ElementCopper
SymbolCu
Atomic Mass63.546
Atomic Number29
Name OriginsLatin, cuprum = Cyprus
Year DiscoveredPrehistoric
Discovered CreditsKnown to ancient civilizations.
RemarksReddish metal, malleable and ductile, with high electrical and thermal conductivities. Resistant to air and water but slowly weathers to green patina of basic carbonates. (Historically important alloy, bronze.) Used as wire for conducting electricity; coins; alloys, etc.
Diagnostic TestsOn charcoal alone, or better with soda (Na2CO3), metallic copper can be reduced from most of its compounds. In the case of sulfides the powdered mineral is first roasted before adding the soda. With the borax bead test, it gives a green bead when hot, becoming blue when cold. In solution, copper chloride gives a vivid blue flame test. Roasted ores and non-sulfide copper minerals will give the blue flame by adding HCl to the sample before heating. In solution, the addition of excess amounts of NH4OH will produce an intense blue color to the sample.
ReferencesEmsley, J., 1991; THE ELEMENTS : Sec. Ed., Clarendon Press, Oxford, 251 p.

Naturally Ocurring Isotopes :

Mass Nuclide Number Natural Abundance Half-life Half-life Unit Decay Mode Decay Mode MeV Decay Mode %
62.939598 63 69.17 % Stable
64.927793 65 30.83 % Stable

546 Minerals sorted by % of Cu (Copper) :

Copper100.00 %Cu
Cuprite88.82 %Cu2O
Algodonite83.58 %Cu6As
Tenorite79.89 %CuO
Paramelaconite79.89 %Cu+2Cu++2O3
Chalcocite79.85 %Cu2S
Djurleite79.34 %Cu31S16
Digenite78.10 %Cu9S5
Roxbyite77.91 %Cu1.78S
Anilite77.62 %Cu7S4
Geerite76.02 %Cu8S5
Horsfordite75.80 %Cu5Sb
Spionkopite73.51 %Cu1.4S
Domeykite71.79 %Cu3As
Yarrowite69.03 %Cu9S8
Betekhtinite68.81 %Cu10(Fe,Pb)S6
Koutekite67.95 %Cu5As2
Covellite66.46 %CuS
Tongxinite66.03 %Cu2Zn
Spertiniite65.13 %Cu(OH)2
Nantokite64.19 %CuCl
Bornite63.31 %Cu5FeS4
Cupalite63.05 %(Cu,Zn)Al
Zhanghengite62.77 %(Cu,Zn,Fe,Al,Cr)
Claringbullite62.20 %Cu++4(OH)7Cl
Berzelianite61.68 %Cu2Se
Bellidoite61.68 %Cu2Se
Pseudomalachite60.56 %Cu5(PO4)2(OH)4
Botallackite59.51 %Cu2Cl(OH)3
Atacamite59.51 %Cu2Cl(OH)3
Clinoatacamite59.51 %Cu2(OH)3Cl
Melanothallite59.39 %Cu2OCl2
Brass59.31 %Cu3Zn2
Connellite59.08 %Cu19Cl4(SO4)(OH)323(H2O)
Buttgenbachite58.80 %Cu19Cl4(NO3)2(OH)322(H2O)
Malachite57.48 %Cu2(CO3)(OH)2
IMA2000-02956.66 %Cu5Cl2(OH)8(H2O)2
Cornetite56.63 %Cu3(PO4)(OH)3
Brochantite56.20 %Cu4(SO4)(OH)6
Idaite56.14 %Cu5FeS6
Novakite55.58 %(Cu,Ag)21As10
Coparsite55.50 %Cu4O2[(As,V)O4]Cl
Azurite55.31 %Cu3(CO3)2(OH)2
Reichenbachite55.19 %Cu++5(PO4)2(OH)4
Ludjibaite55.19 %Cu5(PO4)2(OH)4
Stoiberite54.82 %Cu5V+++++2O10
Belloite54.78 %Cu(OH)Cl
Umangite54.69 %Cu3Se2
Posnjakite54.05 %Cu4(SO4)(OH)6(H2O)
Antlerite53.74 %Cu3(SO4)(OH)4
Bayankhanite53.69 %Cu6HgS4
Larosite53.51 %(Cu,Ag)21(Pb,Bi)2S13
Averievite53.40 %Cu5(VO4)2O2CuCl2
Libethenite53.16 %Cu2(PO4)(OH)
Dolerophanite53.14 %Cu2(SO4)O
Gerhardtite52.93 %Cu2(NO3)(OH)3
Rouaite52.93 %Cu2(NO3)(OH)3
Wroewolfeite52.05 %Cu4(SO4)(OH)62(H2O)
Langite52.05 %Cu4(SO4)(OH)62(H2O)
