Recentment, l'alumnat de Física i Química de 3r d'ESO ha participat en uns tallers de Química del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Han pogut apreciar, amb exemples coneguts de la vida diària, la importància d'aquesta ciència i valorar la seva utilitat per als automòbils, la medicina o la roba.
 
Amb la informació rebuda amb pogut complementar els conceptes i continguts treballats a l'aula sobre alguns dels elements químics més importants a la nostra vida diària i les seves aplicacions en objectes quotidians. I, com a informació científica que és, també hem treballat com podem donar-la a conèixer mitjançant pòsters divulgatius amb els quals presentar, de manera tant visual com escrita, tot aquest coneixement.
 
Coneixement que, tot plegat, els ha permès saber més sobre el món que els envolta, la seva composició i, amb la motivació extra de fer-ho en grup i amb exemples propers, interessar-se més per la ciència.