admin
Els àmbits didàctics Composició: Cadascun d'aquests àmbits està integrat per els professors que imparteixen unes determinades àrees o matèries. El currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àree...
Les tutories La tutoria és una figura bàsica en el procés educatiu per la seva labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar. Designació: La tutor...
El Personal administratiu i subaltern (PAS) El personal administratiu i subaltern del centre està composat per les següents persones: Administratius: María del Mar Anguita Garrido Subalterns: Jordi Bi...
L'Equip directiu Competències: Vetllar per el bon funcionament del centre. Estudiar i presentar al claustre i consell escolar propostes per a facilitar i fomentar la participació coordinada de tota la...

Notícies recents

Activitats extraescolars 2023-24


    Ja tenim la proposta d'activitats extraescolars de la nostra AMPA per aquest curs. Més informació al correu ?: ampa@ins-europa.net, o bé us podeu passar per l'AMPA dilluns de 17:30 h a 18:30 h Mou-te i gaudeix de l'esport en equip!   ...
Acollida 1r d'ESO


La setmana d'acollida és el conjunt d'actuacions programades per l'equip docent de primer d'ESO amb la finalitat de facilitar l'adaptació de l'alumnat que arriba de sisè de primària i s'incorpora al centre.   L'objectiu d'aquesta setmana és facilitar la incorporació esco ...
Inici de curs 2023-24


  Entrada per la porta principal ...