Germanite51.76 %Cu26Fe4Ge4S32
Turanite51.61 %Cu5(VO4)2(OH)4
Tennantite51.56 %(Cu,Fe)12As4S13
Sulvanite51.55 %Cu3VS4
Germanocolusite51.32 %Cu13V(Ge,As)3S16
Stibiocolusite51.10 %Cu13V(Sb,As,Sn)3S16
Likasite51.01 %Cu3(NO3)(OH)52(H2O)
Athabascaite50.15 %Cu5Se4
Clinoclase50.09 %Cu3(AsO4)(OH)3
Gilmarite50.09 %Cu3(AsO4)(OH)3
Georgeite49.66 %Cu++5(CO3)3(OH)46(H2O)
Fingerite49.20 %Cu11(VO4)6O2
Auricupride49.18 %Cu3Au
Arsenosulvanite49.16 %Cu3(As,V)S4
Murdochite48.74 %PbCu6O8-x(Cl,Br)2x
Weissite48.62 %Cu1.9Te
Shattuckite48.43 %Cu5(SiO3)4(OH)2
Luzonite48.41 %Cu3AsS4
Enargite48.41 %Cu3AsS4
Ilinskite47.99 %NaCu5O2(SeO3)2Cl
Cuprostibite47.89 %Cu2(Sb,Tl)
Spangolite47.78 %Cu6Al(SO4)(OH)12Cl3(H2O)
Colusite47.47 %Cu12-13V(As,Sb,Sn,Ge)3S16
Crookesite47.28 %Cu7(Tl,Ag)Se4
Tolbachite47.26 %CuCl2
Georgbokiite47.10 %Cu5O2(SeO3)2Cl2
Skinnerite46.66 %Cu3SbS3
Cornwallite46.61 %Cu5(AsO4)2(OH)4
Cornubite46.61 %Cu5(AsO4)2(OH)4
Goldfieldite46.13 %Cu12(Te,Sb,As)4S13
Parnauite46.05 %Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)107(H2O)
Szenicsite45.54 %Cu3MoO4(OH)4
Mcbirneyite45.33 %Cu3(VO4)2
Manganese-shadlunite45.26 %(Mn,Pb)(Cu,Fe)8S8
Olivenite44.91 %Cu2AsO4(OH)
Rohaite44.88 %Tl2Cu8,5Sb2S4
Hemusite44.73 %Cu6SnMoS8
Klockmannite44.59 %CuSe
Nekrasovite44.50 %Cu+26V2(Sn,As,Sb)6S32
Paratacamite44.44 %(Cu,Zn)2(OH)3Cl
IMA2001-00444.16 %CaCu6[(PO4)2(PO3OH)(OH)6]3(H2O)
Mcalpineite44.10 %Cu++3Te++++++O6(H2O)
Mawsonite43.92 %Cu+6Fe+++2Sn++++S8
Kuramite43.56 %Cu3SnS4
Plancheite43.41 %Cu8Si8O22(OH)4(H2O)
Famatinite43.26 %Cu3SbS4
Chloromenite43.18 %Cu9O2(SeO3)4Cl6
Mcconnellite43.07 %CuCrO2
Rosasite42.93 %(Cu,Zn)2(CO3)(OH)2
Watanabeite42.90 %Cu4(As,Sb)2S5
Lammerite42.70 %Cu3[(As,P)O4]2
Jensenite42.34 %Cu++3Te++++++O62(H2O)
Xocomecatlite42.34 %Cu3Te++++++O4(OH)4
Crednerite42.23 %CuMnO2
Murunskite42.09 %K2Cu3FeS4
Delafossite41.97 %Cu+Fe+++O2
Calumetite41.80 %Cu(OH,Cl)22(H2O)
Furutobeite41.75 %(Cu,Ag)6PbS4
Danielsite41.70 %(Cu,Ag)14HgS8
Strashimirite41.60 %Cu8(AsO4)4(OH)45(H2O)
IMA1998-03241.44 %Cu10(AsO4)4(SO4)(OH)68(H2O)
IMA2000-05041.40 %KCdCu7O2(SeO3)2Cl9
Petersite-(Y)41.12 %(Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)63(H2O)
Rickardite41.08 %Cu7Te5
Kutinaite41.01 %Cu2AgAs
Carbonate-cyanotrichite40.96 %Cu++4Al2(CO3,SO4)(OH)122(H2O)
Chatkalite40.95 %Cu6Fe++Sn2S8
Kiddcreekite40.55 %Cu6SnWS8
Khatyrkite40.40 %(Cu,Zn)Al2
Dioptase40.31 %CuSiO2(OH)2
Kamchatkite40.28 %KCu++3OCl(SO4)2
Volfsonite40.27 %Cu+10Cu++Fe++Fe+++2Sn++++3S16
Volborthite40.17 %Cu++3V+++++2O7(OH)22(H2O)
Vergasovaite40.10 %Cu3O[(Mo,S)O4][SO4]
Vinciennite39.99 %Cu10Fe4Sn(As,Sb)S16
Chalcocyanite39.81 %CuSO4
Moolooite39.57 %Cu++(C2O4)n(H2O) (n < 1)
Devilline39.56 %CaCu4(SO4)2(OH)63(H2O)
Anthonyite39.51 %Cu(OH,Cl)23(H2O)
Cyanotrichite39.45 %Cu4Al2(SO4)(OH)122(H2O)
Cesbronite-x39.37 %Cu5(TeO3)2(OH)62(H2O)
Cesbronite39.37 %Cu5(TeO3)2(OH)62(H2O)
Sinnerite39.32 %Cu6As4S9
Theoparacelsite39.19 %Cu3(OH)2(As2O7)
Stannoidite39.16 %Cu8Fe3Sn2S12
Ramsbeckite39.14 %(Cu,Zn)15(SO4)4(OH)226(H2O)
Kolwezite39.05 %(Cu,Co)2(CO3)(OH)2
Wittichenite38.45 %Cu3BiS3
Woodwardite38.38 %Cu4Al2(SO4)(OH)122-4(H2O)
Agardite-(Ca)38.35 %CaCu6(AsO4)3(OH)63(H2O)
Goudeyite38.14 %(Al,Y)Cu6(AsO4)3(OH)63(H2O)
Chalcophyllite37.99 %Cu++18Al2(AsO4)3(SO4)3(OH)2733(H2O)
Mgriite37.94 %Cu3AsS3
Zalesiite37.94 %(Ca,Y)Cu6[(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6]3(H2O)
Fukuchilite37.90 %Cu3FeS8
Gortdrumite37.87 %(Cu,Fe)6Hg2S5
Apachite37.75 %Cu9Si10O2911(H2O)
Khaidarkanite37.71 %Na0.34Cu4Al3(OH)14F32H2O
Euchroite37.71 %Cu2(AsO4)(OH)3(H2O)
Campigliaite37.64 %Cu4Mn(SO4)2(OH)64(H2O)
Philipsburgite37.63 %(Cu,Zn)6(AsO4,PO4)2(OH)6(H2O)
Schulenbergite37.52 %(Cu,Zn)7(SO4,CO3)2(OH)103(H2O)
Nabokoite37.34 %Cu++7Te++++O4(SO4)5KCl
Blossite37.27 %Cu2V+++++2O7
Eriochalcite37.27 %CuCl22(H2O)
Ziesite37.27 %Cu2V+++++2O7
Lautite37.26 %CuAsS
Talnakhite37.20 %Cu9(Fe,Ni)8S16
Mohite37.16 %Cu2SnS3
Agardite-(Y)36.99 %(Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)63(H2O)
Tyrolite36.71 %CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)46(H2O)
Clinotyrolite36.60 %Ca2Cu9[(As,S)O4]4(OH)1010(H2O)
Sabatierite36.55 %Cu4TlSe3
Balkanite36.47 %Cu9Ag5HgS8
Chvilevaite36.32 %Na(Cu,Fe,Zn)2S2
Rollandite36.26 %Cu3(AsO4)24(H2O)
Frankhawthorneite36.03 %Cu2Te++++++O4(OH)2
Mooihoekite36.02 %Cu9Fe9S16
Chameanite36.01 %(Cu,Fe)4As(Se,S)4
Gilalite35.93 %Cu5Si6O177(H2O)
Miharaite35.82 %PbCu4FeBiS6
Bandylite35.73 %CuB(OH)4Cl
Agardite-(La)35.69 %(La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)63(H2O)
Agardite-(Ce)35.66 %(Ce,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)63(H2O)
Agardite-(Dy)35.19 %(Dy,La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)63(H2O)
Kipushite35.13 %(Cu,Zn)5Zn(PO4)2(OH)6(H2O)
Agardite-(Nd)35.11 %(Nd,La,Ce,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)63(H2O)
Lindgrenite35.01 %Cu3(MoO4)2(OH)2
Sampleite34.82 %NaCaCu5(PO4)4Cl5(H2O)
Tetrahedrite34.80 %(Cu,Fe)12Sb4S13
Putoranite34.77 %Cu1.1Fe1.2S2
Sorosite34.72 %Cu(Sn,Sb)
Niedermayrite34.69 %Cu4Cd(SO4)2(OH)64(H2O)
Chalcopyrite34.63 %CuFeS2
Nukundamite34.63 %(Cu,Fe)4S4
Camerolaite34.43 %Cu4Al2[HSbO4,SO4](OH)10(CO3)2(H2O)
Bradaczekite34.27 %NaCu4(AsO4)3
Euchlorine34.23 %KNaCu++3(SO4)3O
Ajoite34.16 %(K,Na)Cu7AlSi9O24(OH)63(H2O)
Callaghanite34.00 %Cu2Mg2(CO3)(OH)62(H2O)
Natrochalcite33.69 %NaCu2(SO4)2(OH)(H2O)
Marshite33.37 %CuI
Isochalcopyrite33.36 %Cu8Fe9S16
Fedotovite33.27 %K2Cu++3O(SO4)3 or (K,Na)2(Cu,Zn,Pb)3S3O13
Vulcanite33.24 %CuTe
Thalcusite32.92 %TlCu3FeS4
Valleriite32.90 %4(Fe,Cu)S3(Mg,Al)(OH)2
Mixite32.78 %BiCu6(AsO4)3(OH)63(H2O)
Danbaite32.70 %CuZn2
Leningradite32.66 %PbCu++3(VO4)Cl2
Ponomarevite32.54 %K4Cu++4OCl10
Briartite32.51 %Cu2(Zn,Fe)GeS4
Arhbarite32.50 %Cu2(AsO4)(OH)6(H2O)
Claraite32.37 %(Cu,Zn)3(CO3)(OH)44(H2O)
Sabelliite32.25 %Cu2Zn(As,Sb)O4(OH)3
Vesignieite32.21 %Cu3Ba(VO4)2(OH)2
Gallite32.19 %CuGaS2
Haycockite32.18 %Cu4Fe5S8
Stibioenargite31.90 %Cu3(Sb,As)S4
IMA2001-02931.83 %Cu(CH3COO)2H2O
Shubnikovite31.76 %Ca2Cu8(AsO4)6Cl(OH)7(H2O) (?)
