Dibuix Tècnic de segon de Batxillerat

Vist: 1179

Professora

Eva Bellapart

Continguts

El curs està estructurat al voltant de tres temes principals que a la seva hora s’estructuren en les corresponents unitats didàctiques:

Avaluació

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor. Es pren com a referència el sistema de puntuació emprat en les PAU.

En cada trimestre es realitzen  tres  exàmens.

En cas que la nota final de trimestre sigui insuficient (inferior a cinc) es recupera durant el trimestre següent per mitjà d’un treball o un examen de recuperació segons sigui el cas.

En cas que la nota final de curs (maig) sigui insuficient es recuperarà al mes de juny en la convocatòria extraordinària prevista.

Per superar la convocatòria extraordinària de juny cal practicar amb els apunts del curs i presentar-se a l’examen previs en la convocatòria extraordinària de juny.

Material

Per a un millor aprofitament de la matèria i del treball a l’aula, aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu necessari bon estat.