Durant les darreres setmanes els grups de 3r d’ESO han visitat les instal·lacions de l’Acadèmia Nubòtica dintre del projecte Tàndem.

El projecte Tàndem està impulsat per la regidoria d'educació de l'Ajuntament de l'Hospitalet i té com a objectiu fomentar i millorar l’èxit escolar de l’alumnat, plantejant activitats i canvis metodològics tenint com a marc de referència la innovació educativa, aprofitant l’experiència i expertesa de l’especialització d'entitats de la ciutat. En el nostre cas, és  "Nubòtica academy" qui col·labora amb nosaltres impulsant els estudis de robòtica i programació.

En aquesta ocasió, l’activitat consisteix a posar en pràctica els coneixements dels programes de robòtica que hem fet servir a l’aula. Durant l’activitat els alumnes han obtingut un producte amb la talladora làser del projecte fet amb el programa Tinkercad.

El treball va ser de manera col·laborativa donant els últims retocs a l’objecte dissenyat a l’aula. Els alumnes s’han motivat molt amb l’activitat.