Bleasdaleite31.54 %(Ca,Fe+++)2Cu5(Bi,Cu)(PO4 )4(H2O,OH,Cl)13
Orickite31.53 %CuFeS2(H2O)
Ktenasite31.42 %(Cu,Zn)5(SO4)2(OH)66(H2O)
Lautenthalite31.40 %PbCu++4(OH)6(SO4)23(H2O)
IMA1996-00131.31 %Cu5(Te++++++O4)2(AsO4)22(H2O)
Stromeyerite31.23 %AgCuS
Juabite31.14 %(Ca,Fe++)Cu10(Te++++O3)4(As+++++O4)4(OH)24(H2O)
Lindackerite30.89 %Cu5(AsO3OH)2(AsO4)210(H2O)
Piypite30.74 %K2Cu2(SO4)2O
Mahnertite30.69 %(Na,Ca)Cu++3(AsO4)2Cl5(H2O)
Glaukosphaerite30.48 %(Cu,Ni)2(CO3)(OH)2
Permingeatite30.35 %Cu3SbSe4
Nowackiite30.21 %Cu6Zn3As4S12
Atlasovite30.14 %Cu6Fe+++Bi+++O4(SO4)5KCl
Lavendulan29.92 %NaCaCu5(AsO4)4Cl5(H2O)
Lemanskiite29.92 %NaCaCu5(AsO4)4Cl5(H2O)
Paxite29.78 %Cu2As3
Bonattite29.74 %CuSO43(H2O)
Orthoserpierite29.59 %Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)63(H2O)
Serpierite29.59 %Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)63(H2O)
Stannite29.56 %Cu2FeSnS4
Ferrokesterite29.40 %Cu2(Fe,Zn)SnS4
Liroconite29.35 %Cu2Al(AsO4)(OH)44(H2O)
Khinite29.09 %PbCu++3Te++++++O6(OH)2
Derriksite28.88 %Cu4(UO2)(SeO3)2(OH)6
Barquillite28.86 %Cu2CdGeS4
Liebauite28.71 %Ca3Cu5Si9O26
Krutaite28.69 %CuSe2
Geminite28.69 %Cu++2As+++++2O73(H2O)
Juanitaite28.50 %(Cu,Ca,Fe)10Bi(AsO4)4(OH)112H2O
Owensite28.47 %(Ba,Pb)6(Cu,Fe,Ni)25S27
Vasilite28.13 %(Pd,Cu)16(S,Te)7
Calcioandyrobertsite28.13 %KCaCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]-2(H2O)
Clinochalcomenite28.05 %CuSeO32(H2O)
Chalcomenite28.05 %CuSeO32(H2O)
Villamaninite27.71 %(Cu,Ni,Co,Fe)S2
Pushcharovskite27.57 %Cu(AsO3OH)1.5(H2O)
Parakhinite27.57 %Cu++3PbTe++++++O4(OH)6
Stringhamite27.42 %CaCuSiO42(H2O)
Hydrowoodwardite27.20 %Cu1-xAlx(OH)2(SO4)x/2n(H2O) with 0 < x < 0.67 and n > 3x/2
Cualstibite27.16 %Cu++6Al3(SbO4)3(OH)1210(H2O)
Belendorffite26.99 %Cu7Hg6
Kolymite26.99 %Cu7Hg6
Tangeite26.98 %CaCu(VO4)(OH)
Kesterite26.89 %Cu2(Zn,Fe)SnS4
Deloryite26.87 %Cu++4(UO2)(MoO4)2(OH)6
Theisite26.83 %Cu5Zn5[(As+++++,Sb+++++)O4]2(OH)14
Balyakinite26.57 %CuTeO3
Yvonite26.53 %Cu(AsO3OH)2(H2O)
Cuprotungstite26.46 %Cu++3(WO4)2(OH)2
Andyrobertsite26.44 %KCdCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]-2(H2O)
Francisite26.44 %Cu3Bi(SeO3)2O2Cl
IMA2000-00126.43 %Cu2Fe+++(AsO4)[As+++O2(OH)2]H2O
Roquesite26.20 %CuInS2
Bayldonite26.20 %(Cu,Zn)3Pb(AsO4)2(OH)2
Hakite26.18 %(Cu,Hg)3(Sb,As)(Se,S)3
Partzite26.17 %Cu2Sb2(O,OH)7 (?)
