Literatura Catalana 2n de Batxillerat

Professora

Alba Sans

Descripció

Hi ha sis lectures obligatòries, marcades pel Departament. Aquestes lectures van canviant d’un curs a l’altre i representen un panorama general de la Literatura Catalana del segle XX en els diferents gèneres (teatre, poesia i narrativa).

Les obres que treballarem el curs 2019-2020 són:

  • Visions i cants, de Joan Maragall
  • Solitud, de Víctor Català
  • El cor quiet, de Josep Carner
  • Ball robat, de Joan Oliver
  • Narracions, de Salvador Espriu
  • Feliçment, jo soc una dona, de Mari Aurèlia Capmany

L’estudi d’aquestes obres permet als alumnes endinsar-se en el coneixement del context en què foren escrites, apropar-se a la personalitat dels seus autors i entendre i valorar el funcionament del llenguatge literari.

Metodologia

La lectura dels llibres és guiada i es fa abans del comentari. Comencem explicant el context i l’autor perquè aquests coneixements són útils per entendre millor les obres. Alternem les explicacions del professor amb material audiovisual i qüestionaris. Els alumnes també han de fer tasques diverses, que varien en funció del llibre i que representen un percentatge significatiu de la nota. Enllestim cada tema amb l’anàlisi detallada de l’obra i un comentari de text.

Material

Avaluació

Fem un examen per a cada lectura i la nota global recull diferents aspectes, que varien segons el llibre.

Es treballaran diferents comentaris que serviran com a model per als exàmens escrits. 

En la nota també es tindrà en compte aspectes com els treballs a classe, les exposicions orals, l'actitud, entre d'altres.