Literatura Catalana de segon de Batxillerat

Professora

Consol Vernet

Descripció

Hi ha sis lectures obligatòries, marcades pel Departament. Aquestes lectures van canviant d’un curs a l’altre i representen un panorama general de la Literatura Catalana del segle XX en els diferents gèneres (teatre, poesia i narrativa).

Les obres que treballarem el curs 2017-2018 són:

  • "Solitud" de Caterina Albert / Víctor Català
  • "Aigües encantades", de Joan Puig i Ferreter
  • "El cor quiet" de Josep Carner
  • "Ball robat" de Joan Oliver
  • "Vent d'aram",de Joan Vinyoli
  • "Feliçment, jo sóc una dona" de Mari Aurèlia Capmany

L’estudi d’aquestes obres permet als alumnes endinsar-se en el coneixement del context en què foren escrites, apropar-se a la personalitat dels seus autors i entendre i valorar el funcionament del llenguatge literari.

Metodologia

La lectura dels llibres és guiada i es fa abans del comentari. Comencem explicant el context i l’autor perquè aquests coneixements són útils per entendre millor les obres. Alternem les explicacions del professor amb material audiovisual i qüestionaris. Els alumnes també han de fer tasques diverses, que varien en funció del llibre i que representen un percentatge significatiu de la nota. Enllestim cada tema amb l’anàlisi detallada de l’obra i un comentari de text.

Material

El Departament de Llengües facilita els sis llibres de lectura. Com que no hi ha cap llibre de text, perquè el programa varia cada any, treballem amb un curset moodle d’elaboració pròpia.

Avaluació

Fem un examen per a cada lectura i la nota global recull diferents aspectes, que varien segons el llibre.

Sempre hi ha un qüestionari d’opcions múltiples que fa referència a la vida i obra de l’autor i que té un pes del 10% de la nota.

L’examen compta entre el 50% i el 60% i la resta es reparteix en diferents activitats.