IMA1999-02326.17 %Cu2HgSe2
Sieleckiite26.16 %Cu3Al4(PO4)2(OH)122(H2O)
Cernyite26.12 %Cu2CdSnS4
Kinoite26.07 %Ca2Cu2Si3O8(OH)4
Nissonite25.95 %Cu2Mg2(PO4)2(OH)25(H2O)
Urusovite25.89 %Cu[AlAsO5]
Bambollaite25.85 %Cu(Se,Te)2
Zdenekite25.85 %NaPbCu++5(AsO4)4Cl5(H2O)
Chalcostibite25.48 %CuSbS2
Chalcanthite25.45 %CuSO45(H2O)
Veszelyite25.39 %(Cu,Zn)2ZnPO4(OH)32(H2O)
Eucairite25.38 %CuAgSe
Alumoklyuchevskite25.38 %K3Cu3AlO2(SO4)4
IMA2000-01125.37 %KCaCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]2H2O
Tlalocite25.08 %Cu10Zn6(Te++++O3)(Te++++++O4)2Cl(OH)2527(H2O)
Renierite24.95 %(Cu,Zn)11(Ge,As)2Fe4S16
Klyuchevskite24.90 %K3Cu3(Fe+++,Al)O2(SO4)4
Salesite24.88 %Cu(IO3)(OH)
Graemite24.71 %CuTeO3(H2O)
Hongshiite24.57 %PtCu
Conichalcite24.48 %CaCu(AsO4)(OH)
Klyuchevskite-Duplicate24.44 %K3Cu3Fe+++O2(SO4)4
Tetra-auricupride24.39 %AuCu
Cameronite24.32 %AgCu7Te10
Chrysocolla24.17 %(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4n(H2O)
Namuwite24.07 %(Zn,Cu)4(SO4)(OH)64(H2O)
Richelsdorfite24.05 %Ca2Cu5Sb(AsO4)4Cl(OH)66(H2O)
Cyanophyllite23.97 %Cu++5Al2(Sb+++5O4)(OH7)9(H2O)
Mckinstryite23.94 %(Ag,Cu)2S
Zapatalite23.58 %Cu3Al4(PO4)3(OH)94(H2O)
Arzrunite23.50 %Cu4Pb2SO4(OH)4Cl62(H2O)
Isocubanite23.41 %CuFe2S3
Cubanite23.41 %CuFe2S3
Henryite23.36 %Cu4Ag3Te4
Luetheite23.32 %Cu2Al2(AsO4)2(OH)4(H2O)
Teineite23.09 %CuTeO32(H2O)
Trippkeite22.91 %CuAs+++2O4
Eskebornite22.91 %CuFeSe2
Aktashite22.86 %Cu6Hg3As4S12
Tyrrellite22.84 %(Cu,Co,Ni)3Se4
Chalconatronite22.41 %Na2Cu(CO3)23(H2O)
Giraudite22.40 %(Cu,Zn,Ag)12(As,Sb)4(Se,S)13
Boothite22.24 %CuSO47(H2O)
Cuprospinel22.21 %(Cu,Mg)Fe+++2O4
Velikite22.12 %Cu2HgSnS4
Poitevinite21.73 %(Cu,Fe++,Zn)SO4(H2O)
Zincrosasite21.33 %(Zn,Cu)2(CO3)(OH)2
Mrazekite21.17 %Bi+++2Cu++3(PO4)2O2(OH)22(H2O)
Chenevixite21.09 %Cu2Fe+++2(AsO4)2(OH)4(H2O)
Sakuraiite20.96 %(Cu,Zn,Fe,In,Sn)4S4
Utahite20.60 %Cu5Zn3(Te++++++O4)4(OH)87(H2O)
Chlorothionite20.58 %K2Cu(SO4)Cl2
Gruzdevite20.56 %Cu6Hg3Sb4S12
Fletcherite20.54 %Cu(Ni,Co)2S4
Carrollite20.53 %Cu(Co,Ni)2S4
Petrukite20.08 %(Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4
Mitscherlichite19.88 %K2CuCl42(H2O)
Vonbezingite19.87 %Ca6Cu3(SO4)3(OH)122(H2O)
Leisingite19.81 %Cu(Mg,Cu,Fe,Zn)2Te++++++O66(H2O)
Wheatleyite19.76 %Na2Cu(C2O4)22(H2O)
Bukovite19.63 %Tl2Cu3FeSe4
Mcguinnessite19.58 %(Mg,Cu)2(CO3)(OH)2
Florensovite19.22 %Cu(Cr1.5Sb0.5)S4
Papagoite19.04 %CaCuAlSi2O6(OH)3
Emplectite18.88 %CuBiS2
Krohnkite18.82 %Na2Cu(SO4)22(H2O)
IMA2001-00218.77 %Cu17Bi17S35
Chalcothallite18.75 %(Cu,Fe)6Tl2SbS4
Lapieite18.68 %CuNiSbS3
Christelite18.43 %Zn3Cu2(SO4)2(OH)64(H2O)
Gartrellite18.17 %Pb(Cu,Fe++)2(AsO4,SO4)2(CO3,H2O)0.7
Kharaelakhite18.05 %(Pt,Cu,Pb,Fe,Ni)9S8
Leightonite18.01 %K2Ca2Cu(SO4)42(H2O)
Zlatogorite17.37 %CuNiSb2
Lyonsite17.27 %Cu++3Fe+++4(VO4)6
Henmilite17.20 %Ca2Cu[B(OH)4]2(OH)4
Woolridgeite17.15 %Na2CaCu++2(P2O7)210(H2O)
Cuprorivaite16.90 %CaCuSi4O10
Duhamelite16.59 %Pb2Cu4Bi(VO4)4(OH)38(H2O)
Cuprobismutite16.37 %Cu10Bi12S23
Cumengite16.31 %Pb21Cu20Cl42(OH)40
Cabriite16.08 %Pd2SnCu
Cuprorhodsite15.98 %CuRh2S4
Daomanite15.98 %
Litidionite15.97 %KNaCuSi4O10
Rajite15.94 %CuTe++++2O5
Hentschelite15.92 %Cu++Fe+++2(PO4)2(OH)2
Petrovicite15.86 %PbHgCu3BiSe5
Guildite15.86 %CuFe+++(SO4)2(OH)4(H2O)
Chaidamuite15.86 %(Zn,Fe++)Fe+++(SO4)2(OH)4(H2O)
Linarite15.85 %PbCu(SO4)(OH)2
Vandenbrandeite15.82 %Cu(UO2)(OH)4
Quetzalcoatlite15.79 %Zn8Cu4(TeO3)3(OH)18
Mottramite15.78 %PbCu(VO4)(OH)
Keyite15.05 %Cu++3(Zn,Cu)4Cd2(AsO4)62(H2O)
Wesselsite15.00 %SrCu++Si4O10
Bellingerite14.94 %Cu++3(IO3)62(H2O)
Rhodostannite14.93 %Cu2FeSn3S8
Duftite-beta14.89 %PbCu(AsO4)(OH)
Duftite-alpha14.89 %PbCu(AsO4)(OH)
Muckeite14.87 %CuNiBiS3
Thometzekite14.69 %Pb(Cu,Zn)2(AsO4)22(H2O)
Ashburtonite14.64 %HPb4Cu++4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl
Demesmaekerite14.63 %Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)62(H2O)
Aurichalcite14.53 %(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Schmiederite14.45 %Pb2Cu++2(Se++++O3)(Se++++++O4)(OH)4
Seligmannite14.38 %PbCuAsS3
Cyanochroite14.38 %K2Cu(SO4)26(H2O)
Oulankaite14.36 %(Pd,Pt)5(Cu,Fe)4SnTe2S2
Dayingite14.25 %CuCoPtS4
IMA2001-03014.19 %CaCu(CH3COO)46(H2O)
Shadlunite14.09 %(Pb,Cd)(Fe,Cu)8S8
Jalpaite14.08 %Ag3CuS2
Boleite13.94 %KPb26Ag9Cu24Cl62(OH)48
Pseudoboleite13.91 %Pb5Cu4Cl10(OH)82(H2O)
Tlapallite13.79 %H6(Ca,Pb)2Cu3(SO4)(Te++++O3)4(Te++++++O6)
Hodrushite13.66 %Cu8Bi12S22
Stranskiite13.46 %Zn2Cu++(AsO4)2
Effenbergerite13.43 %BaCuSi4O10
Taimyrite13.43 %(Pd,Cu,Pt)3Sn
Tatyanaite13.42 %(Pt,Pd,Cu)9Cu3Sn4
IMA2001-01713.38 %Cu3.4Fe0.6Bi5S10
Bournonite13.04 %PbCuSbS3
Glaucocerinite12.93 %(Zn,Cu)5Al3(SO4)1.5(OH)169(H2O)
Geffroyite12.78 %(Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8
Sengierite12.64 %Cu2(UO2)2V2O86(H2O)
Tulameenite12.47 %Pt2FeCu
Arsenpolybasite12.25 %(Ag,Cu)16(As,Sb)2S11
Chalcoalumite12.09 %CuAl4(SO4)(OH)123(H2O)
Antimonpearceite11.98 %(Ag,Cu)16(Sb,As)2S11
Arthurite11.96 %CuFe+++2(AsO4,PO4,SO4)2(O,OH)24(H2O)
Yakhontovite11.90 %(Ca,K)0.5(Cu,Fe+++,Mg)2Si4O10(OH)23(H2O)
Astrocyanite-(Ce)11.89 %Cu+2(Ce,Nd,La,Pr,Sm,Ca,Y)2(UO2)(CO3)5(OH)23(H2O)
Freibergite11.86 %(Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13
Polybasite11.85 %(Ag,Cu)16Sb2S11
Howardevansite11.70 %NaCu++Fe+++2(VO4)3
Kusachiite11.65 %CuBi2O4
IMA2000-01911.55 %Cu5(UO2)6(SO4)3(OH)1614(H2O)
Phosphogartrellite11.52 %PbCuFe+++(PO4)2(OH,H2O)2
Mushistonite11.18 %(Cu,Zn,Fe)Sn++++(OH)6
Aubertite11.14 %CuAl(SO4)2Cl14(H2O)
