Millorem l'ortografia

Professora

Núria Mor i Glòria Pau

Àrea

Llengua castellana i catalana

Tipologia

Reforç

Descripció

A través del treball d’estructures lingüístiques comunes, català-castellà, es pretén millorar l’aprenentatge de l’ortografia de l’alumnat d’E.S.O amb vista al perfeccionament de la seva competència escrita.

Destinataris

Alumnat amb necessitat de reforçar el tema ortogràfic.

Programat

Anual (1 hora setmanal)

Material

  • Portafoli de l’alumnat
  • Material d’aula ( Moodle)