Religió de primer d'ESO

Professora

Xesca Pi

Descripció

La matèria de Religió té com a objectiu apropar-se d’una forma científica i cultural al fet religiós, considerant la Religió com a part constitutiva de la cultura i per tant com una eina per aprendre a conviure amb persones de diferents identitats culturals.

A més la matèria de religió té uns continguts comuns a tots els cursos, relacionats amb actituds positives per aprendre a conviure i amb arguments o temàtiques que viuen en el seu dia a dia i que necessiten explicar-les i treballar-les (como l’amistat, el racisme, el bullyng...)

Els continguts d’aquesta matèria s’adapten molt a la composició de l’alumnat que varia cada curs, i es poden treure continguts o afegir-ne d’altres que siguin de l’interès del grup.

Els continguts específics de 1r d’ESO són:

 1. L’origen de la Religió en la prehistòria
 2. Apropament a algunes religions històriques: Egipte-Grècia-Roma
 3. Apropament a algunes religions històriques de continents no europeus segons la procedència dels alumnes.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor dels continguts
 2. Lectura de textos
 3. Utilització de diferents recursos audiovisuals
 4. Realització de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements demanats
 5. Presentació dels continguts per part dels alumnes amb petits treballs
 6. Jocs relacionats amb la matèria

Material

 • Llibre de text 1r ESO "Cultures i Religions", ed. Text. Llibre socialitzat que està al centre, no cal compar-lo.
 • Quadern quadriculat. Bolígrafs blau i vermell, llapis, goma...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes, cadascú dels quals aporten un percentatge a la nota.

 • Alguna prova escrita amb resolució de preguntes sobre els continguts estudiats
 • Control del dossier amb les activitats pràctiques realitzades a classe
 • Bon comportament i interès en les activitats, regularitat en el treball a classe, cura del material