Què fan els alumnes de 4t d'ESO llençant objectes per la finestra?

Experimentar, de forma controlada, els conceptes teòrics treballats a classe resulta molt útil per consolidar aprenentatges.

Amb aquest experiment es vol verificar quines magnituds físiques influeixen en el temps de caiguda dels objectes a la Terra, dins del marc del tema "Forces".

 

Aplicar, analitzar, avaluar.