Educació Visual i Plàstica de tercer d'ESO

Vist: 961

Professora

CRISTINA FONT

Continguts

El curs està estructurat al voltant de nou unitats didàctiques bàsiques que es treballen de forma conjunta en el decurs de l’any:

Avaluació

 

Per a cada tema hi ha programats una sèrie d’exercicis pràctics.

Cadascún d’aquests exercicis es presenta a classe (es dóna l’enunciat amb els objectius, material, temps, etc.).

La resolució és individual o en petit  grup, i es realitza sencer en hores lectives .

Per aprovar la matèria:

Cada alumne ha d’entregar tots els exercicis programats. Per tant l’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.A cada exercici li correspon    una única nota en la que es valorarà:

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema, la dificultat tècnica o el temps disponible.

Treballs acabats (Làmines,ordinador...) proves especifiques

50%

Esbossos,ts,treballs preparatoris...

30%

Actitud

20%

 

L’avaluació és continuada.

      

 

Material

     

 

Per a un millor aprofitament de la matèria i del treball a l’aula, aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.