Llengua i Literatura Castellana de segon de Batxillerat

Professor

 Yaiza Macias

Descripció

La matèria de llengua i literatura castellana té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per assolir les competències comunicativa i audiovisual així com les competències artística i cultural.

En el tractament de la matèria no es deixaran de tenir presents les proves d’accés a la universitat a les quals s’han d’afrontar els alumnes quan acabin el batxillerat.

Material

- Netbook

- Lectures obligatòries que hauran d'anar llegint al llarg del curs.

Avaluació

Els continguts que es treballen durant el curs s’avaluaran a través d’exàmens, treballs i/o presentacions orals.