Optativa de Música de tercer d'ESO

Matèria optativaA

"Toquem i cantem 1"

Professora

Montserrat Alonso

Contingut

Dimensió expressió, interpretació i creació: Interpretació rítmica-melòdica d’una sèrie de cançons monòdiques i cànons a 2 o 3 veus amb la veu, la flauta de bec, carillons i diversos instruments de percussió

Avaluació i metodologia

 • L’avaluació es fa de forma continuada al llarg de la durada de l’optativa.
 • Les cançons es van estudiant per frases musicals i, diàriament, es valora el profit que fa l’alumne/a durant la classe per aprendre la cançó que, en aquell moment, s’està estudiant.
 • És molt IMPORTANT portar el MATERIAL cada dia.
 • Un cop s’ha acabat d’estudiar la cançó per fragments es fa una prova de la interpretació de la cançó sencera.
 • Es valora la participació en el concert de Nadal  que fem, que ve determinat pel nivell d’interpretació de les cançons que l’alumne/a hagi assolit.
 • La nota final de l’optativa és la mitja de les notes que la professora ha recollit durant el temps que ha durat l’optativa, mitjançant rúbriques. Per superar l’optativa, la nota ha de ser igual o superior a AS (Assoliment Satisfactori)
 • Si l’alumne/a no ha assolit  l’optativa, caldrà que es presenti a recuperar al Juny a la convocatòria extraordinària on haurà d’interpretar alguna/es de les cançons treballades.

Material

 • Llibreta de música (amb pentagrames).
 • Flauta de bec de digitació alemanya, no barroca. No es demana una marca en concret, però es recomana comprar-la, si és que no en té, en botigues de música o botigues ABACUS. Pot ser de plàstic o de fusta (amb preferència, de fusta).
 • Material bàsic ( llapis, bolígraf,... )
 • Ordinador i  auriculars.
 • El material (llibreta de música i flauta) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A i el CURS i GRUP. És un material PERSONAL.