Visual i Plàstica de primer d'ESO

Professora

Olga Mascolo

Continguts

Es treballen:

 • Geometria plana
 • La percepció
 • El color
 • La forma

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

 • Part procedimental on es valoraran el desenvolupament dels exercicis i activitats
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe

Material 

 • Llapis de dibuix HB, 2B, 4B (tou)
 • Portamines 0,5 mm HB
 • Caixa de 12 llapis de colors aquarel·lables
 • Joc de retoladors calibrats de punta negre fina 0’2 -  0’4 - 0’8
 • Maquineta i goma d’esborrar
 • Joc escaire, cartabó, regla i trasportador d'angles
 • Compàs
 • Reglets (els mateixos que es fan servir a Matemàtiques)
 • Joc de fulls BASIK  A4 de 130 g Canson
 • Llibreta grapada fulls blancs A4
 • Fulls color A4 econòmics
 • Material de consulta a la plataforma digital de l’institut.

 

Aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.