Optativa He de decidir-me de tercer d'ESO

Vist: 697

Professora

Tatiana Bolancer

Objectius

Avaluació

L’avaluació serà formativa i es tindrà en compte les tasques fetes a classe així com la participació a les diverses activitats que es proposin.

La recuperació de l’assignatura es farà a través d’una de les següents opcions: