Educació Física de tercer d'ESO

Vist: 855

Professor

Gloria Ramírez

Continguts

El curs està estructurat al voltant de quatre blocs de continguts: condició física i salut; esports; activitats físiques recreatives; i expressió corporal. De cada un d'aquests blocs treballarem:

1- Condició física i salut:

- Les qualitats físiques bàsiques

-L'escalfament

- hàbits d'higiene personal vinculats a la pràctica de l'activitat física

Parts d'una sessió d'activitat física.

2- Esports

-Esports amb raqueta

- Basquet

- Handbol

3- Activitats físiques recreatives

- jocs tradicionals

- relaxació

4- Expressió corporal

- coregrafia  (aeròbic)

Avaluació

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema.

Material

El material obligatori per l’assignatura és: