Ciències de la Naturalesa de tercer d'ESO

Professor

Marta Soriano García.

Projectes

 El fil conductor del curs és LA CONSCIENCIACIÓ DE TENIR CURA DEL NOSTRE PROPI COS I DEL MEDI AMBIENT QUE ENS ENVOLTA. Encara que els projectes en un principi estan enfocats a l’adquisició de les competències científiques, també promouen l’adquisició de valors inclous a  les competències personals.

1 trimestre:

Projecte 1: A no fumar jo m’apunto! (amb la competència 13 com a nucli )

Projecte 2: Ets el que menges (amb la competència 14 com a nucli )

Projecte 3: Experiència bio-ioga (amb la competència 12 com a nucli)

2 trimestre:

Projecte 4: Disposat a jugar-te la vida?  (amb la competència 13 com a nucli)

Projecte 5: Els problemes són oportunitats (amb la competència 12 com a nucli)

3 trimestre:

Projecte 6: Benvingut a un nou món (amb la competència 15 com a nucli)

Projecte 7: Irresponsables amb el medi ambient. Per què? (amb les cometències 10 i 11 com a nucli)

Activitats i metodologia

Els aspectes i orientacions metodològiques seguides per al desenvolupament dels projectes i la filosofia d’aprenentatge són els següents:

 

Metodologia didàctica:

ü        Hi ha uns objectius clars i externs a l'aprenentatge en si.

ü        Al començament dels projectes s’inclou un context real/simuli real i un conflicte.

           Les activitat contenen elements d'indagació i recerca. És fan més preguntes i es donin menys respostes.

ü       Es planteja situacions que sovint no tenen una única solució i que fomentin la discussió entre a els alumnes.

ü        Metodologia activa i participativa (ex: grups de 4 i a meitat del projecte els alumnes aniran donant voltes millorant els altres projectes).

ü        El treball ha d’implicar la comunitat (professors, pares i mares, alumnes d’altres nivells  i al barri si és possible).

ü      Es genera un producte final vinculat al conflicte: un dossier d'aprenentatge, un bloc, un presentació audiovisual, un objecte físic, un servei, una campanya de conscienciació...

ü        Durant el projecte mantenir el focus en el conflicte i en el procés i no en lo maco que sigui el producte.

ü       La diversitat s'atén de forma autèntica, ja que els alumnes poden treballar a ritmes diferents i donar el màxim que puguin dins de els seves possibilitats.

 

Filosofia d'aprenentatge

ü         Aprenentatge liderat per l'alumnat.  Ells són els actors.

ü        El mestre acompanya: Proposa, regula, pregunta, introdueix continguts quan són necessaris.

 

Moodle: S’aniran penjant progressivament recursos, tant de treball com de consulta, per poder portar a terme les tasques a l’aula. És per aquest motiu que l’ordinador s’ha de portar cada dia a classe. No s’utilitzaran llibres de text!


Avaluació

        Avaluació que impliqui l’alumnat: autoavaluació, coavaluació i avaluació formativa (és comparteixen amb els alumnes els objectius i criteris i d’aquesta manera és fomenta l'autoregulació).

 Producte final: 50%

  Tasques durant el projecte: 40%

  Observació a l'aula: 10%

Quedarà a criteri del professor la proposta d’activitats de recuperació per a millorar la nota i assolir els objectius d’una avaluació anterior

 

Que tingueu un molt bon curs!