Mammothite11.13 %Pb6Cu4AlSb+++++O2(SO4)2Cl4(OH)16
Aikinite11.03 %PbCuBiS3
Cuproiridsite11.03 %CuIr2S4
Luddenite10.97 %Pb2Cu2Si5O1414(H2O)
Malanite10.95 %Cu(Pt,Ir)2S4
Creaseyite10.90 %Pb2Cu2(Fe+++,Al)2Si5O176(H2O)
Bilibinskite10.77 %Au3Cu2PbTe2
Roubaultite10.63 %Cu2(UO2)3(CO3)2O2(OH)24(H2O)
Johillerite10.47 %Na(Mg,Zn)3Cu(AsO4)3
Carrboydite10.39 %(Ni,Cu)14Al9(SO4,CO3)6(OH)437(H2O)
Diaboleite10.30 %Pb2CuCl2(OH)4
Osarizawaite10.27 %PbCuAl2(SO4)2(OH)6
Djerfisherite10.26 %K6Na(Fe,Cu,Ni)25S26Cl
Iridisite10.22 %(Ir,Cu,Rh,Ni,Pt)S2
Bechererite10.21 %(Zn,Cu)6Zn2(OH)13[(S,Si)(O,OH)4]2
Namibite10.11 %Cu++Bi2(VO4)O2
Soucekite10.05 %PbCuBi(S,Se)3
Ulrichite10.00 %CaCu(UO2)(PO4)24(H2O)
Choloalite9.93 %CuPb(Te++++O3)2
Paderaite9.76 %AgPb2Cu6Bi11S22
Ceruleite9.71 %Cu2Al7(AsO4)4(OH)1312(H2O)
Beaverite9.60 %PbCu++(Fe+++,Al)2(SO4)2(OH)6
Ransomite9.52 %CuFe+++2(SO4)46(H2O)
Konderite9.49 %PbCu3(Rh,Pt,Ir)8S16
Friedrichite9.36 %Pb5Cu5Bi7S18
Abswurmbachite9.29 %Cu++Mn+++6SiO12
Tsumebite9.26 %Pb2Cu(PO4)(SO4)(OH)
Schuilingite-(Nd)9.13 %PbCu(Nd,Gd,Sm,Y)(CO3)3(OH)1.5(H2O)
Stannopalladinite9.09 %(Pd,Cu)3Sn2 (?)
Vauquelinite9.00 %Pb2Cu(CrO4)(PO4)(OH)
Arsentsumebite8.71 %Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH)
Argentotennantite8.55 %(Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13
Wherryite8.50 %Pb7Cu2(SO4)4(SiO4)2(OH)2
Fornacite8.47 %Pb2Cu(CrO4)(AsO4)(OH)
Dzhezkazganite8.43 %Lead or copper rhenium sulfide (Pb, Cu, Rh)
Penzhinite8.37 %(Ag,Cu)4Au(S,Se)4
Stalderite8.35 %TlCu(Zn,Fe,Hg)2As2S6
Voglite8.34 %Ca2Cu(UO2)(CO3)46(H2O)
Kostovite8.24 %CuAuTe4
Lukrahnite8.13 %Ca(Cu,Zn)(Fe,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)2
Molybdofornacite8.04 %Pb2Cu[(As,P)O4][(Mo,Cr)O4](OH)
Caledonite7.88 %Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6
Turquoise7.81 %CuAl6(PO4)4(OH)84(H2O)
Tschortnerite7.79 %Ca4(Ca,Sr,K,Ba)3Cu3(OH)8[Si12Al12O48]x(H2O), x>=20
Inaglyite7.77 %PbCu3(Ir,Pt)8S16
Chloroxiphite7.73 %Pb3CuCl2(OH)2O2
IMA2001-0157.66 %Cu2.68Pb2.68Bi5.32S12
Hammarite7.63 %Pb2Cu2Bi4S9 (?)
Zinclavendulan7.49 %NaCa(Zn,Cu)5(AsO4)4Cl4-5(H2O)
Cuprosklodowskite7.37 %Cu[(UO2)(SiO2OH)]26(H2O)
Watkinsonite7.34 %PbCu2Bi4(Se,S)8
IMA2001-0277.30 %(Y,REE)4Cu(CO3)4Cl(OH)52(H2O)
Miersite7.10 %(Ag,Cu)I
Bogdanovite7.08 %(Au,Te,Pb)3(Cu,Fe)
Cupropavonite7.03 %AgPbCu2Bi5S10
Lindstromite6.92 %Pb3Cu3Bi7S15
Metatorbernite6.78 %Cu(UO2)2(PO4)28(H2O)
Zinc-melanterite6.66 %(Zn,Cu,Fe++)SO47(H2O)
Routhierite6.57 %TlCu(Hg,Zn)2(As,Sb)2S3
Johannite6.53 %Cu(UO2)2(SO4)2(OH)28(H2O)
Macquartite6.48 %Pb3Cu(CrO4)(SiO3)(OH)42(H2O)
Chalcosiderite6.44 %CuFe+++6(PO4)4(OH)84(H2O)
Torbernite6.41 %Cu(UO2)2(PO4)28-12(H2O)
Ferrorhodsite6.39 %(Fe,Cu)(Rh,Ir,Pt)2S4
Bezsmertnovite6.34 %Au4Cu(Te,Pb)
Kurumsakite6.34 %(Zn,Ni,Cu)8Al8V2Si5O3527(H2O) (?)
