Optativa Història de les cultures i les religions de primer d'ESO

Professora

Tatiana Bolancer Turrillo

Descripció

A la matèria de la Història de les cultures i les religions farem un petit recorregut per veure i conèixer la cultura popular, tradicions i interpretacions culturals al llarg de la història.

En aquesta optativa farem un recorregut per la mitologia de cada època, els diferents ritus funeraris, mites i llegendes, festes i celebracions, les divinitats, temples, etc, començant pel segle VII a.C, passant per l’antiga Grècia, fins arribar als nostres dies. Coneixements que ens ajudarà a entendre la vida tal i com la vivim avui i que ens ensenyarà història des d’un altre punt de vista.

Metodologia

Les classes consistiran en l’explicació dels continguts, lectura del tema, ús de recursos audiovisuals, realització de tasques per l’adquisició dels coneixements i presentació dels continguts demanats als alumnes.

Material

  • Llibre de text 1r ESO "Cultures i Religions", ed. Text. Llibre socialitzat que està al centre, no cal comprar-lo.
  • Quadern quadriculat. Bolígrafs blau i vermell, llapis, goma...
  • Ordinador

Avaluació

L’alumne s’avaluarà segons els següents aspectes:

  • Presentació de les feines demanades a classe (activitats, treball, etc) (40%)
  • Actitud i predisposició per realitzar la feina a classe i a casa (40%)
  • Participació activa i constructiva a l’aula (20%)