonite - Ca(Mg,Al)3(Al3Si)O10(OH)2 - 2/m - C2/m
Mica group - Glauconite series
        VIII/H.13-00 - Glauconite - (K,Na)(Fe+++,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.13-10 - Wonesite - (Na,K).5(Mg,Fe,Al)3(Si,Al)4O10(OH,F)2 - 2/m - C2/m
Agrellite - Mountainite series
        VIII/H.15-10 - Agrellite - NaCa2Si4O10F -  -1 - P-1
        VIII/H.15-20 - Fedorite - KNa4Ca4(Al,Si)16O36(OH,F)46(H2O) -  -1 - C-1
        VIII/H.15-30 - Mountainite - (Ca,Na2,K2)2Si4O103(H2O) - 2/m - P21/a,P21/c,P21/n
Erlianite series
        VIII/H.16-10 - Erlianite - (Fe++,Mg)4(Fe+++,V+++)2[Si6O15](O,OH)8 -  ?  - Pmmn,Pm21
Stilpnomelane series
        VIII/H.17-10 - Bannisterite - KCa(Mn,Fe++,Zn,Mg)21(Si,Al)32O76(OH)164-12(H2O) - 2/m - A2/a
        VIII/H.17-20 - Bariumbannisterite - (K,H3O)(Ba,Ca)(Mn++,Fe++,Mg)21(Si,Al)32O80(O,OH)164-12(H2O) -  ?  -  ? 
        VIII/H.17-30 - Lennilenapeite - K6-7(Mg,Mn,Fe++,Fe+++,Zn)48(Si,Al)72(O,OH)21616(H2O) -  ?  - Unk (pseudo-HEX)
        VIII/H.17-40 - Stilpnomelane - K(Fe++,Mg,Fe+++,Al)8(Si,Al)12(O,OH)272(H2O) -  -1 - P-1
        VIII/H.17-45 - Franklinphilite - (K,Na)4(Mn++,Mg,Zn)48(Si,Al)72(O,OH)2166(H2O) -  ?  - pseudo-HEX P1 or P-1
        VIII/H.17-50 - Parsettensite - (K,Na,Ca)(Mn,Al)7Si8O20(OH)82(H2O) (?) - 2/m - C2/m
        VIII/H.17-60 - Ganophyllite - (K,Na)2(Mn,Al,Mg)8(Si,Al)40O96(OH)1621(H2O) - 2/m - A2/a
        VIII/H.17-70 - Eggletonite - Na2Mn8[Si11AlO29](OH)711(H2O) -  ?  - Ia or I2/a
        VIII/H.17-75 - Tamaite - (Ca,K,Ba,Na)3-4Mn24(Si,Al)40(O,OH)11221(H2O) - 2/m - P21/a
        VIII/H.17-80 - Ekmanite - (Fe++,Mg,Mn,Fe+++)3(Si,Al)4O10(OH)22(H2O) -  ?  - Unk
Smectite/Montmorillonite group
        VIII/H.18-05 - Lunijianlaite - LiAl6(Si7Al)O20(OH)10 -  ?  - Unk
        VIII/H.18-07 - Saliotite - Na0.5Li0.5Al3AlSi3O10(OH)5 - 2/m - C2/m
        VIII/H.18-10 - Kulkeite - Na0.35Mg8AlSi7O20(OH)10 -  ?  - Unk
        VIII/H.18-20 - Aliettite - [Mg3Si4O10(OH)2](Ca0.5,Na)0.33(Al,Mg,Fe++)2-3(Si,Al)4O10(OH)2n(H2O) -  ?  - Unk
        VIII/H.18-30 - Rectorite - (Na,Ca)Al4(Si,Al)8O20(OH)42(H2O) -  ?  - Unk
        VIII/H.18-50 - Tosudite - Na0,5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18(OH)125(H2O) -  ?  - Unk
        VIII/H.18-60 - Corrensite - (Ca,Na,K)(Mg,Fe,Al)9(Si,Al)8O20(OH)10n(H2O) -  ?  - Unk
        VIII/H.18-70 - Hydrobiotite - [K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2][(Mg,Fe++,Al)3(Si,Al)4O10(OH)24(H2O)] - 2/m - C2/m
Brammallite - Yakhontovite series
        VIII/H.19-10 - Brammallite - (Na,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] - 2/m - C2/c
        VIII/H.19-15 - Illite - (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] - 2/m - C2/m
        VIII/H.19-20 - Montmorillonite - (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2n(H2O) - 2/m - C2/m
        VIII/H.19-30 - Beidellite - Na0.5Al2(Si3.5Al0.5)O10(OH)2n(H2O) - 2/m - C2/m or ORTH
