Tecnologies de primer d'ESO

Vist: 981

Professor:

Andrés Fernández

José Manuel Navarro

Descripció

La matèria de Tecnologia de l’educació secundària obligatòria té com a objectius concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva. També relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per a comprendre el seu funcionament i projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills. Aquesta assignatura es desenvolupa el segon i tercer trimestre, substituint l’assignatura d’informàtica.

Els continguts específics són:

  1. La tecnologia i els procés tecnològic.
  2. Les eines.
  3. Els Materials

Metodologia

Les classes de l’assignatura constarà de les següents activitats:

Material

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes: