Biologia - Física i química-3r C

Professora

 

Rosa Mª Martínez Castaño

Descripció

 

Sota aquesta denominació els alumnes treballen projectes relacionats amb la biología  i la física i la química.

Continguts

 

Es relacionen amb:

 • Els procediments de treball.
 • El medi ambient
 • El cos humà 
 • Les forces
 • Les estructures
 • L'electrìcitat

Metodologia

 

Es basa en la realització de projectes, en els que han de crear, construir o elaborar algun objecte o producte que ha de solucionar una necessitat o problema.

 

El procés comença amb la documentació i recerca de la informació adient, el disseny del producte, la construcció de l'objecte, l'elaboració de la documentació corresponent i la presentació oral.

Material

 • Ordinador portàtil
 • Memòria USB / Pendrive
 • Material d'escriptura i dibuix: fulls DIN A4 blancs, llapis, bolígraf, goma, regla, escaire i cartabó.

 

Normalment els materials i eines necessàries per a la realització dels projectes els proporcionarà l’institut, però se li demanarà l'aportació de materials de reciclatge que es faran servir sempre que sigui possible.

Avaluació

 • Superar suficientment les competències bàsiques relacionades amb els diferents projectes realitzats.
 • És imprescindible l'assistència habitual al centre, ja que les tasques es fan en horari lectiu, no a casa.
 • S’han de realitzar i presentar les tasques demanades en el temps previst.
 • Observar un comportament respectuós amb els companys i la professora.
 • Demostrar interès i esforçar-se a fer les tasques el millor possible.