Electrònica i Robòtica a la UB

El passat dilluns 16 de gener de 2017, els alumnes de batxillerat de la modalitat tecnològica vam realitzar una activitat d’electrònica i robòtica a la facultat de Física de la UB. Vam començar amb una breu explicació sobre aspecte generals  de l’enginyeria electrònica que imparteixen a la UB.

La primera activitat va ser una petita introducció teòrica sobre els circuits integrats i els circuits impresos. Vam veure els components d'un circuit integrat i la relació que hi havia entre resistències i condensadors. Seguidament vam realitzar uns casos pràctics amb un oscil·loscopi i diferents resistències i condensadors.

L'ultima part del taller consistia a programar un robot de la marca LEGO amb un programa, especialment dissenyat per a aquest, que era molt deductiu i fàcil de realitzar.

Després que ens fessin una petita introducció sobre robòtica, vam dur a terme, amb l'ajuda del monitor i d'un dossier, uns quants exercicis on havíem d’aconseguir que el robot realitzés diferents accions.