        VIII/H.19-40 - Nontronite - Na0.3Fe+++2(Si,Al)4O10(OH)2n(H2O) - 2/m - C2/m
        VIII/H.19-50 - Volkonskoite - Ca0.3(Cr+++,Mg,Fe+++)2(Si,Al)4O10(OH)24(H2O) - 2/m - C2/m
        VIII/H.19-60 - Swinefordite - (Li,Ca0.5,Na)0.72(LI,Al,Mg)2.66(Si,Al)4O10(OH,F)22(H2O) - 2/m - C2/m (MON or ORTH)
        VIII/H.19-70 - Yakhontovite - (Ca,K)0.5(Cu,Fe+++,Mg)2Si4O10(OH)23(H2O) - 2/m - C2/m
Hectorite - Zincsilite series
        VIII/H.20-10 - Hectorite - Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(OH)2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.20-20 - Saponite - (Ca/2,Na)0,3(Mg,Fe++)3(Si,Al)4O10(OH)24(H2O) - 2/m - C2/m
        VIII/H.20-30 - Spadaite - MgSiO2(OH)2(H2O) (?) -  ?  -  ? 
        VIII/H.20-40 - Stevensite - (Ca0.5,Na)0.33(Mg,Fe++)3Si4O10(OH)2n(H2O) -  ?  - Unk (ORTH ?)
        VIII/H.20-50 - Sauconite - Na0,3Zn3(Si,Al)4O10(OH)24(H2O) - 2/m - C2/m
        VIII/H.20-60 - Zincsilite - Zn3Si4O10(OH)24(H2O) (?) - 2/m - C2/m ?
Vermiculite series
        VIII/H.21-10 - Vermiculite - (Mg,Fe++,Al)3(Al,Si)4O10(OH)24(H2O) - 2/m - C2/m
Rilandite series
        VIII/H.22-10 - Rilandite - (Cr,Al)6SiO115(H2O) (?) -  ?  - Mono ?
Chlorite group
        VIII/H.23-10 - Sudoite - Mg2(Al,Fe+++)3Si3AlO10(OH)8 - 2/m - C2/m
        VIII/H.23-100 - Manandonite - Li2Al4[(Si2AlB)O10](OH)8 - 1 - C1
        VIII/H.23-110 - Franklinfurnaceite - Ca2(Fe+++,Al)Mn+++Mn++3Zn2Si2O10(OH)8 - 2 - C2
        VIII/H.23-20 - Clinochlore - (Mg,Fe++)5Al(Si3Al)O10(OH)8 - 2/m - C2/m
        VIII/H.23-30 - Chamosite - (Fe++,Mg,Fe+++)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8 - 2/m - C2/m
        VIII/H.23-40 - Orthochamosite - (Fe++,Mg,Fe+++)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8 -  ?  - C3m-pseudoHEX
        VIII/H.23-50 - Baileychlore - (Zn,Al,[ ])3[Fe++2Al][Si3AlO10](OH)8 -  ?  - C1,C1-
        VIII/H.23-60 - Pennantite - Mn5Al(Si3Al)O10(OH)8 - 2/m - C2/m
        VIII/H.23-70 - Nimite - (Ni,Mg,Fe++)5Al(Si3Al)O10(OH)8 - 2/m - C2/m
        VIII/H.23-80 - Gonyerite - Mn++3[Mn++3Fe+++][(Si,Fe+++)4O10](OH,O)8 -  ?  - pseudo-HEX
        VIII/H.23-90 - Cookeite - LiAl4(Si3Al)O10(OH)8 - 2/m - P21/a
Surite - Ferrisurite series
        VIII/H.24-10 - Surite - (Pb,Cu)2-3(CO3)1.5-2(OH,F)0.5-1[(Al,Fe+++)2(Si,Al)4O10(OH)2]n(H2O) -  ?  - P21 ro P21/m
        VIII/H.24-20 - Ferrisurite - (Pb,Cu)2-3(CO3)1.5-2(OH,F)0.5-1[(Fe,Al)2Si4O10(OH)2]n(H2O) -  ?  - P21 or P21/m
Kaolinite group
        VIII/H.25-00 - Endellite - Al2Si2O5(OH)42(H2O) - m - Cc
        VIII/H.25-10 - Kaolinite - Al2Si2O5(OH)4 - 1 - P1
        VIII/H.25-20 - Dickite - Al2Si2O5(OH)4 - m - Cc
        VIII/H.25-30 - Nacrite - Al2Si2O5(OH)4 - m - Cc
        VIII/H.25-40 - Halloysite - Al2Si2O5(OH)4 - m - Cc
Allophane - Sturtite series
        VIII/H.26-10 - Allophane - Al2O3(SiO2)13-2((H2O))25-3 -  ?  -  ? 