Metazeunerite6.20 %Cu(UO2)2(AsO4)28(H2O)
Arcubisite6.01 %Ag6CuBiS4
Zeunerite5.99 %Cu(UO2)2(AsO4)210-16(H2O)
Wallisite5.98 %PbTl(Cu,Ag)As2S5
Krupkaite5.83 %PbCuBi3S6
Elyite5.74 %Pb4Cu(SO4)O2(OH)4(H2O)
Galkhaite5.52 %(Cs,Tl)(Hg,Cu,Zn)6(As,Sb)4S12
Rosieresite5.46 %(Pb,Cu,Al)(PO4)xn(H2O)
Medenbachite5.42 %Bi2Fe+++(Cu,Fe+++)(O,OH)2(OH)2(AsO4)2
Chenite5.36 %Pb4Cu(SO4)2(OH)6
Berryite5.25 %Pb3(Ag,Cu)5Bi7S16
Cuprocopiapite5.05 %CuFe+++4(SO4)6(OH)220(H2O)
Obradovicite5.05 %H4(K,Na)Cu++Fe+++2(AsO4)(MoO4)512(H2O)
IMA2001-0165.00 %Cu1.7Pb1.7Bi6.3S12
Zincgartrellite4.90 %Pb(Zn,Fe,Cu)2(AsO4)2(OH,H2O)2
Marthozite4.87 %Cu[(UO2)3(SeO3)2O2]8(H2O)
Nuffieldite4.78 %Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7
IMA2000-0444.72 %Pb1.6Cu1.6Bi6.4S12
Levyclaudite4.58 %Pb8Sn7Cu3(Bi,Sb)3S28
Junoite4.07 %Pb3Cu2Bi8(S,Se)16
Gladite3.96 %PbCuBi5S9
Ferrilotharmeyerite3.88 %Ca(Zn,Cu++)(Fe+++,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)2
IMA2001-0583.82 %(Cu0.70 [ ]0.30)(Cd1.68Ca0.32)2Al3(PO4)4F2(H2O,F)210(H2O)
Felbertalite3.53 %Cu2Pb6Bi8S19
Nickenichite3.47 %Na0,8Ca0,4(Mg,Fe+++,Al)3Cu0,4(AsO4)3
Mbobomkulite3.46 %(Ni,Cu)Al4(NO3,SO4)2(OH)123(H2O)
Nakauriite3.40 %(Mn,Ni,Cu)8(SO4)4(CO3)(OH)648(H2O)
Oosterboschite3.31 %(Pd,Cu)7Se3
Dixenite3.30 %Cu+Mn++14Fe+++(As+++O3)5(SiO4)2(As+++++O4)(OH)6
Coeruleolactite3.11 %(Ca,Cu)Al6(PO4)4(OH)84-5(H2O)
Nickelalumite3.01 %(Ni,Cu)Al4[(SO4),(NO3)2](OH)123(H2O)
Xingzhongite2.95 %(Pb,Cu,Fe)(Ir,Pt,Rh)2S4
Magnesioaubertite2.94 %(Mg,Cu)Al(SO4)2Cl14(H2O)
Penroseite2.93 %(Ni,Co,Cu)Se2
Freedite2.90 %Pb8Cu+(As+++O3)2O3Cl5
Neyite2.88 %AgCu3Pb12.5Bi13S34
Mummeite2.81 %Ag3CuPbBi6S13 or Ag2Cu2Pb2Bi6S13
Isoferroplatinum2.76 %(Pt,Pd)3(Fe,Cu)
Tintinaite2.59 %Pb22Cu+4(Sb,Bi)30S69
Phosphofibrite2.54 %KCuFe+++15(PO4)12(OH)1212(H2O)
Hydrombobomkulite2.42 %(Ni,Cu)Al4(NO3,SO4)2(OH)1214(H2O)
Lengenbachite2.38 %Pb6(Ag,Cu)2As4S13
Nordstromite2.28 %Pb3CuBi7(S10Se4)
Benjaminite2.23 %(Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12
Iranite2.08 %Pb10Cu(CrO4)6(SiO4)2(F,OH)2
Kobellite1.98 %Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Pekoite1.96 %PbCuBi11(S,Se)18
Thalfenisite1.81 %Tl6(Fe,Ni,Cu)25S26Cl
Pavonite1.80 %(Ag,Cu)(Bi,Pb)3S5
Imhofite1.69 %Tl6CuAs16S40
Wallkilldellite-(Fe)1.69 %(Ca,Cu)4Fe6[(As,Si)O4]4(OH)818H2O
Faustite1.54 %(Zn,Cu)Al6(PO4)4(OH)84(H2O)
Meneghinite1.45 %Pb13CuSb7S24
Jaskolskiite1.41 %Pb2+xCux(Sb,Bi)2-xS5, x=0.2
Proudite1.38 %(Pb,Cu)8Bi9-10(S,Se)22
IMA2001-0331.06 %(Cu,Ag)Pb10Sb12S27(Cl,S)0.6O
Izoklakeite0.96 %Pb27(Cu,Fe)2(Sb,Bi)19S57
Giessenite0.87 %Pb13(Cu,Ag)(Bi,Sb)9S28 (?)
Barium-zinc-alumopharmacosiderite0.70 %(Ba,K)0.5(Zn,Cu)0.5(Al,Fe)4(AsO4)35(H2O)
Eclarite0.60 %Pb9(Cu,Fe)Bi12S28
Mathewrogersite0.59 %Pb7(Fe,Cu)Al3GeSi12O36(OH,H2O)6
Pillaite0.16 %Pb9Sb10S23ClO0.5