admin
Guies de treball Planificació inicial de les matèries del curs. 1er d'ESO. 2n d'ESO. 3er d'ESO. 4t d'ESO. 1er de Batxillerat. 2n de Batxillerat.
La nostra història La història de l'Institut Europa s'inicia l'any 1969 i passa per diferents etapes. Les podeu anar seguint clicant sobre els desplegables següents: {slider title="Anys 2018 - 2022" o...
L'organització L'Institut compta amb les següents unitats organitzatives. El Claustre de professors El Consell escolar L'Equip directiu El PAS Les tutories Els àmbits didàctics Les normes (NOFC) El Pl...