        VIII/H.26-20 - Pianlinite - Al2Si2O6(OH)2 -  ?  - Unk
        VIII/H.26-30 - Imogolite - Al2SiO3(OH)4 -  ?  - ?
        VIII/H.26-40 - Odinite - (Fe+++,Mg,Al,Fe++,Ti,Mn)2.5(Si,Al)2O5(OH)4 - m - Cm
        VIII/H.26-50 - Hisingerite - (Fe,Mn)SiO3,Fe+++2Si2O72(H2O) -  ?  - Unk
        VIII/H.26-60 - Neotocite - (Mn,Fe++)SiO3(H2O) (?) -  ?  -  ? 
        VIII/H.26-70 - Sturtite - (Fe3+)(Mn2+,Ca,Mg)Si4O10(OH)310(H2O) -  ?  -  ? 
Serpentine group
        VIII/H.27-00 - Chrysotile - Mg3Si2O5(OH)4 - 2/m - A2/m
        VIII/H.27-10 - Antigorite - (Mg,Fe++)3Si2O5(OH)4 - m - Cm
        VIII/H.27-100 - Amesite - Mg2Al(SiAl)O5(OH)4 - 1 - C1
        VIII/H.27-110 - Kellyite - (Mn++,Mg,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 - 6 - P63
        VIII/H.27-120 - Cronstedtite - Fe++2Fe+++(SiFe+++)O5(OH)4 - 3m - P31m
        VIII/H.27-140 - Karpinskite - (Mg,Ni)2Si2O5(OH)2 (?) -  ?  - Unk
        VIII/H.27-150 - Nepouite - Ni3Si2O5(OH)4 - mm2 - Ccm21
        VIII/H.27-160 - Pecoraite - Ni3Si2O5(OH)4 - 2/m - C2/m
        VIII/H.27-170 - Brindleyite - (Ni,Mg,Fe++)2Al(SiAl)O5(OH)4 - 2 - C2
        VIII/H.27-180 - Maufite - (Mg,Ni)Al4Si3O134(H2O) (?) -  ?  - Mono ?
        VIII/H.27-190 - Carlosturanite - (Mg,Fe++,Ti,Mn)21(Si,Al)12O28(OH)34 - m - Cm
        VIII/H.27-20 - Lizardite - Mg3Si2O5(OH)4 -  -1 - P-1
        VIII/H.27-30 - Clinochrysotile - Mg3Si2O5(OH)4 -  ?  - Cc, C2/m
        VIII/H.27-40 - Orthochrysotile - Mg3Si2O5(OH)4 -  ?  - Unk
        VIII/H.27-50 - Parachrysotile - Mg3Si2O5(OH)4 -  ?  - Unk
        VIII/H.27-55 - Caryopilite - (Mn++,Mg,Zn,Fe++)3(Si,As)2O510(OH,Cl)4 -  ?  - Cm or C2/m
        VIII/H.27-60 - Greenalite - (Fe++,Fe+++)2-3Si2O5(OH)4 -  ?  - Unk
        VIII/H.27-70 - Berthierine - (Fe++,Fe+++,Al,Mg)2-3(Si,Al)2O5(OH)4 - m - Cm
        VIII/H.27-80 - Fraipontite - (Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 - m - Cm
        VIII/H.27-90 - Zinalsite - Zn2AlSi2O5(OH)42(H2O) (?) -  ?  -  ? 
