Cultura i Valors Ètics de tercer d'ESO

Vist: 1142

Professors

Dianna Robles

Sara Martín

Núria Mor

Continguts

Amb aquest crèdit s’inicia l’estudi de la dignitat de la persona que té com a fonament els valors ètics i la capacitat que la persona té per elegir les accions i modelar la seva pròpia personalitat assumint la responsabilitat de ser lliure.

Material necessari

Metodologia

Temporització

Avaluació

L'arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne/a.

Al setembre els percentatges seran el 100% d'una prova escrita. 

Aspectes competencials que es tenen en compte a l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes:

Cal dir que de totes aquestes competències que es treballen es posarà especial atenció en els següents aspectes competencials metodològics:

Qualificació de les tasques: