admin
L'organització L'Institut compta amb les següents unitats organitzatives. El Claustre de professors El Consell escolar L'Equip directiu El PAS Les tutories Els àmbits didàctics Les normes (NOFC) El Pl...
Els àmbits didàctics Composició: Cadascun d'aquests àmbits està integrat per els professors que imparteixen unes determinades àrees o matèries. El currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àree...
Les tutories La tutoria és una figura bàsica en el procés educatiu per la seva labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar. Designació: La tutor...
El Personal administratiu i subaltern (PAS) El personal administratiu i subaltern del centre està composat per les següents persones: Administratius: María del Mar Anguita Garrido Subalterns: Jordi Bi...

Últimes notícies

Tocar la realitat de la informació

Practicar anglès amb turistes

Cloenda Projecte "empresa jove Europea"

Taller d'arquitectura


- 93 335 38 95
- inseuropa@xtec.cat
- www.ins-europa.org
Segueix-nos a