        VIII/H.27-95 - Dozyite - (Mg7Al2)(Si4Al2)O15(OH)12 - m - Cm
Pyrosmalite series
        VIII/H.28-10 - Ferropyrosmalite - (Fe++,Mn)8Si6O15(OH,Cl)10 - 3m - P-3m1
        VIII/H.28-100 - Varennesite - Na8Mn++2Si10O25(OH,Cl)212(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Cmcm
        VIII/H.28-20 - Manganpyrosmalite - (Mn,Fe++)8Si6O15(OH,Cl)10 - -3 2/m - P-3m1
        VIII/H.28-30 - Brokenhillite - (Mn,Fe)32[Si24O60]OH29Cl11 - 6mm - P63mc
        VIII/H.28-40 - Nelenite - (Mn,Fe++)16Si12As+++3O36(OH)17 - -3 2/m - R-3m
        VIII/H.28-50 - Schallerite - Mn++16[As+++O2OH][Si12O30](OH)14 - 3m - P3m1 ?
        VIII/H.28-70 - Friedelite - Mn8Si6O15(OH,Cl)10 - 2/m - C2/m
        VIII/H.28-80 - Mcgillite - (Mn,Fe++)8Si6O15(OH)8Cl2 - 2/m - C2/m
        VIII/H.28-90 - Bementite - Mn8Si6O15(OH)10 - 2/m - P21/c
Naujakasite - Spodiophyllite series
        VIII/H.29-10 - Naujakasite - Na6(Fe++,Mn)Al4Si8O26 - 2/m - C2/m
        VIII/H.29-15 - Manganonaujakasite - Na6(Mn,Fe++ )Al4Si8O26 - 2/m - C2/m
        VIII/H.29-20 - Spodiophyllite - (Na,K)4(Mg,Fe++)3(Fe+++,Al)2(Si8O24) -  ?  -  ? 
Sazhinite-(Ce) series
        VIII/H.31-10 - Sazhinite-(Ce) - Na2Ce[Si6O14(OH)]n(H2O), (n >= 1.5) - mm2 - Pmm2
Burckhardtite series
        VIII/H.32-10 - Burckhardtite - Pb2(Fe+++,Mn+++)Te++++(AlSi3O10)O2(OH)2(H2O) -  ?  - Cm or C2/m (pseudo-HEX)
Tuperssuatsiaite - Loughlinite series
        VIII/H.33-10 - Tuperssuatsiaite - NaFe+++3Si8O204(H2O) - 2/m - C2/m
        VIII/H.33-20 - Palygorskite - (Mg,Al)2Si4O10(OH)4(H2O) - 2/m - C2/m
        VIII/H.33-30 - Yofortierite - (Mn,Mg)5Si8O20(OH)28-9(H2O) - m - Pn(?)
