La setmana d'acollida és el conjunt d'actuacions programades per l'equip docent de primer d'ESO amb la finalitat de facilitar l'adaptació de l'alumnat que arriba de sisè de primària i s'incorpora al centre.
 
L'objectiu d'aquesta setmana és facilitar la incorporació escolar dels alumnes aconseguint que l'alumne nou comprengui i s'adapti al funcionament del centre, amb els companys i professors. També assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural i la integració dels nostres alumnes al centre, creant un clima de confiança perquè l'alumne es trobi còmode al centre. D'aquesta manera, s'impliquen els diferents membres de la comunitat educativa, potenciant la seva col·laboració i implicació en el Pla d'Acollida.

Al llarg d'aquests els alumnes coneixeran els trets principals de l'institut, les normes, l'horari, les aules i participaran en un seguit de dinàmiques i tallers: endevina el personatge, sortida al parc de Can Mercader, proves de nivell, Tour per l'institut.... Activitats que faciliten la creació d'un ambient divertit i lúdic acompanyades d'una lliçó al voltant de la qual reflexionem.

Benvinguts!

 

Us desitgem un bon inici de curs i un profitós primer any d'Institut