Optativa El Món dels Microorganismes de tercer d'ESO

Professor

Jordi Coll

Descripció

En aquesta optativa es realitzaran tota una sèrie d´activitats relacionades amb els microorganismes i les tècniques de microbiologia bàsica.

Estudiar aquests éssers vius té l'avantatge de connectar amb aspectes de la vida quotidiana ja que l'ésser humà ha utilitzat aquests organismes en diversos camps relacionats amb la seva nutrició i ha aprofitat de diferents maneres els canvis que provoquen en els diferents medis on es desenvolupen.

Donat que les seves dimensions són tan petites, hem de reconèixer la presencia d'aquests organismes a partir de les modificacions que produeixen en el medi on viuen i això serà el que hem d'ensenyar fonamentalment a l'alumnat , és a dir caldrà aprendre a reconèixer les funcions pròpies de tots els éssers vius: la nutrició, la relació i la reproducció.

El terme microorganismes agrupa éssers vius que pertanyen a Regnes diferents i que tenen també dimensions diferents. Per exemple els bacteris del gènere Bacillus, mesuren entre 1 i 10 micròmetres, els virus no sobrepassen els 0,1 micròmetres i entre els més grans, hi ha els

Protozous, com el Paramecium que supera els 250 micròmetres.

Objectius

 • Reconèixer com a éssers vius alguns dels microorganismes que pertanyen a diferents regnes.
 • Conèixer les principals tècniques de manipulació, manteniment, seguretat i higiene dels microorganismes.
 • Identificar alguns dels canvis que aquests éssers vius produeixen en els medis on viuen.
 • Observació al microscopi òptic d'alguns microorganismes.

Activitats

Es realitzaran activitats pràctiques al laboratori i per la seva seqüenciació seguirem el cicle d’aprenentatge. És a dir les activitats estan agrupades en tres fases:

 1. fase d’exploració,
 2. fase d’introducció dels conceptes i
 3. fase d’aplicació dels coneixements adquirits.

Algunes de les pràctiques seran:

 • Fongs que no es veuen: els llevats.Els llevats i la fabricació del pa
 • En quines condicions poden viure les floridures?
 • Els bacteris del iogurt. Fem iogurt.
 • Els aliments fets malbé i els microorganismes
 • Efecte dels desodorants en el creixement dels microorganismes
 • La conservació dels aliments
 • Simulació de la transmissió d'una malaltia infecciosa

Per al treball pràctic al laboratori:

 • Per les activitats que consideri el professor estaria bé tenir una bata preparada a casa.
 • És possible que haguem d’aportar materials específics de casa per algunes activitats. Es demanarà amb antelació perquè tothom ho porti.

Avaluació

 • Per cada pràctica realitzada s´haurà d´entregar un informe de la pràctica que s´avaluarà.
 • Es calcularà la mitjana aritmètica de les notes dels diferents informes de pràctiques i representarà un 80% de la nota de la optativa.
 • El 20% restant es valorarà com a actitud a classe i la motivació que es demostra per la matèria, assistència, puntualitat, entrega de deures i portar el material a l´aula.

La no assistència no justificada a classe i la falta de puntualitat penalitzen la nota. Si no s´arriba puntual a classe es deixarà entrar a l´aula però la falta de puntualitat constarà com una falta d´assistència.