        VIII/H.33-40 - Sepiolite - Mg4Si6O15(OH)26(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Pnan
        VIII/H.33-50 - Falcondoite - (Ni,Mg)4Si6O15(OH)26(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Pncn
        VIII/H.33-60 - Loughlinite - Na2Mg3Si6O168(H2O) -  ?  - Unk
        VIII/H.33-80 - Intersilite - Na6Mn++Ti[Si10O24(OH)](OH)34(H2O) - 2/m - I2/m
        VIII/H.33-90 - Kalifersite - (K,Na)5Fe+++7Si20O50(OH)612(H2O) -  -1 - P-1
Gyrolite series
        VIII/H.34-10 - Minehillite - (K,Na)2-3Ca28(Zn4Al4Si40)O112(OH)16 -  ?  - P63/mmm, P-62c, or P63mc
        VIII/H.34-20 - Truscottite - (Ca,Mn++)14Si24O58(OH)82(H2O) -  ?  - p-3 or p3
        VIII/H.34-25 - Orlymanite - Ca4Mn++3Si8O20(OH)62(H2O) -  ?  - P3-,P3
        VIII/H.34-30 - Reyerite - (Na,K)4Ca14Si22Al2O58(OH)86(H2O) -  -3 - P-3
        VIII/H.34-40 - Gyrolite - NaCa16Si23AlO60(OH)864(H2O) - 6 - P61
        VIII/H.34-45 - Tungusite - Ca14(OH)8(Si8O20)3Fe++9(OH)14 -  -1 - P-1
        VIII/H.34-50 - Zeophyllite - Ca4Si3O8(OH,F)42(H2O) -  -3 - R-3
        VIII/H.34-70 - Armstrongite - CaZrSi6O153(H2O) - 2 - C2
Jagoite - Maricopaite series
        VIII/H.35-10 - Jagoite - (Pb,Na,Ca)3(Fe+++,Mg)Si3O10(Cl,OH) - -6 m2 - P-62c
        VIII/H.35-15 - Hyttsjoite - Pb18Ba2Ca5Mn++2Fe+++2Si30O90Cl6(H2O) -  -3 - R-3
        VIII/H.35-20 - Maricopaite - Pb7Ca2(Si,Al)48O10032(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Cm2m
Cavansite - Pentagonite series
        VIII/H.36-10 - Cavansite - Ca(VO)Si4O104(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Pcmn
        VIII/H.36-20 - Pentagonite - Ca(VO)Si4O104(H2O) - mm2 - Ccm21
Weeksite series
        VIII/H.37-10 - Weeksite - K2[(UO2)2(Si5O13)]1.4(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Cmmb
Monteregianite-(Y) - Wickenburgite series
        VIII/H.38-10 - Monteregianite-(Y) - (Na,K)6(Y,Ca)2Si16O3810(H2O) - 2/m - P21/m
        VIII/H.38-20 - Rhodesite - KHCa2Si8O195(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Pmam
        VIII/H.38-30 - Delhayelite - (Na,K)10Ca5Al6Si32O80(Cl2,F2,SO4)318(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Pnmm
        VIII/H.38-40 - Hydrodelhayelite - KCa2AlSi7O17(OH)26(H2O) - mm2 - Pnm21
        VIII/H.38-50 - Macdonaldite - BaCa4[Si16O36(OH)2]10(H2O) - 2/m 2/m 2/m - Cmcm
        VIII/H.38-60 - Cymrite - BaAl2Si2O8(H2O) - 2 - P21 (pseudo-HEX)
        VIII/H.38-65 - Kampfite - Ba6[(Si,Al)O2]8(CO3)2Cl2(Cl,H2O)2 -  ?  - P63mmc, P62c, P63mc, P31
        VIII/H.38-70 - Delindeite - Ba2(Na,K,[ ])3(Ti,Fe)[Ti2(O,OH)4Si4O14](H2O,OH)2 - 2/m - A2/m
        VIII/H.38-80 - Lourenswalsite - (K,Ba)2(Ti,Mg,Ca,Fe)4(Si,Al,Fe)6O14(OH)12 -  ?  - Unk (pseudo-HEX)
        VIII/H.38-90 - Wickenburgite - Pb3CaAl2Si10O273(H2O) - 3m - P31c
Silhydrite - Vertumnite series
        VIII/H.39-10 - Silhydrite - 3SiO2(H2O) -  ?  - P???
        VIII/H.39-20 - Magadiite - NaSi7O13(OH)34(H2O) -  ?  - Unk
        VIII/H.39-30 - Stratlingite - Ca2Al[(OH)6AlSiO2-3(OH)4-3]2,5(H2O) - -3 2/m - R-3m
        VIII/H.39-40 - Vertumnite - Ca8Al4(Al4Si5)O12[(OH)3610(H2O) - 2/m - P21/a
Zussmanite - Coombsite series
        VIII/H.40-10 - Zussmanite - K(Fe++,Mg,Mn)13[AlSi17O42](OH)14 - 3 - R3
        VIII/H.40-20 - Coombsite - K(Mn++,Fe++,Mg)13(Si,Al)18O42(OH)14 -  ?  - R3 or R-3