Religió de tercer d'ESO

Professora

Xesca Pi

Descripció

La matèria de Religió té com a objectiu apropar-se d’una forma científica i cultural al fet religiós, considerant la Religió com a part constitutiva de la cultura i per tant com una eina per aprendre a conviure amb persones de diferents identitats culturals.

A més la matèria de religió té uns continguts comuns a tots els cursos, relacionats amb actituds positives per aprendre a conviure i amb arguments o temàtiques que viuen en el seu dia a dia i que necessiten explicar-les i treballar-les (como l’amistat, el racisme, el bullyng...). També s’introdueixen alguns aspectes d’educació emocional que els ajuda a conèixer-se i a relacionar-se amb l’entorn

Els continguts d’aquesta matèria s’adapten molt a la composició de l’alumnat que varia cada curs, i es poden treure continguts o afegir-ne d’altres que siguin de l’interès del grup.

Els continguts específics de 3r d’ESO són:

 1. Diferències entre Ocultisme-Religió-Sectes
 2. Altres formes de religiositat actual i diàleg entre creença i increença
 3. Recerca i sentit de la vida. La interioritat en cada persona

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor dels continguts
 2. Lectura de textos
 3. Utilització de diferents recursos audiovisuals
 4. Recerca en internet
 5. Realització de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements demanats
 6. Presentació dels continguts per part dels alumnes amb petits treballs

Material

Llibres de text de diferents editorials sobre les temàtiques i fotocòpies d’altres llibrs. Llibres socialitzats que estàn al centre, no cal comprar-los

Quadern quadriculat o folis en un carpesà. Bolígrafs blau i vermell, llapis, goma...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes, cadascú dels quals aporten un percentatge a la nota

 • Alguna prova escrita amb resolució de preguntes sobre els continguts estudiats
 • Control del dossier amb les activitats pràctiques realitzades a classe
 • Bon comportament i interès en les activitats, regularitat en el treball a classe, cura del material